Herinnering als u personeel ontslaat

Hoewel er een heropstart heeft plaatsgevonden en er steunmaatregelen zijn voorzien om de economie te laten heropleven, verkeren veel bedrijven in moeilijkheden en overwegen zij een herstructurering of sluiting.

09/12/2020

Regels wat betreft bedrijfssluiting en specifiek voor het PC 112

In het kader van de sluiting van een bedrijf worden verplichtingen opgelegd aan de werkgever vanaf het moment dat hij een sluiting overweegt en tijdens de procedure (wet 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen). Voor werkgevers van het PC 112 zijn bijkomende regels van toepassing (cao 25 november 1966 sluiting van ondernemingen). Het niet naleven van deze verplichtingen leidt tot sancties voorzien door het Sociaal Strafwetboek.

Klik hier voor een overzicht van al deze verplichtingen.

Sectorale regels inzake sociale bescherming – werkzekerheid

De bedrijven die vallen onder het paritair comité 112 en de paritaire subcomités 149.02 en 149.04 hebben collectieve arbeidsovereenkomsten gesloten die de stabiliteit van de tewerkstelling garanderen bij meervoudig ontslag.  Deze cao's beperken uw wettelijk ontslagrecht en leggen u een specifieke procedure op. Deze cao’s mogen niet lichtzinnig worden opgevat omdat de sanctie de betaling aan de betrokken arbeiders is van een vergoeding gelijk aan het loon dat verschuldigd is tijdens de opzegtermijn (ook in geval van faillissement).

Klik hier voor meer informatie over uw verplichtingen op dit gebied en de drie fasen van de procedure.

Collectieve ontslagregels

Bij collectief ontslag (ontslag van minstens 20 werknemers) moet een informatieprocedure worden opgestart en moet er een vergoeding worden betaald aan de werknemers.

U kunt de toelichting van de FOD Werk, Arbeid en Sociaal Overleg raadplegen door hier te klikken.

Ontslagregels tijdens COVID-19

Ondanks de bijzondere gezondheidssituatie blijft de gebruikelijke ontslagwetgeving van kracht.

Klik hier voor een samenvatting van de ontslaghypothesen in dit kader.

Indien u vragen heeft of meer informatie wenst, aarzel dan niet om contact op te nemen met onze adviseurs sociaal recht:

Nadia Van Nieuwenhuijsen (NL) [email protected]

02/778.62.00

Charlotte Waterlot (FR) [email protected]

Foto: Unsplash - Masaaki Komori

TRAXIO gebruikt cookies Cookie Policy Net als andere websites, houden we ook van cookies. De cookies die we gebruiken dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.

Lid worden : contactformulier

Als lid van TRAXIO geniet je van veel ledenvoordelen! Vul het formulier in en één van onze specialisten van jouw activiteit zal je contacteren met meer informatie over een lidmaatschap.

Onderneming
Contactpersoon
Ik ga akkoord met de privacy policy