Meer concrete gevolgen van de paaspauze voor werkgevers

Nieuwe coronamaatregelen aangekondigd op 24 maart 2021.

26/03/2021

Bijkomende registratieverplichting

Een van de nieuwe maatregelen die aangekondigd werd om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, is de versterking van de verplichting om te telethuiswerken.

Voortaan worden de controles in bedrijven aangescherpt. Ter herinnering: de werknemer kan naar zijn werkplek gaan omdat telethuiswerk onmogelijk is omwille van de aard van de functie of omwille van de continuïteit van de bedrijfsvoering, de activiteiten of de dienstverlening.

De werknemer die zich naar zijn werk begeeft moet altijd beschikken over een  attest.  Dit attest is beschikbaar door hier te klikken.

De nieuwigheid zit hem in het feit dat wanneer telethuiswerken vanwege de aard van de functie niet mogelijk is, het aantal ‘niet-telewerkbare’ functies (inclusief uitzendkrachten en werknemers van onderaannemers) eenmaal per maand moeten worden geregistreerd in een tool die binnenkort beschikbaar zal zijn op de portaalsite van de sociale zekerheid. Het is nog niet duidelijk wanneer deze registratieverplichting in werking treedt of wanneer de tool beschikbaar zal zijn.

TRAXIO begrijpt het doel van deze vorm van onnodige administratieve complexiteit niet.

Tot slot blijven alle afstands- en hygiëneregels, enz. van toepassing (cf. Generieke Gids en Sectorgids).

Nieuw overbruggingsrecht? 

De zelfstandigen die vanaf zaterdag 27 maart 2021 hun activiteit moeten stopzetten, kunnen opnieuw profiteren van het dubbel overbruggingsrecht. Ze kunnen deze dubbele overbruggingsvergoeding ook combineren met een vervangingsinkomen (als het bedrag van het vervangingsinkomen lager is dan dat van de dubbele overbruggingsvergoeding, dan is de dubbele overbruggingsvergoeding van toepassing op het ontbrekende deel). Het betreft een bedrag van 3.228,20 euro voor zelfstandigen met personen ten laste en 2.583,38 euro voor zelfstandigen zonder personen ten laste.

Het toepassingsgebied zou echter eerder beperkt zijn. Klik hier.

Het dubbele overbruggingsrecht wordt verlengd tot en met 30 juni 2021.

Staking op 29 maart 2021 

Nu de coronamaatregelen aangescherpt zijn had VOKA opgeroepen om de staking af te gelasten.  Maar staken en thuis blijven of stakingsposten bezetten met maximaal vier personen is het antwoord van de vakbonden. 

Behouden de werknemers die eraan deelnemen hun loon? 

Met deze nationale stakingsdag  willen de vakbonden hun onvrede uiten over de maximale loonmarge van 0,4%, aangekondigd door de Centrale Raad voor Bedrijfsleven.

De werknemers die deelnemen aan deze actiedag zullen hun werk niet uitvoeren en zullen dan ook geen loon ontvangen. Werknemers die bij een vakbond aangesloten zijn, zullen een vergoeding van hun vakbond ontvangen. Werknemers die die dag niet komen werken, worden als wettig afwezig beschouwd. Wees erop voorbereid dat veel van uw werknemers een dag verlof of een compenserende vrije dag zullen nemen.

Hoe zit het met de werknemers die vanwege de staking niet kunnen werken?

Aankondigingen van stakingen van het openbaar vervoer kunnen niet ingezet worden om een ​​vertraging te rechtvaardigen aangezien deze staking geen onvoorziene gebeurtenis is. Het is dus aan de werknemers om er alles aan te doen om op tijd op de werkvloer te raken. Toch is enig begrip aan de orde dat moet gegeven worden aan de  werknemers die zich veel moeite moeten getroosten om te komen opdagen.

Het is mogelijk dat de kwestie van het al dan niet betalen van het loon minder aan de orde zal zijn gezien de laatste overheidsmaatregelen.

Paasvakantie 

Kunnen uw werknemers vrij nemen van het werk voor de opvang van hun kinderen?

Twee scenario’s :

Sluiting van de scholen in de week van 29 maart 2021 

Van 1 oktober 2020 tot en met 30 juni 2021 hebben werknemers het recht om afwezig te zijn op het werk om te zorgen voor een kind dat door de coronamaatregelen niet naar het kinderdagverblijf, de school of naar een centrum voor opvang van personen met een handicap kan gaan. Klik hier voor meer info.

Annulering van paaskampen van kinderen 

Minister van Werk, P-Y DERMAGNE heeft aangekondigd dat tijdelijke werkloosheid corona ook kan gebruikt worden wanneer een paaskamp wordt geannuleerd.  Een werknemer die van het systeem gebruik wil maken, zal wel moeten kunnen bewijzen dat het kamp van zijn kind geannuleerd werd omwille van corona.

Indien u vragen heeft of meer informatie wenst, aarzel dan niet om contact op te nemen met onze sociaalrechtelijke adviseurs:

Nadia Van Nieuwenhuijsen (NL) - [email protected]

02/778.62.00

Charlotte Waterlot (FR) - [email protected]

MyTRAXIO? Zeker doen! Klik hier.

Stuur dit bericht zeker door naar uw personeelsverantwoordelijke of human resources.

Foto: Couleur via Pixabay

TRAXIO gebruikt cookies Cookie Policy Net als andere websites, houden we ook van cookies. De cookies die we gebruiken dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.

Lid worden : contactformulier

Als lid van TRAXIO geniet je van veel ledenvoordelen! Vul het formulier in en één van onze specialisten van jouw activiteit zal je contacteren met meer informatie over een lidmaatschap.

Onderneming
Contactpersoon
Ik ga akkoord met de privacy policy