Elektrificatie beïnvloedt garageconcept

Een garage die vooruitdenkt, heeft maar beter aandacht voor de elektrificatie van het wagenpark. Dit vergt een aparte kennis, maar kan ook een effect hebben op het businessmodel waarop een garage gebouwd is.

17/09/2019

“Het gevaarlijkste wat je als garage vandaag kan doen is je blindstaren op de verkoopcijfers van elektrische wagens”, waarschuwt Dag Moors, Manager Business Training, Coaching & Consultancy bij EDUCAM. “Nog steeds liggen de verkoopcijfers laag, blijft het aandeel van elektrische voertuigen erg beperkt, waardoor de verleiding kan bestaan deze vehikels links te laten liggen. Onterecht. Want los nog van de globale en absolute cijfers, blijkt wel dat er overal wel wat elektrische voertuigen rondrijden. Anders gesteld: door de versnippering krijgt vrijwel elke garage er wel mee te maken. Dat is het hier en nu. De toekomst heeft bovendien heel wat andere zaken in petto.”  

Veiligheidsvraagstuk onder controle 

“Elektrische voertuigen roepen enkele terechte vraagstukken in het leven, maar tegelijkertijd moeten ook enkele mythes de wereld worden uitgeholpen”, legt Dag Moors uit. “Om te beginnen het veiligheidsaspect voor de gebruiker. Hierover kan ik kort zijn: dit is niet groter dan bij een gewone auto. Het is alvast iets dat men de klant kan meegeven. Complexer is de veiligheid voor de professional, de garagist die met deze voertuigen te maken krijgt en eraan moet werken. Wie zegt batterij, zegt spanning, en dus gevaar. Die risico's zijn reëel, maar daar voeg ik onmiddellijk aan toe dat de sector dit veiligheidsvraagstuk onder controle heeft. Vandaag de dag tellen we al zo'n 13.000 mensen die gecertificeerd zijn in een van de normniveaus om aan hybride en elektrische voertuigen te werken. Hieruit mag men gerust concluderen dat men klaar is om deze voertuigen op grote schaal te 'verwelkomen', als ik het zo mag uitdrukken. Zou dit beter kunnen? Dat spreekt! Maar als je de dingen relatief bekijkt en de vergelijking maakt met andere Europese landen, dan getuigt het niet van hoogmoed te beweren dat onze markt er relatief goed voorstaat inzake deze veiligheidsaspecten.”

“Het kan geen kwaad de uitdagingen van de elektrificatie in een breder perspectief te plaatsen”, aldus Dag Moors. “Ook de digitalisering evolueert met rasse schreden. En ook hiervoor heb je aparte competenties nodig. Aan wagens werken is al lang niet meer een zaak van banden en olie. Plaats daar tegenover de krapte op de arbeidsmarkt, en je ziet onmiddellijk voor welke uitdaging de sector op HR-vlak. Maar laten we niet afdwalen.” 

Elektrificatie is vereenvoudiging 

“Men moet goed beseffen dat de elektrificatie van het wagenpark eigenlijk een vereenvoudiging is”, benadrukt Dag Moors van EDUCAM. “Elektriciteit is onzichtbaar, abstract eigenlijk, waardoor het technici misschien wat onwennig maakt. Alleen is het technisch gesproken niet zo complex. Laten we niet vergeten dat de aandrijflijn van elektrische voertuigen minder onderdelen bevat. Ze zijn ook relatief eenvoudig inzake de setup. Een direct gevolg hiervan, en dat raakt dan weer de problematiek van de rentabiliteit van garages, is dat de theoretische onderhoudskost van deze voertuigen lager ligt, sommigen maken zelf gewag van 50 % minder. Dit cijfer moet enigszins genuanceerd worden, want doordat men remt vanuit de aandrijflijn komt er meer weerstand op de banden, waardoor die sneller aan slijtage onderhevig zullen zijn. Ook met deze meerkost moet rekening gehouden worden, maar het globale plaatje dat de onderhoudsprijs gevoelig lager ligt blijft overeind staan hoor.” 

Mobiliteitsprovider 

Ook dit laatste punt plaatst Dag Moors in een breder perspectief. Zoals de elektrificatie als een onderdeel van een hele stroom aan veranderingen van garages moet gezien worden, maakt ook dat voormeld financiële luik van elektrische voertuigen deel van de ruime rentabiliteitsvraag. Een aantal merken hebben al stappen gezet naar schaalvergroting toe. Zonder meer een manier om de efficiëntie op te krikken. Mutatis mutandis kan hetzelfde gezegd worden over elektrische voertuigen bij grotere structuren: men kan er gewoon meer aan, wat dan het lagere rendement enigszins compenseert. De garage van morgen is een mobiliteitsprovider; het is een nagel waar wij als EDUCAM al een hele poos op hameren. En in die omvorming kan een verstandige garagist maar beter een hoofdstuk elektrificatie schrijven.”

Complexiteit van de tweedehandsmarkt

Wat is een voertuig precies waard? Het is een gouden regel bij tweedehandshandelaars dat enkel wanneer goed aangekocht wordt, achteraf weer goed kan verkocht worden. Anders gesteld: een te hoge aankoopprijs werpt een schaduw op de uiteindelijk verkoop van het voertuig, auto of andere. Wat is echter zo'n goede aankoopprijs? Waarderen is een metier op zich. En de elektrificatie voegt daar een factor aan toe: de batterij. “Het is een oefening die even interessant als complex is”, merkt Dag Moors op. “De waardeschatting is nauw verbonden aan de toestand van de batterij. Deze is immers een belangrijk onderdeel van de prijs van een nieuw voertuig. En tegelijkertijd ook de belangrijkste reden waarom deze nog steeds duurder uitvallen dan klassieke wagens. Nu en dan kom je wel eens een specialist van hybride en elektrische voertuigen tegen in het wereldje van de tweedehandsmarkt, maar deze zijn dun bezaaid. Hoeft het gezegd dat hier een potentieel zit?” 

TRAXIO gebruikt cookies Cookie Policy Net als andere websites, houden we ook van cookies. De cookies die we gebruiken dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.

Lid worden : contactformulier

Als lid van TRAXIO geniet je van veel ledenvoordelen! Vul het formulier in en één van onze specialisten van jouw activiteit zal je contacteren met meer informatie over een lidmaatschap.

Onderneming
Contactpersoon
Ik ga akkoord met de privacy policy