Inschrijvingen van tweedehandse voertuigen doen het in maart beter dan voor de coronacrisis!

De vaak spectaculaire procentuele stijgingen van de inschrijvingen in de maand maart 2021 moeten in de juiste context beoordeeld worden : vorig jaar waren de garages een halve maand verplicht gesloten wat leidde tot een dramatische terugval. Dus is het beter om te vergelijken met de resultaten van maart 2019. Dan merken we een grote terugval voor de inschrijvingen van nieuwe wagens (-17,3%) tegenover een sterke stijging voor tweedehandse personenwagens (+14,9%). In bepaalde categorieën scoren zowel de nieuwe als de  tweedehandse voertuigen beter dan voor de coronacrisis: de lichte bedrijfsvoertuigen (LCV: nieuw +5,3, tweedehands +24,1 %) en de motorfietsen (nieuw +3,6 %, tweedehands +56,7 %). De nieuwe trucks doen het slecht maar de tweedehandse trucks doen het meestal wel goed.

08/04/2021

Filip Rylant, woordvoerder van TRAXIO, vat de situatie als volgt samen : “We mogen ons niet laten beïnvloeden door procentueel sterke stijgingen ten opzichte van maart 2020, de eerste maand van de lockdown, maar moeten vergelijken met maart 2019. Dan merken we dat de inschrijvingen van nieuwe wagens ronduit slecht blijft ten opzichte van maart 2019. Nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen, zware trekkers en motorfietsen doen het wel goed. Maar wat vooral opvalt, zijn de sterke prestaties van zowat alle voertuigcategorieën op occasiemarkt : zij gaan er zelfs ten opzichte van 2019 op vooruit! Op zich is dat positief nieuws maar de aanhoudend slechte verkoop van nieuwe wagens in combinatie met de grote vraag naar tweedehandse wagens brengt de markt onder spanning indien de vraag hoog zou blijven: er dreigt een tekort aan aanbodzijde wat zijn invloed zou kunnen hebben op beschikbaarheid en prijs van occasies. Mogelijks doet schaarste aan tweedehandsvoertuigen zich op termijn ook voor bij de lichte bedrijfsvoertuigen en motorfietsen. De tweedehandse motorfietsen halen net geen 10.000 inschrijvingen en dat is ongehoord veel voor de maand maart.”

 

Inschrijvingen maart 2021

Vergelijking maart 2021 met maart 2020 en maart 2019

GRAFIEKEN, DETAILS EN ANALYSE

A. Personenwagens

Nieuwe personenwagens

Ook de maand maart bevestigt voor wat betreft het aantal inschrijvingen van nieuwe personenwagens (+57,3% tov 2020, -17,3% tov 2019) helaas de tendensen van januari-februari 2021 en het hele jaar 2020.

De effecten van de Corona-crisis blijven doorwegen. De inschrijvingen van maart reflecteren de bestellingen van enkele weken tot maanden geleden en het is duidelijk dat het consumentenvertrouwen nog niet terug op peil was/is. Waarschijnlijk speelt ook de onzekerheid van de consument over de te kiezen motorisatie : elektrische wagens blijven duur, en een onzekere toekomst voor verbrandingsmotoren doet een aantal klanten eerder neigen naar uitstel of de aankoop van een tweedehandse wagen.  

Ondertussen worden wel de eerste voertuigen ingeschreven die besteld waren op het autosalon, maar tegelijk moeten we bij deze cijfers rekening houden lagere aanvoer door productievertragingen - deels door de nasleep van Corona en deels door toeleveringsproblemen van onder andere chips – en het feit dat niet alle motorisaties even vlot beschikbaar zijn. Een rechtlijnige analyse is dus niet mogelijk, maar het is wel duidelijk dat de sector van de nieuwe wagens klappen blijft incasseren.

Ondertussen blijven de hybride en elektrische wagens ook in 2021 hun opmars verder zetten. Het hybride marktaandeel stijgt tot meer dan een kwart van de nieuwe inschrijvingen : 26,4% (waarvan 16,0% gewone hybrides en 10,4% plug-in hybrides), terwijl het aandeel van benzine verder daalt tot 45,4% en diesel zelfs tot 24,1%. De verklaring moeten we vooral zoeken bij de hybride bedrijfswagens die sinds begin vorig jaar kunnen rekenen op een gunstiger VAA (Voordeel Alle Aard).

De wagens met een lagere CO²-uitstoot (minder dan 109 g/km) verder groeien : van 41,5% in 2020 naar 51,9% in 2021.

 

Per brandstof

Per CO2-uitstoot

Per merk

Tweedehandse personenwagens

Nadat de inschrijvingen van tweedehandse personenwagens in februari voor het eerst in drie maanden weer de goede richting uit gingen, blijkt maart een topper te zijn met een stijging van +72,7% (+14,9% t.o.v. 2019)

Maart is duidelijk een kentering en de tweedehandswagen herwint zijn extra aantrekkelijkheid die hij had opgebouwd in 2020. Uit recent marktonderzoek van TRAXIO bleek al dat een – zij het beperkt – aantal ondervraagden van plan is om eerder een tweedehandse wagen te kopen dan de geplande nieuwe wagen, en deze cijfers lijken dit te bevestigen. Toch moeten we voorzichtig blijven : dit is misschien een korte heropflakkering en geen structurele tendens.  

De aanhoudend slechte verkoop van nieuwe wagens in combinatie met de grote vraag naar tweedehandse wagens brengt de markt echter onder spanning indien de vraag hoog blijft want er stromen minder tweedehandse wagens naar de markt en de vraag is hoog waardoor er een tekort aan de aanbodzijde dreigt, wat zijn invloed zou kunnen hebben op beschikbaarheid en prijs van occasies.

Volkswagen, BMW, Mercedes, Opel en Ford vormen de top 5 van de best verkochte merken qua tweedehandse personenwagens.

Bij de tweedehandse wagens merken we vooral een daling van het aantal diesels ten voordele van benzine, waardoor benzine vorige maand opnieuw meer werd ingeschreven (diesel: 45,7% versus benzine: 50,2%). Het aandeel van de andere brandstoffen blijft verwaarloosbaar hoewel hybride stijgt van 1,6 % naar 3,1 % - heel andere cijfers dan bij de inschrijvingen van nieuwe personenwagens waar hybrides ondertussen meer dan een kwart van de verkoop betekenen.

De mediane leeftijd van de occasie-inschrijvingen blijft quasi stabiel op 7 jaar.

 

Inschrijvingen tweedehandse wagens – maart 2021

Per brandstof

Per leeftijd

Per merk

B. Bedrijfsvoertuigen

 

Nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen

Maart laat voor de inschrijvingen van nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen (LCV) goede cijfers optekenen met +86,9% (+5,3% t.o.v. 2019), na een slechte start van het jaar.

Een herneming van de inschrijvingen dus, en zelfs betere cijfers van in maart 2019. Deze stijging kan deels worden toegeschreven aan de volle orderboekjes van bepaalde zelfstandigen/bedrijven (bijvoorbeeld actief in renovatie- of tuinwerken) en van thuisleveringsdiensten die in de afgelopen weken en maanden nieuwe ‘camionnettes’ hebben gekocht.

Voor sommige merken gelden nog steeds langere levertermijnen dan normaal, en hetzelfde geldt voor sommige koetswerkbouwers.

 

Inschrijvingen nieuwe LCV – maart 2021

Tweedehandse lichte bedrijfsvoertuigen

De tweedehandse lichte bedrijfsvoertuigen (LCV) doen het opmerkelijk goed in maart : +67,3% (+24,1% t.o.v. maart 2019).

Het lijkt erop dat de aankoopmotieven van Corona-jaar 2020 ook dit jaar van kracht blijven : pakjesdiensten kopen eerder tweedehandse dan nieuwe bestelwagens aan en een aantal bedrijven en zelfstandige ondernemers opteert uit onzekerheid om tweedehandse lichte bedrijfsvoertuigen te kopen in plaats van nieuwe (goedkoper en kortere afschrijvingstermijn).

Bovendien is een eventueel verlies kleiner wanneer een tweedehands voertuig zou moeten verkocht worden indien de zaken minder goed gaan dan verwacht. Ook onmiddellijke beschikbaarheid speelt een rol. Plus het feit dat bepaalde bedrijven extra bestelwagens inzetten om hun personeel naar werven te kunnen vervoeren (door de beperkingen van de hygiënemaatregelen mogen er namelijk minder mensen per voertuig worden vervoerd).

Toch moeten we voorzichtig blijven : dit is misschien een korte heropflakkering en geen structurele tendens. 

 

Inschrijvingen tweedehandse LCV – maart 2021

Nieuwe zware bedrijfsvoertuigen

De nieuwe zware bedrijfsvoertuigen (+ 3,5T) hebben een bijzonder moeilijk 2020 achter de rug en ook de start van 2021 kleurde rood. Maar er is een kentering voor de inschrijvingen van de trekkers +12T want die gingen er sinds begin dit jaar met +9,5% op vooruit. De trucks verliezen slechts beperkt in 2021 : -1,5% voor de modellen van minder dan 12 ton en -1,3% voor de trucks van meer dan 12 ton. Detailcijfers voor de maand maart vindt u in de tabel bovenaan dit artikel.

Inschrijvingen nieuwe zware bedrijfsvoertuigen – cumul 2021

Tweedehandse zware bedrijfsvoertuigen

Bij de tweedehandse zware bedrijfsvoertuigen (+ 3,5T) merken we dat vrachtwagens tussen 3,5-12 ton zich goed herpakken (jaartotaal +11%) tot op bijna het niveau van 2019 terwijl de vrachtwagens +12T het nog beter doen, zelfs ten opzichte van 2019 en 2018 (jaartotaal +10,6%). De inschrijvingen van tweedehandse trekkers van +12 ton blijft het onverwacht goed doen : +19,0% op jaarniveau. Detailcijfers voor de maand maart vindt u in de tabel bovenaan dit document.

 

Inschrijvingen tweedehandse zware bedrijfsvoertuigen – cumul 2021

C. Motorfietsen

Na drie slechte maanden herpakken de inschrijvingen van nieuwe motorfietsen zich tijdens de maand maart en ze doen het zelfs beter dan in 2019 : +77,0% (+3,6% t.o.v. 2019). Daardoor sluit het eerste kwartaal af met een +8,9% hoger resultaat dan vorig jaar.

De stijging doet zich voor over alle categorieën maar is het scherpst bij de motorfietsen van 125cc : +180,3%!

In Vlaanderen stijgt het aantal nieuwe motorfietsen licht (+4,8%) maar in Brussel daalt het aantal sterk (-20,9%) terwijl Wallonië sterk stijgt (+23,0%).

Zeer goede cijfers dus maar de vraag is waarom er net nu zo’n stijging valt te noteren. Is de stijging van het aantal inschrijvingen toe te schrijven aan laattijdige levering van eerder bestelde motorfietsen? Er blijven immers nog haperingen in de levering door productie-achterstand bij een aantal fabrikanten en onderdelenleveranciers – een nasleep van de Corona-lockdowns in 2020. Of gaat het om een eenmalige, cyclische opflakkering? We blijven op dat vlak voorlopig voorzichten en zullen afwachten wat de komende maanden gaan brengen.

Het lijkt er voorlopig dus op dat de motorfiets in 2021 op evenveel bijval zal kunnen rekenen als afgelopen jaar. Door de Corona-crisis waren tijdens de zomermaanden reizen in eigen land of de naburige landen erg in trek maar ook het gebruik van de motorfiets voor individueel woon-werkverkeer heeft bijgedragen tot een relatief succesjaar.

Inschrijvingen nieuwe motorfietsen – maart 2021

Inschrijvingen nieuwe motorfietsen maart 2021 – per cilinderinhoud

Inschrijvingen nieuwe motorfietsen – per regio (cumul)

Op de markt van tweedehandse motoren zien we voor maart een monsterscore van +167,3%. Maar zelfs indien we vergelijken met 2019, dan betekent dit een enorme stijging met +56,7%.

Net als voor de wagens en de lichte bedrijfsvoertuigen kan de tweedehandsmarkt op termijn oververhitten en kan het aanbod de vraag op termijn mogelijks niet bijhouden. Dat kan dan leiden tot tekorten en eventuele prijsstijgingen van occasie motorfietsen. Ook hier zullen de komende maanden aantonen of het om een tijdelijke piek gaat of niet.

Deze cijfers bewijzen alvast de intrinsieke interesse in motorfietsen, die zowel voor vrijetijd als voor woon-werkverkeer over mooie troeven beschikken. Van alle categorieën doen de tweedehandse motorfietsen het voorlopig veruit het best qua inschrijvingen.

De stijging doet zich voor alle categorieën, en ook bij de tweedehandse motoren is het opvallend hoe Wallonië veel sterker stijgt dan Vlaanderen en Brussel. 

Inschrijvingen tweedehandse motorfietsen – maart 2021

Inschrijvingen tweedehandse motorfietsen maart 2021 – per cilinderinhoud

Inschrijvingen tweedehandse motorfietsen – per merk (cumul)

Inschrijvingen tweedehandse motorfietsen – per regio (cumul)

TRAXIO STATS

TRAXIO volgt maandelijks de inschrijving op van nieuwe-tweedehandse personenwagens, motorfietsen, bedrijfsvoertuigen, kampeerwagens, aanhangers en speed pedelecs.

De TRAXIO-cijfers bieden heel wat nuttige details zoals onderverdelingen op nationaal en regionaal niveau, per brandstoftype, CO²-uitstoot, merk en leeftijd.

TRAXIO gebruikt cookies Cookie Policy Net als andere websites, houden we ook van cookies. De cookies die we gebruiken dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.

Lid worden : contactformulier

Als lid van TRAXIO geniet je van veel ledenvoordelen! Vul het formulier in en één van onze specialisten van jouw activiteit zal je contacteren met meer informatie over een lidmaatschap.

Onderneming
Contactpersoon
Ik ga akkoord met de privacy policy