Geen leervergoeding voor duale leerlingen wanneer enkel schoolcomponent opstart!

Tijdens de periode dat de maatregelen in verband met het bestrijden van het coronavirus van kracht zijn, waren alle OAO-contracten in Duaal Leren en Leren & Werken (DBSO en Syntra vzw) geschorst. Sinds 4 mei 2020 is dat veranderd.

09/06/2020

Vrijdag 24 april heeft de Nationale Veiligheidsraad de exitstrategie uit de coronacrisis bepaald, zodat de economie gefaseerd opnieuw kan opstarten.

Als gevolg hiervan beslist de Vlaamse overheid om haar richtlijnen voor de uitvoering van overeenkomsten in alternerende opleidingen (OAO’s, SAO’s en deeltijdse arbeidsovereenkomsten in duaal leren, DBSO en Leertijd) aan te passen.

Onder welke voorwaarden ?

Als deze minimale voorzorgsmaatregelen niet kunnen worden gegarandeerd voor de leerlingen, raden wij aan de overeenkomst tijdelijk te schorsen op basis van overmacht (aan te vragen bij de RVA).

Voor meer informatie kan je terecht op de website van SYNTRA Vlaanderen.  

Regelgeving

In kader van de coronacrisis heeft het Vlaams Parlement twee nooddecreten onderwijs aangenomen die gestemd werden in de plenaire vergadering (13 mei en 20 mei). Daarnaast zijn er nog een aantal ad hoc aanpassingen aan de regelgeving.

In duaal leren hebben leerlingen een beperkt aantal opleidingsdagen per schooljaar dat ze zonder werkplek mogen zitten. Als ze binnen die periode geen werkplek gevonden hebben, moeten ze uitgeschreven worden uit de duale opleiding. Door de coronacrisis zijn er heel wat overeenkomsten van leerlingen in duaal leren stopgezet. Als het onderwijs opnieuw opstart, vallen die leerlingen in principe onder de regeling van 20 opleidingsdagen en moeten ze een nieuwe werkplek zoeken. Maar het is niet zeker dat alle ondernemingen even snel opnieuw opstarten en als ze opstarten, is het ook niet zeker dat ze al snel geneigd zijn om een leerling aan te nemen.

Maar in afwijking van artikel 357/22 van dezelfde codex kan een leerling in schooljaar 2019-2020 ingeschreven blijven in een duale opleiding, ook als die leerling tussen 16 maart en 30 juni geen overeenkomst heeft.  In dat geval wordt de overeenkomst volledig georganiseerd via onderwijs bij de aanbieder van duaal leren en bedraagt ze minstens 28 opleidingsuren.  

Tijdelijke werkloosheid en leervergoeding

Ondernemingen die hun werkzaamheden (nog) niet kunnen hervatten houden voor hun leerlingen met een OAO of deeltijdse arbeidsovereenkomst (DA) nog steeds tijdelijke werkloosheid ‘overmacht coronavirus’ aan (zoals voor gewone werknemers). In dit specifieke geval is de onderneming geen leervergoeding verschuldigd.

Ook is er geen leervergoeding verschuldigd wanneer de school/lesplaats de opleiding hervat en het bedrijf nog niet.  Inderdaad, is de onderneming geen leervergoeding verschuldigd voor het volgen van de lessen en de activiteiten die gelijkgesteld zijn met lessen gedurende de periode waarin de overeenkomst van alternerende opleiding gedeeltelijk geschorst is ten gevolge van de tijdelijke werkloosheid in de onderneming wegens overmacht als gevolg van de coronamaatregelen.

 

Foto: Thierry Dricot

TRAXIO gebruikt cookies Cookie Policy Net als andere websites, houden we ook van cookies. De cookies die we gebruiken dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.

Lid worden : contactformulier

Als lid van TRAXIO geniet je van veel ledenvoordelen! Vul het formulier in en één van onze specialisten van jouw activiteit zal je contacteren met meer informatie over een lidmaatschap.

Onderneming
Contactpersoon
Ik ga akkoord met de privacy policy