Inschrijving van gebruikte ingevoerde voertuigen: afschaffing van het btw-vignet 904

De flash-info van 26/3/2019 met betrekking tot de inschrijving van gebruikte ingevoerde voertuigen, bevatte als aandachtspunt de visuele controle van de betaling van de BTW  (‘ja’ aangeduid op het vignet 904).

05/08/2019

De FOD Financiën heeft wettelijk (*) dit vignet 904 afgeschaft met ingang van 22/07/2019.

De controle verdwijnt dus eveneens bij de inschrijving via WebDIV.

Voor vragen over dit onderwerp dat valt onder de bevoegdheid van de FOD Financiën kan u terecht bij het contactcenter: 02 572 57 57 (normaal tarief), elke werkdag van 8u30 tot 17u .  

(*) 28 JUNI 2019 - Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten nrs. 4, 10, 19, 51 en 54 met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde wat betreft de indiening langs elektronische weg van de aangiften van aanvang, wijziging en stopzetting van activiteit, de vrijstellingsregeling van belasting, houdende technische aanpassingen betreffende de communautaire en nationale wetgeving en tot opheffing van het koninklijk besluit nr. 47 van 25 februari 1996 tot regeling van de controle van de voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde verschuldigd ter zake van de levering, intracommunautaire verwerving en invoer van vervoermiddelen, in de zin van artikel 8bis, § 2, 1°, van het wetboek.

 

Foto: Pixabay Manfred Richter

TRAXIO gebruikt cookies Cookie Policy Net als andere websites, houden we ook van cookies. De cookies die we gebruiken dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.

Lid worden : contactformulier

Als lid van TRAXIO geniet je van veel ledenvoordelen! Vul het formulier in en één van onze specialisten van jouw activiteit zal je contacteren met meer informatie over een lidmaatschap.

Onderneming
Contactpersoon
Ik ga akkoord met de privacy policy