Gratis opleidingen verwelkomen nieuwkomers

In de nieuwe cao’s wordt extra aandacht besteed aan de kwalitatieve instroom van nieuwe medewerkers. Specifieke opleidingen die nu gratis aangeboden worden stemmen hun competenties beter op de behoeften van de werkgevers af.

11/07/2018

“Het is geen toeval dat de sociale partners deze focus op opleidingen in deze cao’s opgenomen hebben”, legt Isabelle Calista, Directeur bij EDUCAM vzw, uit. “Enerzijds worden de zaken op technisch vlak complexer, wat een aparte knowhow vergt. Anderzijds is er ook de realiteit van een krapper wordende arbeidsmarkt, wat het vinden van geschikte medewerkers bemoeilijkt. Een groter deel van de vorming vindt dan ook in het bedrijf plaats. Deze maatregelen zorgen ervoor dat nieuwe medewerkers klaar staan om de uitdagingen die in het verschiet liggen aan te gaan.” 

Open sessies 

En dan de logische vraag: wat precies, en voor wie? “De focus ligt op nieuwe arbeiders in de sector”, antwoordt Isabelle Calista. “Heel concreet: wie tijdens de periode van 1 januari 2018 tot 31 december 2019 een arbeider nieuw in de sector in dienst neemt met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur, zal deze arbeider gratis vier opleidingsdagen kunnen aanbieden. Ook wie eerdere ervaring heeft komt in aanmerking, voor zover die meer dan zes jaar in het verleden ligt. Er kan vrij gekozen worden uit een selectie van open opleidingen die EDUCAM aanbiedt. Deze opleidingen vinden plaats in een van onze opleidingscentra en zijn specifiek gekozen voor een publiek van nieuwkomers in de sector. Dit systeem stemt het niveau van de nieuwkomers in de sector beter af op het niveau dat de bedrijven verwachten.

Extra opleidingsdag

“Er is echter meer”, vervolgt Isabelle Calista. “Terwijl het bij die vier opleidingsdagen de werkgevers zijn die hun medewerkers inschrijven, krijgen deze laatste na zes maanden werken nog eens de mogelijkheid één opleidingsdag te volgen. Welke precies? Dat kiezen ze zelf. De enige vereiste is dat het bewijs geleverd wordt dat ze minstens zes maanden voor die werkgever aan de slag zijn. Op die manier kan zijn keuze afgestemd worden op de opgedane ervaring op de werkvloer.”

Meerwaarde van het peterschap

“Tot slot moet de aandacht ook gevestigd worden op het recht om een peterschapsopleiding te volgen”, besluit Calista. “Het betreft een collega, een mentor, die instaat voor de opleiding en begeleiding van de nieuwe collega. Dit vergt aparte vaardigheden waar deze opleiding de klemtoon op legt. 'Werkplekleren' is een kernbegrip dat we hierin hanteren. Het is op de werkvloer dat men de dingen leert en zo'n peter is hierbij een cruciale hulp. Op een functionele manier klaarstaan voor de baan, dat is de rode draad.” Deze opleiding is ook gratis voor de bedrijven.

Meer weten? Contacteer ons op het nummer 02 778 63 30 of stuur een mail naar [email protected]. U kan ook altijd een bezoek brengen aan onze website: www.educam.be.

 

TRAXIO gebruikt cookies Cookie Policy Net als andere websites, houden we ook van cookies. De cookies die we gebruiken dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.

Lid worden : contactformulier

Als lid van TRAXIO geniet je van veel ledenvoordelen! Vul het formulier in en één van onze specialisten van jouw activiteit zal je contacteren met meer informatie over een lidmaatschap.

Onderneming
Contactpersoon
Ik ga akkoord met de privacy policy