Handhaving van de sociale verkiezingen en gevolgen

Een ministerieel besluit heeft meer duidelijkheid geschept over de organisatie van de sociale verkiezingen deze maand, november 2020. Het besluit streeft ernaar de procedure wat te vereenvoudigen om de veiligheid en gezondheid van de bevolking te vrijwaren.

06/11/2020

Nieuwe mogelijkheid om tot een akkoord te komen over het stemmen per brief en/of elektronisch stemmen op afstand

De vervaldag X+56 werd ingetrokken wat werkgevers zelfs vandaag nog de mogelijkheid laat de stemming per brief en/of het elektronisch stemmen op afstand in hun ondernemingen in te voeren.

Corona werd toegevoegd als wettelijk motief waardoor beroep kan worden gedaan op het stemmen per brief, ook voor werknemers die op de dag van de verkiezingen in het bedrijf aanwezig zijn. Zij kunnen de stembiljetten in een bewaakte en beveiligde bus deponeren die hen ter beschikking wordt gesteld alvorens via interne weg naar het stembureau te worden gebracht.

Aanpassing van het aantal stembureaus en de verdeling van de kiezers over de stembureaus

Het is ook nog altijd mogelijk het aantal stembureaus en de verdeling van de kiezers over de stembureaus aan te passen. De werkgevers zijn verplicht de kiezers van een dergelijke wijziging op de hoogte te brengen via aanplakking, zelfs nadat er overeenstemming is bereikt over het stemmen per brief en/of elektronisch stemmen op afstand.

Mogelijkheid tot telling tot Y+5 mits akkoord

Op die manier kan rekening worden gehouden met de stembiljetten per post die tot maximaal 5 dagen na de verkiezingsdag (Y+5) ontvangen worden.

Aanvaarding van de verzending van de oproepingsbrieven via een gewone prioritaire zending

Deze maatregel moet het briefverkeer gekoppeld aan de stemming per brief vlotter laten verlopen, door werkgevers de mogelijkheid te bieden de oproepingsbrieven en stembiljetten via een gewone prioritaire, in plaats van een aangetekende zending te versturen. De enige voorwaarde is dat de werkgever in dat geval het bewijs van deze zendingen bewaart.

In het licht van het voorgaande raden we u aan een globaal akkoord te verkrijgen (met daarin de kwestie van het tellen tot Y+5, het elektronisch stemmen op afstand, de stemming per brief en de verzending van de oproepingsbrieven via een gewone prioritaire zending).

Bron: Ministerieel besluit van 1 november 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, B.S. 1 november 2020.

Aarzel niet contact op te nemen met onze arbeidsrechtadviseurs bij vragen of nood aan meer informatie:

Charlotte Waterlot (FR)
[email protected]

02/778.62.00

Nadia Van Nieuwenhuijsen (NL)
[email protected]

Foto: freepik.com

TRAXIO gebruikt cookies Cookie Policy Net als andere websites, houden we ook van cookies. De cookies die we gebruiken dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.

Lid worden : contactformulier

Als lid van TRAXIO geniet je van veel ledenvoordelen! Vul het formulier in en één van onze specialisten van jouw activiteit zal je contacteren met meer informatie over een lidmaatschap.

Onderneming
Contactpersoon
Ik ga akkoord met de privacy policy