Na 127 dagen een goed Vlaams regeerakkoord

De Vlaamse regeringsonderhandelingen hebben begin oktober een turf van 303 pagina’s opgeleverd. Mobiliteit vormt een belangrijk thema in het regeerakkoord – en terecht. 

18/11/2019

TRAXIO heeft na een eerste lezing veel positieve zaken voor onze sector gezien, maar toch is er ook waakzaamheid geboden voor de autofiscaliteit en moeten schokeffecten te allen tijde vermeden worden.

De nadruk ligt op de vergroening van het wagenpark en de verhoging van de investeringen in mobiliteit.

Zo zijn alle nieuw verkochte personenwagens koolstofarm vanaf 2030, waarvan minstens de helft emissievrij. Bedrijfswagens zullen versneld vergroenen. Ook De Lijn zal haar steentje moeten bijdragen: nieuwe aankoopprocedures gaan richting zero-emissiebussen en vanaf 2025 wordt enkel emissievrij in de stadkernen gereden. De Vlaamse Overheid zal de CO2-emissies van dienstvoertuigen met 40 % verminderen tegen 2030. Ook het vermelden waard is het gericht uitbreiden van de (semi)publieke laad- en tankinfrastructuur. Vlaanderen zal ook de emissievrije distributie stimuleren: vanaf 2025 moet belevering in de stadskernen emissieloos gebeuren.

De Vlaamse Regering zal de komende 5 jaar zo’n 1,65 miljard euro extra investeren in mobiliteit evenals in onderwijs en ziekenhuizen. De focus komt te liggen op combimobiliteit waarbij twee pijlers opvallen: openbaar vervoer en fietsen. Het openbaar vervoer wordt groener en efficiënter met daarbij aandacht voor de gegarandeerde dienstverlening, extra aanbod en stiptheid. Wat de fietsen betreft zal er een verdubbeling in de investeringen van fietspaden komen. De realisatie van die fietsinvesteringen wordt prioritair behandeld. Het aandeel duurzame modi moet naar 40 % en voor de Vlaamse Rand, Antwerpen en Gent zelfs naar 50 %. Ook de twee belangrijkste ringwegen R0 en R1 wordt prioritair aangepakt. Dit alles moet leiden naar een Vlaanderen van maximum 200 verkeersdoden tegen 2020, en 0 doden tegen 2050. Een focus komt te liggen op de 75+'ers die oververtegenwoordigd zijn in deze statistieken.

TRAXIO kan zich vinden in dit regeerakkoord, maar vraagt met aandrang dat de Vlaamse Regering de sector betrekt in het uitwerken van dit regeerakkoord. Schokeffecten voor de sector naar aanleiding van wijzigingen in de autofiscaliteit moeten te allen prijze vermeden worden.

Meer details over de inhoud vindt u in onze TRAXIO-ledenmailing van 1 oktober.  De nieuwe minister van mobiliteit is Lydia Peeters (Open VLD) en zij heeft ons al ontvangen inzake ons TRAXIO-memorandum.

TRAXIO gebruikt cookies Cookie Policy Net als andere websites, houden we ook van cookies. De cookies die we gebruiken dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.

Lid worden : contactformulier

Als lid van TRAXIO geniet je van veel ledenvoordelen! Vul het formulier in en één van onze specialisten van jouw activiteit zal je contacteren met meer informatie over een lidmaatschap.

Onderneming
Contactpersoon
Ik ga akkoord met de privacy policy