Inschrijvingen eerste semester rampzalig voor nieuwe voertuigen, maar nog steeds positief voor occasies

Vorig jaar waren de garages in juni voor het eerst na de lockdown opnieuw een volledige maand open. Toen was er een grote vraag naar nieuwe wagens en motorfietsen evenals naar tweedehandse auto’s en moto’s. Auto’s konden nog uit stock worden geleverd – er was zelfs een heel grote voorraad nieuwe wagens – en tweedehandswagens kenden een ‘boom’. Een jaar later ziet het landschap er helemaal anders uit: productieproblemen (o.a. door chiptekorten) hinderen de aanvoer van nieuwe wagens en occasies doen het nog goed maar lijken stilaan over hun hoogtepunt heen. De gecumuleerde cijfers over de eerste zes maanden blijven gelukkig positief ten opzichte van 2020, maar in vergelijking met 2019 blijft de nieuwmarkt ver achter (behalve motorfietsen en trucks +12 T) terwijl de occasiemarkt gelukkig licht positief blijft – met een uitschieter voor de occasie motorfietsen (+22 %).  

05/07/2021

Filip Rylant, woordvoerder van TRAXIO, vat de situatie als volgt samen: “In juni 2020 waren de garages voor het eerst opnieuw een volledige maand open, met – dank zij stevige promotie-acties - een rush op nieuwe stockwagens en een grote interesse in tweedehandse voertuigen. In juni 2021 krijgen - op de motorfietsen na - alle categorieën nieuwe voertuigen stevige klappen ten opzichte van zowel juni 2020 als juni 2019. De tweedehandsvoertuigen deden het in juni 2021 bijna allemaal beter dan in juni 2019 maar verliezen t.o.v. juni 2020. Wanneer we de gecumuleerde cijfers over de eerste zes maand erbij nemen dan zien we enerzijds (bijna) overal stijgingen ten opzichte van rampjaar 2020, maar ook dat de inschrijvingen van nieuwe voertuigen rampzalig blijven achterlopen op 2019: -24,5% voor nieuwe wagens tot -45,5 % voor nieuwe trekkers. Enkel de nieuwe motorfietsen houden een status quo. Deze cijfers zijn zorgwekkend voor de hele sector en iedereen hoopt dat de productie- en toeleveringsproblemen snel achter de rug zijn zodat de inschrijvingen terug kunnen aantrekken naar een aanvaardbaar niveau, zeker nu de tweedehandsmarkt op de terugweg is met nog slechts een beperkte voorsprong ten opzichte van 2019. Behalve dan voor de occasie moto’s die hoge toppen blijven scheren.”

Inschrijvingen juni 2021

Inschrijvingen gecumuleerd 2021

Vergelijking juni 2021 met 2020 en 2019

Vergelijking eerste semester 2021 met 2020 en 2019

(lees hieronder verder voor uitgebreide cijfers en analyse per categorie)

GRAFIEKEN, DETAILS EN ANALYSE

  1. Personenwagens

Nieuwe personenwagens

Ook de maand juni bevestigt voor wat betreft het aantal inschrijvingen van nieuwe personenwagens (-16,2 % t.o.v. 2020, -16,9 % t.o.v. 2019) helaas de tendensen van het hele jaar 2020.

De effecten van de coronacrisis blijven doorwegen. De inschrijvingen van juni reflecteren de bestellingen van enkele weken tot maanden geleden en het is duidelijk dat het consumentenvertrouwen nog niet terug op peil was/is. Waarschijnlijk speelt ook de onzekerheid van de consument over de te kiezen motorisatie: elektrische wagens blijven duur, en een onzekere toekomst voor verbrandingsmotoren doet een aantal klanten eerder neigen naar uitstel of de aankoop van een tweedehandse wagen.  

Tegelijk moeten we bij deze cijfers rekening houden lagere aanvoer door productievertragingen - deels door de nasleep van corona en deels door toeleveringsproblemen van onder andere chips – en het feit dat niet alle motorisaties even vlot beschikbaar zijn. Het is duidelijk dat de sector van de nieuwe wagens klappen blijft incasseren.

Inschrijvingen nieuwe wagens – juni 2021

Ondertussen blijven de hybride en elektrische wagens ook in 2021 hun opmars verder zetten. Het hybride marktaandeel stijgt tot meer dan een kwart van de nieuwe inschrijvingen: 31,3 % (waarvan 16,4 gewone hybrides en 11,1 plug-in hybrides), terwijl het aandeel van benzine verder daalt tot 45,1 en diesel zelfs tot 22,8. De verklaring moeten we vooral zoeken bij de hybride bedrijfswagens die sinds begin vorig jaar kunnen rekenen op een gunstiger VAA (Voordeel Alle Aard).

De wagens met een lagere CO2-uitstoot (minder dan 109 g/km) verder groeien: van 42 % in 2020 naar 51,2 % in 2021.

Per brandstof

Per CO2-uitstoot

Per merk

Tweedehandse personenwagens

De inschrijvingen van tweedehandse personenwagens stijgen in juni opnieuw boven het niveau van 2019 maar blijven onder het niveau van 2020 (-5,7 % t.o.v. 2020, +14,9 % t.o.v. 2019).

2021 verloopt heel grillig met grote dalen en pieken doorheen de maanden. Gecumuleerd over de eerste zes maanden zijn er nu +4,2 % meer tweedehandswagens ingeschreven ten opzichte van 2019 en +27,7 % t.o.v. 2020. De vraag is of de tweedehandsmarkt stabiliteit kan vinden : de vraag lijkt stilaan af te nemen ten opzichte van vorig jaar ondanks het feit dat nieuwe wagens moeilijk te leveren zijn (wat de vraag naar tweedehandswagens zou moeten stimuleren).

Inschrijvingen tweedehandse wagens – juni 2021

Volkswagen, BMW, Mercedes, Opel en Peugeot vormen de top 5 van de best verkochte merken bij de tweedehandse personenwagens.

Bij de tweedehandse wagens merken we vooral een daling van het aantal diesels ten voordele van benzine, waardoor benzine vorige maand opnieuw meer werd ingeschreven (diesel: 45,2 % versus benzine: 50,5 %). Het aandeel van de andere brandstoffen blijft verwaarloosbaar hoewel hybride stijgt van 1,6 % naar 3,2 % - heel andere cijfers dan bij de inschrijvingen van nieuwe personenwagens waar hybrides ondertussen meer dan een kwart van de verkoop betekenen.

De mediane leeftijd van de occasie-inschrijvingen blijft quasi stabiel op 7 jaar en 2 maand.

Per brandstof

Per leeftijd

Per merk

2. Bedrijfsvoertuigen

Nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen

Juni laat voor de inschrijvingen van nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen (LCV) duidelijk minder goede cijfers optekenen met -15,5 % (-8,4 % t.o.v. 2019).

Toch halen de gecumuleerde cijfers van dit jaar bijna het niveau van 2019 (-4 %). Dit kan deels worden toegeschreven aan de volle orderboekjes van bepaalde zelfstandigen/bedrijven (bijvoorbeeld actief in renovatie- of tuinwerken) en van thuisleveringsdiensten die in de afgelopen weken en maanden nieuwe ‘camionnettes’ hebben gekocht.

Voor sommige merken gelden nog steeds langere levertermijnen dan normaal, en hetzelfde geldt voor sommige koetswerkbouwers.

Inschrijvingen nieuwe LCV – juni 2021

Tweedehandse lichte bedrijfsvoertuigen

De tweedehandse lichte bedrijfsvoertuigen (LCV) herpakken zich en doen in juni beter dan in 2019 maar blijven wel achter ten opzichte van 2020: -13,2 % (+13,0 % t.o.v. juni 2019).

Het lijkt erop dat de aankoopmotieven van coronajaar 2020 ook dit jaar van kracht blijven: pakjesdiensten kopen eerder tweedehandse dan nieuwe bestelwagens aan en een aantal bedrijven en zelfstandige ondernemers opteert uit onzekerheid om tweedehandse lichte bedrijfsvoertuigen te kopen in plaats van nieuwe (goedkoper en kortere afschrijvingstermijn).

Bovendien is een eventueel verlies kleiner wanneer een tweedehands voertuig zou moeten verkocht worden indien de zaken minder goed gaan dan verwacht. Ook onmiddellijke beschikbaarheid speelt een rol. Plus het feit dat bepaalde bedrijven extra bestelwagens inzetten om hun personeel naar werven te kunnen vervoeren (door de beperkingen van de hygiënemaatregelen mogen er namelijk minder mensen per voertuig worden vervoerd).

Inschrijvingen tweedehandse LCV – juni 2021

Nieuwe zware bedrijfsvoertuigen

De nieuwe zware bedrijfsvoertuigen (+ 3,5 T) hebben een bijzonder moeilijk 2020 achter de rug en ook de start van 2021 kleurde rood. Toen kwam een korte kentering en in juni 2021 zijn de cijfers redelijk positief ten opzichte van juni 2020 : +11,1 % voor Trucks 3,5-12T, -16,8 % voor Trucks +12 T en +36,6 % voor Trekkers.

Maar net als in mei zijn ook in juni alle cijfers negatief ten opzichte van 2019 : -55,1 % voor Trucks 3,5-12T, -49 % voor Trucks +12 T en -57,8 % voor Trekkers. Ook hier kampt de sector met toeleveringsproblemen waardoor er onvoldoende kan worden geleverd. Detailcijfers voor de maand juni vindt u in de tabel bovenaan dit document.

Gecumuleerd over de eerste zes maanden zijn de cijfers gunstig ten opzichte van 2020 (behalve voor Trucks +12 T) – zie grafiek hieronder - maar indien we vergelijken met de cijfers van het eerste semester 2019, dan krijgen alle categorieën Trucks stevige klappen: -28,7 % voor Trucks 3,5-12T, -31 % voor Trucks +12 T en -45,5 % voor Trekkers (detailcijfers bovenaan dit document).

Inschrijvingen nieuwe zware bedrijfsvoertuigen – cumul 2021

 

Tweedehandse zware bedrijfsvoertuigen

Bij de tweedehandse zware bedrijfsvoertuigen (+ 3,5T) merken we dat vrachtwagens tussen 3,5-12 ton in juni maar deels het niveau halen van juni 2020: -10,7 % voor Trucks 3,5-12T, -16,2 % voor Trucks +12 T en +16,7 % voor Trekkers.

Het goede nieuws is wel dat de cijfers van juni 2021 ver boven die van juni 2019 blijven:  +27,2 % voor Trucks 3,5-12 T, +50,8 % voor Trucks +12T en +46,1 % voor Trekkers.

De tweedehandsmarkt voor vrachtwagens blijft dus zeer aantrekkelijk maar dat heeft ondertussen wel een grote impact op de prijszetting. Vermoedelijk blijft deze situatie aanhouden tot de leverproblemen met nieuwe vrachtwagens achter de rug zijn.

Detailcijfers voor de maand juni vindt u in de tabel bovenaan dit document.

Wanneer we kijken naar de cumulcijfers over de eerste zes maanden dan scoren alle categorieën beter dan 2020: +20,4 % voor Trucks 3,5-12T, +10,4 % voor Trucks +12T en +20,8 % voor Trekkers (zie tabel hieronder).

Ten opzichte van het eerste semester van 2019 zijn de cijfers veel gematigder: -5,2 % voor Trucks 3,5-12 T, +11,8 % voor Trucks +12 T en +11,2 % voor Trekkers

Detailcijfers vindt u in de tabel bovenaan dit document.

Inschrijvingen tweedehandse zware bedrijfsvoertuigen – cumul 2021

3. Motorfietsen

De inschrijvingen van nieuwe motorfietsen tijdens de maand juni doen behoorlijk slechter beter dan in juni vorig jaar (-22,8 %) (vooral de motoren onder 500cc) maar – belangrijker qua maatstaf – ze doen het als enige voertuigcategorie een stuk beter dan in juni 2019: +17,2 %.

Het lijkt erop dat de motorfiets in 2021 op evenveel bijval kan blijven rekenen als afgelopen jaar en in 2019: in de eerste zes maanden werden er dit jaar +16,4 % meer nieuwe motorfietsen ingeschreven dan in 2020 en ten opzichte van 2019 bedraagt de stijging +0,6 %. Door de coronacrisis waren tijdens de zomermaanden reizen in eigen land of de naburige landen erg in trek maar ook het gebruik van de motorfiets voor individueel woon-werkverkeer heeft bijgedragen tot een relatief succesjaar. Daarnaast zijn er nog haperingen in de levering door productie-achterstand bij een aantal fabrikanten en onderdelenleveranciers.

Inschrijvingen nieuwe motorfietsen – juni 2021

Inschrijvingen nieuwe motorfietsen juni 2021 – per cilinderinhoud

Inschrijvingen nieuwe motorfietsen – per regio (cumul)

Inschrijvingen nieuwe motorfietsen – per merk (cumul)

Op de markt van tweedehandse motoren zitten we stevig onder de cijfers van 2020 (-26,1 %) maar doen we het wel beter dan in juni 2019 (+26,0 %).

De gecumuleerde cijfers over de eerste zes maanden zitten helemaal in dezelfde lijn : +27,1 % tegenover 2020 en +22,2 % ten opzichte van 2019.

De motorfietsen blijven het erg goed doen ten opzichte van andere voertuigcategorieën. Deze cijfers bewijzen alvast de intrinsieke interesse in motorfietsen, die zowel voor vrijetijd als voor woon-werkverkeer over mooie troeven beschikken. Van alle categorieën doen de tweedehandse motorfietsen het voorlopig veruit het best qua inschrijvingen.

Inschrijvingen tweedehandse motorfietsen – juni 2021

Inschrijvingen tweedehandse motorfietsen juni 2021 – per cilinderinhoud

Inschrijvingen tweedehandse motorfietsen – per regio (cumul)

Inschrijvingen tweedehandse motorfietsen – per merk (cumul) 

TRAXIO STATS

TRAXIO volgt maandelijks de inschrijving op van nieuwe-tweedehandse personenwagens, motorfietsen, bedrijfsvoertuigen, kampeerwagens, aanhangers en speed pedelecs.

De TRAXIO-cijfers bieden heel wat nuttige details zoals onderverdelingen op nationaal en regionaal niveau, per brandstoftype, CO2-uitstoot, merk en leeftijd.

TRAXIO gebruikt cookies Cookie Policy Net als andere websites, houden we ook van cookies. De cookies die we gebruiken dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.

Lid worden : contactformulier

Als lid van TRAXIO geniet je van veel ledenvoordelen! Vul het formulier in en één van onze specialisten van jouw activiteit zal je contacteren met meer informatie over een lidmaatschap.

Onderneming
Contactpersoon
Ik ga akkoord met de privacy policy