Eerste multisectoraal pensioenfonds opgericht

De Wet betreffende de Aanvullende Pensioenen (of de WAP) regelt de rechten en verplichtingen van alle partijen die betrokken zijn bij de opbouw van een aanvullend pensioen voor werknemers. Deze wet is op 1 januari 2004 in werking getreden.

10/05/2019

Op initiatief van de sociale partners werd al in 2002 voor de arbeiders binnen het Garagebedrijf (PC 112), de Metaalhandel (PsC 149.04) en het Koetswerk (PsC 149.02) een sectorpensioenplan ingevoerd met de bedoeling om bij pensionering de kloof tussen het loon en het wettelijk pensioen te dichten.

Een andere doelstelling was de aantrekkelijkheid van de sectoren voor nieuwkomers te vergroten omdat wij een van de pioniers waren om een sectoraal pensioensysteem in te voeren in het kader van de WAP.

Op 1 januari 2019, 17 jaar na de invoering, en na aansluiting van twee andere sectoren (in 2006 sloten de arbeiders binnen de Terugwinning van Metalen (PsC 142.01) en in 2015 de arbeiders binnen de Edele Metalen (PsC 149.03) ook aan) hebben de sociale partners beslist om niet langer te werken met een verzekeraar, maar om een eigen, multisectoraal pensioenfonds op te richten, het eerste in België.

Rendementsgarantie

Hoewel de samenwerking met de verzekeraar altijd goed is verlopen, kon deze, onder druk van de aanhoudende lage intrestvoeten, niet langer de rendementsgarantie waarborgen die nodig was om de wettelijke verplichtingen van de paritaire (sub-)comités te vervullen.

Nadat alle mogelijke pistes grondig werden bekeken (Tak 23 vs. Tak 21, Tak 44 , overdracht naar een andere verzekeraar, …), hebben de vijf sectoren beslist om een eigen, paritair beheerd pensioenfonds op te richten, dat de naam Sefoplus OFP kreeg.

De oprichting van een eigen pensioenfonds is zeker geen onlogische keuze; het garandeert enerzijds de autonomie van de vijf sectoren over het gevoerde beleggingsbeleid, anderzijds zijn de inmiddels opgebouwde vermogens ook al aangegroeid tot een volume dat een eigen fonds rechtvaardigt.

Sector (cijfers 31/12/2018)

Aantal verzekerden

Som verplichtingen

Totale activa

Garagebedrijf (PC 112)

60.137,00

171.008.840,00

189.606.410,36

Metaalhandel (PsC 149.04)

48.080,00

135.415.234,11

150.137.354,61

Koetswerk (PsC 149.02)

12.242,00

33.519.375,11

37.165.106,78

Terugwinning van Metalen (PsC 142.01)

3.694,00

8.330.869,56

9.237.382,13

Edele Metalen (PsC 149.03)

486,00

417.057,89

461.772,90

Totaal

124.639,00

348.691.376,67

386.608.026,78

Sefoplus OFP is het resultaat van een jarenlange constructieve sociale dialoog en samenwerking binnen deze vijf paritaire (sub)comités.  Onder meer op vlak van investeringen laten de sociale partners zich bijstaan door experts.

Binnen het pensioenfonds zijn de opgebouwde reserves van de vijf sectoren ondergebracht in een zogenaamd ‘eigen vermogen’, waardoor ze juridisch afgescheiden zijn.

Elke sector staat dus in voor de financiering van zijn eigen pensioenplan. Maar, door het administratief beheer en het beleggingsbeleid (verder) gezamenlijk te organiseren via één pensioenfonds, genieten sectoren van heel wat schaalvoordelen. Zo wordt de langdurige gunstige verstandhouding tussen de sociale partners behouden.

Andere sectoren

Bovendien biedt de structuur en het opzet van Sefoplus OFP de mogelijkheid om ook andere sectoren te laten toetreden voor het beheer van hun sectorpensioenplan en deel uit te maken van deze krachtige samenwerking. De vzw Sefocam (opgericht in 2002, stond in voor de coördinatie van het administratief beheer van de sectorplannen en de communicatie met de aangesloten arbeiders) blijft verder bestaan en zal verder mee instaan voor het administratief beheer en de communicatie.

Sefoplus OFP kreeg op 19 november 2018 de goedkeuring van de FSMA. De sociale partners zijn bijzonder tevreden met hun positieve samenwerking door de oprichting van dit multisectoraal pensioenfonds en zij blijven zich verder engageren om de opgebouwde pensioenrechten van alle arbeiders - die vandaag of in het verleden in de sectoren actief zijn of waren - optimaal te beheren.

TRAXIO gebruikt cookies Cookie Policy Net als andere websites, houden we ook van cookies. De cookies die we gebruiken dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.

Lid worden : contactformulier

Als lid van TRAXIO geniet je van veel ledenvoordelen! Vul het formulier in en één van onze specialisten van jouw activiteit zal je contacteren met meer informatie over een lidmaatschap.

Onderneming
Contactpersoon
Ik ga akkoord met de privacy policy