Laatste update over de keuringen

Hieronder vindt u een volledige update wat de keuringscentra betreft.

06/05/2020

BRUSSEL

De Brusselse keuringscentra van Schaarbeek, Anderlecht, Haren en Vorst gaan op maandag 4 mei 2020 deels weer aan de slag. Om het risico op besmetting op Covid-19 tot een minimum te beperken worden stricte veiligheids- en sanitaire maatregelen toegepast:

 • Keuring enkel op afspraak

De technische keuringen worden enkel op afspraak uitgevoerd. Dit om de instroom van klanten te beperken en om een betere naleving van de veiligheidsvoorschriften te garanderen. De call-centra zijn reeds open om een afspraak per telefoon te boeken.

Tel. ACT : 02 726 91 52

Tel. SA : 02 412 07 27

Gedeeltelijke hervatting van de keuringen

 • Voor de personenwagens en de lichte bedrijfsvoertuigen:

worden de controles in een eerste fase beperkt tot de herkeuringen van de rode kaarten en de tweedehandskeuringen.

 • De periodieke keuringen en de herkeuringen van de groene kaarten met geldigheid van 3 maanden:

worden op een latere nog onbekende datum hervat bij een volledige heropening van de keuringscentra.

 • Voor alle andere categorieën voertuigen:

worden alle types keuringen uitgevoerd.

 • Voor de keuringsbewijzen waarvan de geldigheid vervallen is sinds 1 maart 2020:

wordt de geldigheid uitzonderlijk verlengd met 6 maanden. Bijvoorbeeld een keuringsbewijs die op 15 april 2020 vervalt blijft geldig tem. 14 oktober 2020.

Geen klanten binnen het keuringscentrum en zieke klanten blijven thuis

De voertuigen worden aan het begin van de keuringslijn in ontvang genomen door de inspecteurs. De klant wordt uitgenodigd om rechtreeks naar de uitgang van het keuringscentrum te gaan via een afgebakende buitengang en daar te wachten op zijn voertuig.

De klanten die ziekteverschijnselen vertonen zullen niet toegelaten worden om hun voertuig ter keuring aan te bieden. Hiernaast wordt gevraagd dat enkel de bestuurder naar het keuringscentrum komt en niet onnodig vergezeld wordt.

De bekende voorzorgsmaatregelen van social distancing en verplichte betaling per kaart worden uiteraard ook toegepast.

VLAANDEREN: 

Vanaf 4 mei 2020 kunnen alle keuringsactiviteiten terug plaatsvinden

Voertuigen die tussen 13 maart en 3 juni naar de keuring moesten gaan, hebben een verlengde geldigheid tot en met 4 november 2020. Er is dus geen haast om je voertuig meteen te laten keuren.

Wacht op instructies via je nieuwe uitnodigingskaart.

Alle betrokken klanten hoeven momenteel niets te doen en zullen met de gekende groene kaart opnieuw door de keuringscentra uitgenodigd worden.

Veiligheidsmaatregelen rond COVID-19 van toepassing

Een aantal bijzondere veiligheidsmaatregelen rond COVID-19 wordt genomen zodat de dienstverlening – zowel voor medewerkers als klanten - optimaal en veilig kan verlopen. Er wordt uitdrukkelijk gevraagd om alleen (zonder passagiers) te komen, met de bankkaart te betalen en de maatregelen rond ‘social distancing’ te respecteren.

Meer informatie vindt u ook op de websites van de erkende ondernemingen

AIBV: www.aibv.be

Groep Autoveiligheid: www.autoveiligheid.be 

KM: www.km.be

SBAT: www.sbat.be 

WALLONIE:  

Volledige heropening vanaf 4 mei

Modaliteiten voor de heropening

Om de veiligheid van het personeel en de klanten te verzekeren, zijn de volgende gezondheidsmaatregelen van toepassing:

 • De technische keuringen (voertuigen M1 en N1) worden enkel op afspraak uitgevoerd: 087.39.39.49 (Autosécurité), 02.559.09.99 (AIBV) of via internet op www.moncontroletechnique.be
 • Per voertuig wordt slechts één persoon toegelaten.
 • Het dragen van een masker is verplicht voor alle klanten.
 • Alle klanten moeten de instructies die worden meegedeeld in het keuringscentrum, de markeringen op de grond en de veiligheidsafstanden van minimaal 1,5 meter van het personeel en de andere klanten strikt naleven. We vragen de klanten zich nauwgezet te houden aan de toepasselijke gezondheidsregels (afstand houden, voertuig reinigen, in het bijzonder de elementen die door de controleurs van de technische keuring worden geïnspecteerd, ...). 
 • De controleurs worden uitgerust met maskers en handschoenen.
 • De betalingen worden uitsluitend elektronisch verricht.

Verlenging van de geldigheid

Om te grote aantallen bezoekers te vermijden en iedereen in alle rust naar de technische keuring te laten gaan, wordt de geldigheidsduur van de certificaten die aflopen tussen 4 en 31 mei 2020 met een maand verlengd. Deze maatregel is een aanvulling op de eerder aangekondigde maatregel om de certificaten die tussen 1 maart en 3 mei 2020 verlopen, met 6 maanden te verlengen.  

Voor de verlenging van 6 maanden: de maximale kilometerstand van 100.000 km wordt verhoogd naar 112.500 km en de ouderdom wordt verhoogd van 6 jaar naar 6 jaar en 6 maand.

Voor de verlenging van een maand: de maximale kilometerstand van 100.000 km wordt verhoogd naar 102.000 km en de ouderdom wordt verhoogd van 6 jaar naar 6 jaar en 1 maand.

De eigenaars van de betrokken voertuigen ontvangen een nieuwe uitnodiging zich te melden voor de technische keuring van hun voertuig om de 200.000 inhaalkeuringen gepast te spreiden. De FOD vraagt de klanten daarom een afspraak te maken zodra zij hun nieuwe uitnodiging ontvangen, ondanks de toegestane verlenging van het certificaat. 

Antwoorden op veelgestelde vragen vindt u in de FAQ van de FOD.

 

VOOR ALLE REGIO’S 

Uitzonderlijk blijven alle periodieke of tussentijdse keuringen van de tanks en de ADR-keuringsdocumenten waarvan de geldigheid vervalt tussen 1 maart 2020 en 1 augustus 2020 geldig tot 30 augustus 2020. 

Deze keuringen moeten worden uitgevoerd voor 1 september 2020. 

De geldigheidsperiode van het nieuw ADR-keuringsdocument begint bij de laatste vervaldatum die vermeld wordt op het te verlengen of te vernieuwen ADR-keuringsdocument.

 

Foto: Pixabay/Wolfblur

TRAXIO gebruikt cookies Cookie Policy Net als andere websites, houden we ook van cookies. De cookies die we gebruiken dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.

Lid worden : contactformulier

Als lid van TRAXIO geniet je van veel ledenvoordelen! Vul het formulier in en één van onze specialisten van jouw activiteit zal je contacteren met meer informatie over een lidmaatschap.

Onderneming
Contactpersoon
Ik ga akkoord met de privacy policy