Fietsleasing voor ambtenaren in Vlaanderen

Tot op heden konden ambtenaren niet genieten van een brutoloonruil om fietsen aan te kopen of te leasen.

21/04/2021

Correctie en bijkomende informatie op het artikel van 15/04/2021

Reden hiervoor is dat er geen loon mag worden ingeruild onder het minimum barema. Aangezien ambtenaren geen barema hebben maar een looncategorie, wordt de looncategorie als barema beschouwd.

Deze verschillende benadering was eigenlijk onrechtvaardig tegenover werknemers in de privésector, waarvoor bruto-loonruil om fietsen te leasen al enkele jaren mogelijk is.

De Vlaamse Regering heeft inzake fietslease 2 verschillende beslissingen genomen:

Dit besluit werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 14 april 2021.

  • Voor het personeel van de Vlaamse overheid werd reeds een principiële goedkeuring verleend tijdens de ministerraad van 11 december 2020, maar deze aanpassing van het Vlaams Personeelsstatuut werd voorlopig nog niet goedgekeurd en is dus nog niet verschenen in het Belgisch Staatsblad.

Het gaat dus om twee verschillende maatregelen.

Voor provinciaal en lokaal overheidspersoneel werd beslist dat ze eindejaarstoelage, fietsvergoeding en vakantiedagen kunnen omruilen. Zie ook: https://beslissingenvlaamseregering.vlaanderen.be/?dateOption=last-3-months&search=fietsmobiliteit&startDate=2021-01-20T13%3A34%3A06.923Z

Voor de Vlaamse ambtenaren wordt het advies van de sociale partners en de Raad van State nog ingewonnen. Volgens de voorlopige regeling zouden ze (een gedeelte van) hun eindejaarstoelage en/of maximaal 11 jaarlijkse vakantiedagen kunnen omruilen. De info hierover is te vinden op: https://beslissingenvlaamseregering.vlaanderen.be/?search=fietslease

Het is nu wachten op dezelfde beslissing in Brussel en Wallonië…

Er zijn echter nog andere sectoren, zoals de medische en onderwijssector, waar voor dezelfde reden het nog steeds niet altijd mogelijk is om via brutoloonruil fietsen aan te kopen of te leasen.

Guy Crab TRAXIO VELO - 0475/545 007 - [email protected]

TRAXIO gebruikt cookies Cookie Policy Net als andere websites, houden we ook van cookies. De cookies die we gebruiken dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.

Lid worden : contactformulier

Als lid van TRAXIO geniet je van veel ledenvoordelen! Vul het formulier in en één van onze specialisten van jouw activiteit zal je contacteren met meer informatie over een lidmaatschap.

Onderneming
Contactpersoon
Ik ga akkoord met de privacy policy