Geharmoniseerde pensioenplannen voor arbeiders en bedienden

De wetgever heeft sectoren en ondernemingen 10 jaar gegeven om hun aanvullende pensioenplannen of groepsverzekeringen voor arbeiders en bedienden te harmoniseren. De deadline is 1 januari 2025. Sinds 1 januari 2015 is er een overgangsperiode. 

06/02/2020

Om te beginnen mogen de verschillen, zoals die bestonden op 1 januari 2015, tijdens deze 10-jarige overgangsperiode niet groter worden gemaakt en mogen er ook geen nieuwe verschillen ingevoerd worden. Heeft u een groepsverzekering voor uw bedienden die beter is (vb. 5 % van het bruto jaarloon) dan het sectorplan van het PC 112 (garages), het PSC 149.02 (koetswerk) of het PSC 149.04 (metaalhandel) voor uw arbeiders, dan mag u de bijdrage in de groepsverzekering voor uw bedienden niet optrekken. 

Wat bestaat er vandaag voor uw arbeiders via SEFOPLUS?

De sectoren zijn eerst aan zet en daarom wacht u als onderneming best even af. Voor de arbeiders van het PC 112, het PSC 149.02 en 149.04 bestaat er al sinds 2002 een sectorpensioen, dat sinds begin 2019 samen met de sectorpensioenen voor de arbeiders van de terugwinning van metalen en de edele metalen wordt beheerd in het multisectoraal pensioenfonds SEFOPLUS, dat hiervoor samenwerkt met SEFOCAM. Op dit moment is de netto-pensioenbijdrage in dit sectorplan gelijk aan 1,64% voor het PC 112, 2,01% voor het PSC 149.02 en 1,92% voor het PSC 149.04 berekend op 108 % van het bruto jaarloon. De sociale partners bekijken momenteel hoe eenzelfde sectorpensioen kan opgezet worden voor de bedienden die tewerkgesteld worden door de ondernemingen die voor hun arbeiders onder de bovenstaande paritaire (sub)comités vallen. Dit zal ook bij SEFOPLUS ondergebracht worden. Daarbij houden ze ook rekening met de problematiek van ondernemingen die onder meerdere paritaire (sub)comités vallen.

Wat indien u geen pensioenplan voor uw bedienden heeft?

Heeft u geen groepsverzekering of pensioenplan voor uw bedienden, dan kan u in ieder geval best afwachten. Zodra dit sectorpensioen voor de bedienden in werking treedt, zullen uw bedienden hierbij aangesloten worden en is de harmonisatieoefening voor u rond. De sector houdt u hier verder over op de hoogte. 

Wat indien u wel al een pensioenplan voor uw bedienden heeft?

Ook als u al een groepsverzekering voor uw bedienden heeft, wacht u best even af wat er in de sector gebeurt. Is deze groepsverzekering lager dan het sectorpensioen dat wordt ingevoerd voor de bedienden, dan kan u deze groepsverzekering stopzetten en ook voor uw bedienden deelnemen aan het sectorpensioen.

Is deze groepsverzekering beter dan het sectorpensioen dat voor de bedienden wordt ingevoerd, en dus ook beter dan het sectorplan voor de arbeiders, dan zal u ervoor kunnen kiezen om niet deel te nemen aan het sectorplan en de groepsverzekering voor uw bedienden te behouden. Opgelet, in dat geval zal u ook iets moeten doen voor uw arbeiders. Vanaf 2025 moeten zij immers dezelfde aanvullende pensioenvoordelen krijgen als de bedienden. Eventueel worden zij ook aangesloten bij de groepsverzekering voor uw bedienden, maar dan onder aftrek van wat zij krijgen via de sector. Dit bekijkt u best even verder met uw verzekeraar of met uw pensioenfonds.

Een andere mogelijkheid is om toch ook voor uw bedienden deel te nemen aan het sectorplan. Dan krijgen uw arbeiders en uw bedienden hetzelfde aanvullende pensioen via de sector. Indien u als werkgever hier nog iets extra wil bovenop doen, dan kan u op ondernemingsniveau nog een bijkomend pensioenplan voorzien voor uw arbeiders en bedienden. Bij het bepalen van de bijdragen houdt u dan rekening met wat er op sectorvlak al wordt gestort. Aangezien beide categorieën dan aangesloten zijn bij eenzelfde sectorplan, moet u ook geen formule opzetten onder aftrek van wat er binnen de sector wordt opgebouwd. Dit maakt het heel wat eenvoudiger.

TRAXIO gebruikt cookies Cookie Policy Net als andere websites, houden we ook van cookies. De cookies die we gebruiken dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.

Lid worden : contactformulier

Als lid van TRAXIO geniet je van veel ledenvoordelen! Vul het formulier in en één van onze specialisten van jouw activiteit zal je contacteren met meer informatie over een lidmaatschap.

Onderneming
Contactpersoon
Ik ga akkoord met de privacy policy