Heeft het onderwijs nog een toekomst in onze sector?

TRAXIO en de onderwijskoepels hebben in de afgelopen jaren talloze keren gediscussieerd over de studierichtingen van de mobiliteitssector.

10/05/2019

Er zijn echt wel problemen: slechts 1 op 10 leerlingen aan het einde van het secundair onderwijs heeft voldoende basiskennis van auto-elektriciteit of heeft echt kunnen oefenen met een spuitpistool en echte verf op een carrosserieonderdeel. Het traditionele onderwijs leidt niet meer op tot bekwame medewerkers in onze bedrijven. 

Meten is weten en daarom monitort TRAXIO, samen met EDUCAM, al vele jaren de evolutie van de beroepscompetenties die leerlingen moeten verworven hebben aan het einde van hun opleiding. Zo is er de jaarlijkse wedstrijd van de “Gouden Autosleutel”. De beste leerlingen van het laatste jaar van het technisch en beroepsonderwijs nemen eraan deel. Een van de proeven polst naar het inzicht en logisch denkvermogen d.m.v. een reeks vragen over een elektrisch circuit. En daar merken we dat zelfs de beste leerlingen het vaak behoorlijk moeilijk hebben.

Een ander meetpunt zijn de jaarlijkse sectorale proeven van EDUCAM. Hier doet meestal de hele klas mee en de doelgroep is dus veel ruimer dan bij de wedstrijd. Opvallend zijn opnieuw de resultaten voor de proef basiselektriciteit: elk jaar slaagt slechts 10 % van de leerlingen van het technisch en beroepsonderwijs voor deze proef. Leerlingen vertellen vaak dat ze weinig praktijkervaring hebben met deze materie.

Ten slotte nog deze kanttekening: sinds jaar en dag organiseert EDUCAM talrijke bijscholingen voor leerkrachten en met succes. Een groep van trouwe en gemotiveerde leraars neemt telkens deel, … alleen vertegenwoordigen zij slechts een kwart van alle leraars die autovakken onderwijzen. Hebben hun collega’s deze opleidingen dan niet nodig?

Eens de diagnose gesteld is kan de reparatie aanvangen.  Tijdens de gesprekken die TRAXIO met de verschillende beslissingsniveaus (inrichtende machten van scholennetwerken, onderwijskoepels, ministeries, kabinetten én ministers) zit lang niet iedereen op dezelfde golflengte. Binnen het traditionele onderwijs (meestal voltijds) gaat men uit van leerprogramma’s die de leerlingen voldoende kunnen voorbereiden op een succesvolle entree in het vak. Alleen blijkt het niet mogelijk om in de voorziene tijd de nodige basiscompetenties aan te leren. Er is meer tijd en vooral meer praktijk nodig om alles in te oefenen. Is het dan niet beter om het leertraject een jaar langer te maken en meer goed opgeleide leerlingen naar de arbeidsmarkt te leiden?

EDUCAM start dit schooljaar een nieuw project: op vrijwillige basis kunnen scholen een bilaterale overeenkomst sluiten waarbij een analyse wordt gemaakt van de vragen en noden die de school heeft en daarop worden afspraken gemaakt over bijscholing van leerkrachten, specifieke leerpakketten voor de leerlingen, didactisch materiaal, en als sluitstuk de organisatie van de sectorale proeven met aflevering van het EDUCAM-certificaat. Allemaal elementen om tot een succesverhaal te komen!

En hoe is uw ervaring met jonge afgestudeerden die bij u aan de slag gaan?


Pieter VAN BASTELAERE
@pvanbastelaere

 

Foto: Thierry Dricot

TRAXIO gebruikt cookies Cookie Policy Net als andere websites, houden we ook van cookies. De cookies die we gebruiken dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.

Lid worden : contactformulier

Als lid van TRAXIO geniet je van veel ledenvoordelen! Vul het formulier in en één van onze specialisten van jouw activiteit zal je contacteren met meer informatie over een lidmaatschap.

Onderneming
Contactpersoon
Ik ga akkoord met de privacy policy