Korte- en langetermijnverhuur groeien naar elkaar toe

Dat de beide sectoren die Renta vertegenwoordigt mooie cijfers neerzetten is geen reden voor gelatenheid. “Alertheid is immers de boodschap voor élke markt in beweging”, klinkt het tijdens een gesprek met Frank Van Gool, Directeur van Renta, Maria Meyns, President of Renta – Rental Division en Key Accountmanager Enterprise Rent-a-Car en Miel Horsten, President of Renta en CEO van ALD Automotive. 

14/01/2018

TRAXIO Magazine // Als Renta vertegenwoordigen jullie zowel de korte- als langetermijnverhuur? Is deze combinatie een bewuste keuze, of eerder de resultante van het toeval? 

Frank Van Gool: “Laten we zeggen dat dit historisch gegroeid is. Tot 20, 25 jaar geleden was sprake van twee afzonderlijke federaties, tot besloten werd de handen in elkaar te slaan. Waarom precies? Dat antwoord moet ik u schuldig blijven. Vaak liggen bepaalde menselijke contacten aan de basis van deze soort ingrepen. Een goede persoonlijke band werkt nu eenmaal samenwerking in de hand. Een automatisme is het alvast niet om lange- en kortetermijn onder één dak samen te brengen. In Nederland is sprake van twee gescheiden federaties, net zoals in Frankrijk, maar anders dan in het Verenigd Koninkrijk waar ze wel op één plek huizen.” 

Miel Horsten: “De idee om lange- en kortetermijn samen te brengen in één en dezelfde sectororganisatie zal naar de toekomst toe alvast visionair blijken te zijn. Typische leasespelers begeven zich steeds meer op het terrein van de kortetermijnverhuur, terwijl de kortetermijnspelers steeds vaker een ruimere rol gaan spelen in de bredere mobiliteitsbenadering. Eigenlijk komen korte en langetermijn zich steeds vaker tegen.” 

Frank Van Gool: “Het klopt dat beide naar elkaar toe groeien, de aangeboden producten zijn niet meer zo afgelijnd als voorheen. Maar de markt oogt steeds diverser. Het hele carsharing-gebeuren is daar een prima voorbeeld van, we kunnen het er nog over hebben. Stuk voor stuk zijn dit spelers die een groter wordende plaats in het mobiliteitsvraagstuk aannemen. Het wordt een prikkelende uitdaging ons Renta-verhaal hierop af te stemmen.” 

Groeicijfers 

TRAXIO Magazine // Laten we met de kortetermijn beginnen: hoe doet de markt het? 

Maria Meyns: “We zijn een duidelijke groeimarkt. Opnieuw, want de aanslagen in 2016 hadden voor een terugslag gezorgd. Erg positief is ook dat deze groei zich in de verschillende segmenten van onze sector manifesteert. Naast de retail business hebben wij een belangrijk corporate cliënteel. In beide segmenten groeit de travel heel sterk. Beide zijn kortetermijnverhuur, maar het doelpubliek is fundamenteel verschillend. Weet u, wij zijn een soort barometer van de conjunctuur. Loopt de economie wat slechter, dan zijn we de eerste om dit te voelen. Maar ook het omgekeerde is waar: treedt beterschap op, dan zullen ook wij dit als eerste ontwaren. De economie trekt aan, maar bedrijven leggen wat schroom aan de dag om te investeren. Net dat maakt van kortetermijnverhuur een aantrekkelijk alternatief. De producten zijn ook aangepast aan dergelijke omstandigheden, wat een mooie illustratie is van wat Miel en Frank net aanstipten. Er is duidelijk sprake van toenadering.”  

TRAXIO Magazine // We maken de sprong naar de langetermijn. Zelfde vraag: hoe is het met de markt gesteld? 

Miel Horsten: “De groei zit zonder meer goed. Kijken we naar het vlootvolume, dan is er sprake van een toename van 4 %. Op het vlak van nieuwe bestellingen zitten we aan ongeveer +10 %. Een mooi cijfer, ook al is het minder dan vorig jaar. Maar dat was met +20 % nieuwe bestellingen een onmiskenbaar grand cru jaar. En nu gaat u mij wellicht vragen te verklaren waar dat onderscheid tussen vorig en dit jaar precies aan ligt (lacht)? Moeilijk te zeggen, maar mogelijk speelt het cyclische een rol. Er zijn nu eenmaal momenten waarop meer vervangen moet worden dan andere. Mogelijk speelt de kritiek en de geschapen onzekerheid rond bedrijfswagens een rol, we mogen dat niet miskennen.”

TRAXIO Magazine // Mogen we over een reëel imagoprobleem spreken? 

Miel Horsten: “Als we de ernstige enquêtes mogen geloven alvast niet! Hieruit blijkt immers dat de company car erg begeerd is bij zowel werkgevers als werknemers. Punt is dat er veel gebasht wordt in de pers. Er is ook een profileringsdrang van tweederangspolitici, doorgaans niet gehinderd door de nodige feitenkennis. Men lanceert cijfers die niet onderbouwd zijn, of men haalt statistieken zomaar uit hun context. Laten we ook niet vergeten dat de salariswagen waar het dan altijd om te doen is niet meer dan een derde van alle leasewagens uitmaakt. Er is veel geblaat, weinig wol, maar dat zorgt wel voor onzekerheid op de markt. Wat met hybride voertuigen? Quid de druk op dieselwagens? Dergelijke vragen zorgen voor uitstelgedrag.”  

Belang van remarketing 

TRAXIO Magazine // Hoe belangrijk is voor jullie beide markten het remarketing-gebeuren? 

Miel Horsten: “Dat is zonder meer big business; het tweede meest cruciale element in het lease-gebeuren. Op dat vlak zitten we in België in een vrij gunstige situatie. Uit onderzoek blijkt dat zo'n 70 % van de ex-leasewagens naar het buitenland vertrekt. De dieselproblematiek speelt natuurlijk overal en het dieselaandeel in onze vloot is groot. Anderzijds kent onze sector een concentratie van jonge voertuigen die minimaal Euro 5 zijn, waardoor we toch goed gewapend zijn voor de toekomst. De tweedehandsmarkt maakt het goed, naar ik verneem, ook al zijn er signalen dat ze het moeilijk krijgen. Er zijn alvast verschillende initiatieven om de mensen richting benzine te krijgen. Die trend zal zich verder zetten.” 

Maria Meyns: “Onze cycli zijn korter, dat speelt een rol. Net zoals de relaties met de constructeurs anders is. Vaak wordt met terugkoopcontracten gewerkt, wat betekent dat de wagens na een toch wel korte periode teruggenomen worden om als directiewagen te worden verkocht. En net op die tweedehandsmarkt heeft diesel het moeilijk. We moeten echt proberen klanten aan te sporen voor benzine te opteren. Enkel zo krijg je een voldoende match tussen enerzijds het veranderende aanbod van de constructeur aan de kortetermijnverhuurder, de vraag op de tweedehandsmarkt en de vereiste aanpassingen vanwege de kortetermijnklant. 

TRAXIO Magazine // We durven aannemen dat de markt van de kortetermijnverhuur zich leent tot het uitproberen van nieuwigheden; elektrische voertuigen op kop…? 

Maria Meyns: “Op papier klopt dat ook, maar in de praktijk ligt het toch wat complexer. De producten lenen zich ertoe, jammer genoeg moeten we vaststellen dat de vraag grotendeels uitblijft. En hoe je het ook draait of keert: onze business is customer driven. Wij kunnen niet zomaar een batterij van elektrische wagens aanschaffen, om dan de kat uit de boom te kijken. Iedereen neemt een wat afwachtende houding aan.” 

TRAXIO Magazine // Dat afwachten, het is een vaststelling die al jaren gedaan wordt… 

Miel Horsten: “Het is mijn oprechte overtuiging dat we zeker nog tot 2020 lost in transition zijn. We moeten het nog steeds doen met een gebrekkige infrastructuur, de batterijen voldoen niet, ook al is er sprake van beterschap, kortom de technologie is nog niet van die aard dat de praktische toets doorstaan kan worden. Je zou elektrische wagens van vandaag kunnen vergelijken met die eerste Nokia gsm's van weleer. Maar dit wil ook zeggen dat we over enkele jaren over een wagen zullen kunnen beschikken met écht potentieel.” 

Frank Van Gool: “Mijn voorspelling is dat de echte disruptie op de markt van de elektrische voertuigen er pas zal komen op het moment dat men erin slaagt ze te combineren met de technologie van zelfrijdende voertuigen én businessmodellen die het deelverhaal rendabel maken. Op een typische vervangmarkt kampen ze nog met een te grote handicap: de prijs. Zelfs rekening houdend met het fiscaal voordeel, zal de prijs voor een één-op-éénvervanging drastisch moeten dalen.” 

TRAXIO Magazine // Hoe kijken jullie tegen carsharing aan?

Frank Van Gool: “In alle eerlijkheid moet erkend worden dat deze initiatieven nog in een experimentele fase zitten, zowel op technisch vlak als inzake het business model. Hoe maak je dit rendabel? Op welk cliënteel richt ik me precies? Vergeet ook niet dat dit een typisch stadsproject is, maar kenmerkend voor ons land is dat mensen vaak erbuiten wonen,  maar zich om beroepsredenen naar de stad dienen te begeven. Simpel is dit niet, maar daarom is het niet minder boeiend.” 

Miel Horsten: “Het feit dat er vandaag weinig partijen zijn diecar sharing op een rendabele manier kunnen opereren, betekent niet dat dit ooit wel het geval zal zijn. Je merkt dat onze leden ermee experimenteren, sommigen in het buitenland. Eenvoudig wordt dit alleszins niet. Tien jaar geleden zei men al dat eigendom voorbij was, maar daar merk je vandaag niet veel van. We gaan naar een multimodale mobiliteit en ik geloof erg sterk in alternatieven, maar dan wel in de geschikte habitat. Carsharing kan een meerwaarde betekenen in steden, maar iets minder voor wie langere afstanden moet afleggen. Verschillende businessmodellen ontwikkelen zich naast elkaar, en dat maakt de toekomst net zo boeiend.”

TRAXIO Magazine // Waar staat Renta over pakweg vijf jaar?

Frank Van Gool: “Er zijn een aantal vragen die je moet durven stellen als federatie, telkens weer. Waar ligt de meerwaarde voor onze leden? Dit mag je nooit uit het oog verliezen, zeker niet op een moment dat een verruiming naar andere actoren steeds waarschijnlijker wordt. Je eigen kernpubliek mag je nooit verwaarlozen, dat is een belangrijk punt. Ik ben er van overtuigd dat wij als sector in onze relatie met de overheden ook een rol kunnen spelen in het bijsturen van het fiscale plaatje. We moeten evolueren naar een fiscaliteit die meer de nadruk legt op gebruik dan bezit. Een die transparanter is ook. En nog een laatste punt: doordat onze scope verbreedt, wordt ook de relatie met andere organisaties als TRAXIO of FEBIAC belangrijker. Steeds meer komen de activiteiten van onze en hun leden in elkaars buurt. Die overlappingen kunnen we maar beter in een sterkte ombuigen.”

 

“Vaak worden de allerbeste jaren opgetekend vlak voor een grote disruptie op een markt optreedt. Positieve cijfers mogen ons nooit zand in de ogen strooien.”

Frank Van Gool, Directeur Renta

“Elke generatie is verschillend. In de budgetbesteding van de jeugd is communicatie erg belangrijk, destijds bestond er niet zoiets als een smartphone. Ook aan reizen hechten ze veel belang. Minder aan de auto op jonge leeftijd. Maar de appreciatie voor een bedrijfswagen is er daarom niet minder op. Misschien dat er enkele eerder voor alternatieven zullen opteren, maar dat is wel de uitzondering die de regel bevestigt.” 

 

“Als franchise partner in België van het grootste Amerikaans verhuurbedrijf voelen we zeer goed aan hoe ideeën over carsharing via het Verenigd Koninkrijk naar het continent komen.”

Maria Meyns, President of  Renta – Rental division, Key Accountmanager Enterprise Rent-a-Car

“Ergens klinkt het als een cliché, maar de stelling dat de mentaliteit van de jeugd veranderd is strookt ook met de werkelijkheid. Het bezitten van een wagen is voor hen minder belangrijk, dat klopt. Ze halen  ook minder snel hun rijbewijs, het is een vaststelling. Maar je merkt wel dat van zodra ze te beginnen werken, en zeker als ze een gezin stichten, een auto toch nodig wordt. Op dat vlak is er niet veel veranderd doorheen de jaren (lacht).”

 

“Nieuwe spelers op de markt mogen geen defensieve reflex teweegbrengen, eerder moeten we kijken naar de groeimogelijkheden die ze bieden.”

Miel Horsten, President Renta, CEO ALD Automotive

“Een belangrijke mentaliteitswijziging kenmerkt onze sector: waar we vroeger asset-centric waren, moeten we nu de klant centraal stellen, customer-centric worden. Wat me opvalt is ook een enorm enthousiasme bij onze leden. Ze willen experimenteren met nieuwe producten, nieuwe oplossingen. Dit uit zich ook in de medewerkers die we aantrekken. Sterke profielen die vroeger eerder voor andere sectoren kozen. Misschien is dit wel de belangrijkste bron van optimisme.”

 

Foto: Daniel Labours

 

 

 

TRAXIO gebruikt cookies Cookie Policy Net als andere websites, houden we ook van cookies. De cookies die we gebruiken dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.

Lid worden : contactformulier

Als lid van TRAXIO geniet je van veel ledenvoordelen! Vul het formulier in en één van onze specialisten van jouw activiteit zal je contacteren met meer informatie over een lidmaatschap.

Onderneming
Contactpersoon
Ik ga akkoord met de privacy policy