Nationaal akkoord 2019-20 metaalhandel

Werkgeversfederaties TRAXIO, BELMETAL, COMEOS en vakorganisaties ABVV-Metaal, ACV-CSC METEA, FGTB en ACLVB hebben op 3 juni 2019 een ontwerpakkoord bereikt.  

17/09/2019

Fietsen groeit met de dag aan populariteit en omdat vooral in het voorjaar de fiets van stal wordt gehaald moeten de fietsherstellers op dat moment de toevloed aan werk kunnen bolwerken. TRAXIO, BELMETAL en COMEOS hebben verkregen dat voor fietsherstel gedurende zes weken in april, mei en/of juni een arbeidsregime kan ingevoerd worden van 10 u/dag op voorwaarde dat een weekgrens van 45 u in acht wordt genomen. Overschrijdingen van de normale grenzen van de arbeidsduur geven geen recht op extra loon (50 % of 100 % voor overwerk op zon- en feestdagen), maar wel op een betaalde recuperatie (1 u extra = 1,5 u recuperatie) tijdens een dalmoment.  Het systeem kan meer personeels- en klantentevredenheid bieden (door het verminderen van zowel over- als onderbezetting) zonder een toename van de loonmassa/arbeider. Kleine ondernemingen (< 15 arbeiders) kunnen het systeem invoeren via een toetredingsakte en grote ondernemingen (≥ 15 arbeiders) via een cao. 

TRAXIO, BELMETAL en COMEOS vinden dat het tekort aan kandidaat-servicetechnici van werf- en landbouwvoertuigen en heftrucks op korte termijn moet kunnen ingedijkt worden. Vanaf 1 juli 2019 kunnen de vrijwillige overuren gepresteerd door servicetechnici opgetrokken worden tot maximum 300 u/kalenderjaar via een cao op ondernemingsniveau gesloten voor 31 december 2019 (tot 30 juni 2021).  Op middellange termijn hopen TRAXIO, BELMETAL en COMEOS dat de versterkte sectorale ondersteuning de vacatures kan helpen invullen.  De bestaande vijf dagen gratis opleiding voor een nieuwe arbeider worden verlengd en aangevuld met een aanzienlijk deel van de loonkost per opleidingsdag en kunnen gecumuleerd worden met de eveneens verlengde opleidingstussenkomst van 1.000 of 3.000 euro voor een nieuw aangeworven arbeider in een knelpuntberoep. EDUCAM zet eveneens haar werkzaamheden verder om de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt op langere termijn te verbeteren. 

TRAXIO, BELMETAL en COMEOS zetten volop in op duaal leren waaruit goed gekwalificeerde jongeren instromen en dat hand in hand gaat met de begeleiding. De sector ondersteunt de werkgevers daarin en biedt per onderneming een gratis peterschapsopleiding aan die versterkt zal worden en in aanmerking zal komen voor betaald educatief verlof en waar ook een tussenkomst in de loonkost per dag vervolgopleiding aan gekoppeld zal worden.  

TRAXIO, BELMETAL en COMEOS willen de tewerkstelling in de sector behouden. Werkgevers krijgen dan ook recht op een gedeeltelijke tussenkomst in de kosten van outplacement waarbij EDUCAM de opdracht heeft om zoveel mogelijk hertewerkstelling in de sector te bereiken.  

Volgens TRAXIO, BELMETAL en COMEOS moeten work-life balance, administratieve eenvoud en rechtszekerheid hand in hand gaan.  Arbeiders die zaken te regelen hebben die dringend zijn en weinig tijd in beslag nemen, kunnen een aanpassing vragen van hun uurrooster met de mogelijkheid voor de werkgever om de vraag af te wijzen om organisatorische en/of technische redenen.   De meeste werkgevers regelen dat informeel waarbij zowel werkgever als werknemer zich blootstellen aan risico’s. Onze sector is de eerste in België die rechtszekerheid zal bieden bij deze praktijk. 

Werkgeversfederaties TRAXIO, BELMETAL, COMEOS en vakorganisaties ABVV-Metaal, ACV-CSC METEA, FGTB en ACLVB hebben op 26 juni 2019 een akkoord ondertekend in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel. 

Quote van TRAXIO-bestuurder die deelnam aan de onderhandelingen

Moeilijke onderhandelingen, enkele keren uit elkaar gegaan zonder resultaat, maar uiteindelijk toch een evenwichtig akkoord volledig in het teken van de tewerkstelling in onze sector: verbeteren instroom nieuwe medewerkers door opleiding, uitstroom vermijden door outplacement, de loopbaan werkbaarder maken door verlofaanbod en personalisatie van de loopbaan.

Hardste noot om te kraken: de grote flexibiliteit voor servicetechnici. De onderhandelingen waren bijna spaak gelopen, maar uiteindelijk hebben we dit cruciale punt* voor onze leden in de cao kunnen laten opnemen.

Jean-Paul Dubois, Still (foto)

*vrijwillige overuren van 120 naar 300, interne grens van 143 naar 383 uur, mits ondernemings-cao

 

De cao's 2019-20 worden integraal gepubliceerd op onze website. 

 

TRAXIO gebruikt cookies Cookie Policy Net als andere websites, houden we ook van cookies. De cookies die we gebruiken dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.

Lid worden : contactformulier

Als lid van TRAXIO geniet je van veel ledenvoordelen! Vul het formulier in en één van onze specialisten van jouw activiteit zal je contacteren met meer informatie over een lidmaatschap.

Onderneming
Contactpersoon
Ik ga akkoord met de privacy policy