Nieuw belastingsvoorstel mikt met grof geschut op de Waalse automobilist

De langverwachte belastinghervorming in Wallonië komt niet van de minister van Financiën, maar van Philippe Henry, de Waalse minister van Mobiliteit. In tegenstelling tot wat kon worden verwacht, is dit belastinghervormingsvoorstel niet positief gericht op de noodzakelijke overgang naar een groener wagenpark, maar eerder op het afstraffen van de Waalse particuliere automobilist.

13/12/2021

De nieuwe formule die wordt voorgesteld voor de berekening van de Belasting op Inverkeerstelling (BIV) en van de jaarlijkse verkeersbelasting (JVB) is niet alleen uiterst ingewikkeld (zij houdt onder meer rekening met de maximaal toegestane massa van de auto), maar viseert ook radicaal de wereldwijd meest populaire auto's. Dit project stelt het recht van iedereen op een betaalbare mobiliteit regelrecht ter discussie, vergroot de onzekerheid op de automarkt en bedreigt bovendien het voortbestaan en overleven van de gehele autosector in Wallonië.

“Weg met de SUV”

Het hervormingsproject kan in één slogan worden samengevat: "Weg met de SUV". In het voorstel voor het Parlement staat een berekeningsformule die elke ecologisch notie negeert, aangezien de Euronorm voor het voertuig er niet in is opgenomen. Anderzijds bevat het ontwerp wel een nieuwe factor: de maximaal toegestane massa (MTM), d.w.z. het maximumgewicht in beladen toestand waarvoor het voertuig is goedgekeurd. En het laat zich raden dat in de toekomst ook elektrische voertuigen door deze formule zullen worden geraakt, gezien het extra gewicht van zware accu's.

Ingewikkelde formule voor meer belastinginkomsten

Momenteel betalen de Walen gemiddeld twee keer zoveel Belasting op Inverkeerstelling (BIV) als de Vlamingen. In Wallonië worden ongeveer slechts half zoveel wagens verkocht als in Vlaanderen maar de fiscale opbrengsten liggen er wel even hoog. In zijn nieuwe berekening (JVB) is de minister volledig voorbijgegaan aan de oude jaarlijkse verkeersbelasting en baseert hij zich daarvoor louter op de BIV. De nieuwe wegenbelasting zal immers worden vastgesteld op één derde van de BIV + 50 euro. Het project vertrekt voor de berekening van de jaarlijkse verkeersbelasting dus van de uiterst dure BIV-basis waardoor de jaarlijkse rijtaks in sommige gevallen astronomisch hoog wordt. Hierna het voorstel van formule voor de berekening van de BIV (en afgeleid dus ook voor de JVB) in Wallonië:

BASISBEDRAG VOOR DE BIV x (CO2/150) x (MTM/2000) x (0,7 CNG & LPG, 0,8 voor hybride voertuigen, 1 voor benzine en 1,2 voor diesels)

Cijfervoorbeeld:  BIV x 1,5 en JVB x 3

Een SUV van een willekeurig gekozen groot Europees merk van de laatste generatie uit het middensegment gaat zo van 2.478 euro voor de BIV en 513 euro voor de Jaarlijkse Verkeersbelasting (JVB) naar 4.096 euro voor de BIV en 1.419 euro voor de JVB, d.w.z. bijna drie keer de JVB en 1,5 keer de BIV.

Deze formule houdt bovendien een reëel gevaar in: de regering houdt zich namelijk het recht voor om de verschillende variabelen in de formule te kunnen aanpassen in de toekomst. Daardoor stijgt de onzekerheid over de belasting en de bijgevolg ook over de waarde van tweedehands voertuigen nog verder.

TRAXIO, de mobiliteitsfederatie waarvan vele leden al zwaar getroffen zijn door de COVID-crisis, door de historische daling van de autoverkoop en de onzekerheid over alternatieve brandstoffen, betreurt deze aanpak, die niet constructief of ecologisch is.

Dit voorstel is zo negatief dat het de particulier er wel eens toe zou kunnen aanzetten om zich te organiseren om de Waalse Regering te counteren, bijvoorbeeld door zijn voertuig aan te schaffen via leasing, met een andere fiscale berekening... en waarvan de inkomsten naar het gewest van de zetel van de leasingmaatschappij zullen gaan, d.w.z. in meer dan 90 % van de gevallen naar Vlaanderen of naar Brussel.

Laten we hopen dat het Waalse Parlement zich bewust is van het economische gevaar van deze maatregel en dat het kiest voor een ambitieuze en op stimulansen gebaseerde hervorming in plaats van deze gerichte en bestraffende hervorming.

 

 

Foto: Pixabay/Riedelmeier

TRAXIO gebruikt cookies Cookie Policy Net als andere websites, houden we ook van cookies. De cookies die we gebruiken dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.

Lid worden : contactformulier

Als lid van TRAXIO geniet je van veel ledenvoordelen! Vul het formulier in en één van onze specialisten van jouw activiteit zal je contacteren met meer informatie over een lidmaatschap.

Onderneming
Contactpersoon
Ik ga akkoord met de privacy policy