EDUCAM: "Nu meer dan ooit zijn we een partner voor de sector"

In deze uitzonderlijke tijden is het belangrijk terug te grijpen naar de beginselen van deugdelijk bestuur. Tijdens het herstel na de coronacrisis zal het belang van goed opgeleide medewerkers zijn nut bewijzen. Group Managing Director Paul-Henri Gilissen maakt een stand van zaken op.

15/06/2020

Sinds februari staat u aan het hoofd van EDUCAM. We vermoeden dat u zich wel een ander begin had voorgesteld?

Paul-Henri Gilissen: "Hoe raadt u het (glimlacht)? We hebben met een unieke crisis te maken, die zowat het hele economische leven in een handomdraai platgelegd heeft. En zeker onze sectoren worden niet gespaard. De voorbije jaren hebben velen fors geïnvesteerd, waardoor ze erg kwetsbaar werden. Als je dan een omzet hebt die plots naar quasi 0 daalt, heb je met beperkte buffers al snel een probleem. Een strikt financieel beleid en een goede relatie met de banken zullen cruciaal zijn om hierdoor te komen. Het is trouwens in moeilijke tijden dat men zich aan de basics moet vastklampen, wat nog steeds de fameuze drie p's zijn: people, product, process. Deze verdienen alle drie aandacht, zonder uitzondering. En als het enigszins inspirerend en motiverend mag zijn: denk maar aan de ziekenhuissector die in een mum van tijd enorme inspanningen wist te leveren. Dit kon enkel door aandacht te hebben voor deze drie p's, en in het bijzonder voor het menselijke aspect. Ook voor bedrijven uit onze sector zijn het aspect dienstverlening en die menselijke component ontzettend belangrijk. Ik zie daar duidelijke parallellen. Op scharniermomenten zoals vandaag zie je de resultaten van eerdere investeringen in de organisatie en een kwaliteitsvolle dialoog met de medewerkers."

Vruchten van opleidingen

Welk advies hebt u voor een bedrijfsleider die bij u aanklopt?

Paul-Henri Gilissen: "Er is de tegenwoordige tijd en de toekomst. Op korte termijn zal alle aandacht naar de heropstart van de activiteiten gaan. Het zal u misschien verbazen van mij, maar ik ben me ervan bewust dat in deze fase weinig tot geen aandacht voor opleiding zal bestaan, wat ik begrijp en zelfs volkomen normaal vind! Maar tegelijk mag men in deze relance de aandacht voor kwaliteit nooit uit het oog verliezen. En dat brengt ons bij het belang van een goede ploeg van degelijk opgeleide mensen. Meer dan ooit zal nu blijken welke meerwaarde waardevolle medewerkers met een goede vakkennis bieden. Men plukt op moeilijke momenten de vruchten van eerdere investeringen in opleiding. Als u me vraagt wat ik die bedrijfsleider concreet zou aanraden? Twee zaken eigenlijk. Op kortere termijn raad ik hem aan zeker te luisteren naar zijn medewerkers. Zij kennen de organisatie en zijn er drager van. Hun ideeën kunnen een grote waarde hebben voor het herstelplan dat uitgestippeld wordt. Op middellange en lange termijn zou ik aanraden de draad van de opleidingen weer op te pikken. Nood breekt wet, daar is iedereen zich van bewust. Maar net omdat men vandaag de vruchten van de opleidingen plukt, moet men ze meer dan ooit als een investering in de toekomst beschouwen."

Strategisch meedenken

Wat is de rol die u voor EDUCAM weggelegd ziet – vandaag en morgen?

Paul-Henri Gilissen: "Wij zijn gecreëerd door de sector en voor de sector. Van nature staan wij dan ook ten dienste van de sector; die overtuiging zit diep in ons DNA geworteld. Nog te veel ziet men EDUCAM louter als een technisch vormingscentrum, wat slechts gedeeltelijk klopt. In ons aanbod vormt techniek weliswaar een belangrijk onderdeel, maar het volledige plaatje is veel breder. En dat is ook precies waar de sociale partners aan dachten toen we opgericht zijn. Het is belangrijk dat men beseft dat we werkelijk een strategische partner zijn voor de sector. Wij kennen het terrein, de sterktes en zwaktes en denken mee over de toekomst. Per slot van rekening zien wij opleiding niet als een doel op zich. Het is in diezelfde logica dat wij diensten als consulting of coaching aanbieden."

E-learning

Er wordt dezer dagen massaal vanop afstand gewerkt. Op welke manier passen uw diensten in deze e-realiteit?

Paul-Henri Gilissen: "Ik denk dat we op dat vlak vrij goed geplaatst zijn. Zo beschikken we over verschillende operationele instrumenten zoals het 'autowebtraining'-platform of ons 'EDUCAST'-systeem, waarmee we 'virtual classroom trainings' of webinars kunnen organiseren, die al dan niet synchroon verlopen. E-learning kan trouwens onverhoopte resultaten opleveren. Het wordt mogelijk om zonder fysieke verplaatsing in een recordtempo een erg breed publiek te bereiken. Weet u, eigenlijk is onze gereedschapskist gevuld met instrumenten die bedrijven helpen in het omgaan met veranderingen. Die veranderingen zijn permanent in onze wereld aanwezig, maar vandaag tekenen ze zich wel erg scherp af. De omgang met deze crisis past echter in een alomvattende logica. De EDUCAM-slogan "Together we know how" is eigenlijk dé samenvatting van dit alles: samen, in dialoog met elkaar, die verandering aanpakken en er vooral op anticiperen."

Educam 2.0

Deze crisis en de manier waarop ermee omgesprongen wordt moeten ons doen nadenken over onze eigen werking. Uiteraard zal deze oefening een weerslag hebben op ons opleidingsaanbod. We hebben de vormingen over het leiding geven aan mensen. Of over het beter leren omgaan met conflicten. Stuk voor stuk zullen ze hun nut bewijzen. Zullen er in het herstel na de crisis behoeften opduiken die evenzeer deel hadden kunnen uitmaken van een opleiding? Mogelijk wel, en misschien zelfs waarschijnlijk. We volgen het met bescheiden argusogen. "Crisissen zijn uitdagingen," luidde het bekende boek van captain of industry André Leysen. Het werk is inmiddels een kwarteeuw oud, maar de titel is actueler dan ooit. En in ons specifieke geval: de uitdaging hoe met ons opleidingsaanbod beter in te spelen op extreme situaties als vandaag."

Heeft u vragen?

Contacteer EDUCAM op het nummer 02 778 63 30 of stuur een mail naar [email protected].

 

Foto: Mark Fletcher Brown

TRAXIO gebruikt cookies Cookie Policy Net als andere websites, houden we ook van cookies. De cookies die we gebruiken dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.

Lid worden : contactformulier

Als lid van TRAXIO geniet je van veel ledenvoordelen! Vul het formulier in en één van onze specialisten van jouw activiteit zal je contacteren met meer informatie over een lidmaatschap.

Onderneming
Contactpersoon
Ik ga akkoord met de privacy policy