Op welke steunmaatregelen heb ik recht?

De zware financiële impact van de maatregelen tegen het coronavirus verplichten ondernemers om gebruik te maken van de steunmaatregelen die als volgt kunnen onderverdeeld worden:

  • vervangingsinkomen ;
  • parafiscale (sociale bijdragen) of fiscale (bedrijfsvoorheffing en belasting) opschorting, kwijtschelding of vermindering ;
  • omzetcompensatie ;
  • externe financiering ;
  • diversen (bv. consumptiecheques).
19/11/2020

Intussen hebben de (lokale) overheden echter een onoverzichtelijk kluwen aan steunmaatregelen ontwikkeld die (tijdig) moeten aangevraagd worden.  

Toch zult u voor iedere categorie (zie hierboven) federaal, regionaal en eventueel op niveau van de stad/gemeente moeten nagaan voor welke steunmaatregel u (nog) in aanmerking komt.   

Informatie over het vervangingsinkomen is terug te vinden op de website van het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen (RSVZ) en de RVA (werknemers). U kunt de (para)fiscale maatregelen redelijk vlot terugvinden op de websites van de Belgische sociale zekerheid, de FOD Financiën en het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen en voor elk van uw (para)fiscale last nagaan of u in aanmerking komt voor een opschorting, kwijtschelding of vermindering.  Omzetcompensaties zijn dikwijls regionaal en externe financiering kan o.a. bekomen worden bij financiële instellingen. Ons niet-exhaustief overzicht helpt u op weg om de eerder belangrijke steunmaatregelen terug te vinden.

Overweeg tevens om bijkomend advies in te winnen en volg de actualiteit op de voet.

Wij hebben hieronder de oefening voor u gemaakt voor wat betreft het vervangingsinkomen aan de hand van enkele simpele vragen. 

Ik heb mijn activiteit maar gedeeltelijk moeten stopzetten. Kom ik als zelfstandige in aanmerking voor een vervangingsinkomen?

Indien de (lokale) overheid u verplicht om uw activiteit volledig of gedeeltelijk stop te zetten, heeft u tot en met 31 december 2020 recht op het crisisoverbruggingsrecht

Voorbeeld? Een concessiehouder die zijn toonzaal (b2c) moet sluiten heeft voor de maand november tot en met 13 december recht op een enkel crisisoverbruggingsrecht.

Het zal voor de maanden oktober, november en december worden verdubbeld in geval van volledige of gedeeltelijke stopzetting van de activiteit van de betrokken zelfstandige of indien de activiteit voor 100% afhankelijk is van een stilgelegde sector. Anderzijds gaat het om een enkelvoudige vergoeding als de activiteit van de zelfstandige slechts gedeeltelijk afhankelijk is van een sector die stil ligt.

De bedragen voor het crisisoverbruggingsrecht zijn de volgende:

 

Met gezinslast

Zonder gezinslast

Enkelvoudige vergoeding

€ 1.614,10

€ 1.291,69

Dubbele vergoeding

€ 3.228,20

€ 2.583,38

Aanvragen?   Via uw sociaal verzekeringsfonds dat hiervoor een aanvraagformulier ter beschikking moet stellen.

Cumulatie? Ja, het kan gecumuleerd worden met een ander vervangingsinkomen (pensioen, (tijdelijke) werkloosheid, …).

Opgelet! De dubbele vergoeding  kan nog niet worden aangevraagd omdat daar nog geen juridische en operationele basis voor bestaat.  Het valt dan ook aan te bevelen om u te informeren bij uw sociaal verzekeringsfonds om eerst de enkelvoudige vergoeding te bekomen met betaling van het saldo achteraf. Bij de aanvraag kiest u voor de optie “verplichte onderbreking opgelegd door de overheid” en niet voor de relance-uitkering, want die levert een lager bedrag op.

ERRATUM – Met betrekking tot het overbruggingsrecht is het (nog steeds) niet helemaal duidelijk welke activiteiten recht geven op een enkel of dubbel overbruggingsrecht of een overbruggingsrecht ter ondersteuning van de heropstart. Een mogelijke verklaring zou zijn dat de indicatieve lijst met de categorie steun waar de desbetreffende activiteit recht op geeft ontwikkeld wordt op basis van de interpretatie en feedback van de sociale verzekeringsfondsen. Klik hier voor meer informatie.

Ik heb zelf besloten om mijn activiteit stop te zetten. Kom ik als zelfstandige in aanmerking voor een vervangingsinkomen?

Indien de (lokale) overheid u niet verplicht om uw activiteit volledig of gedeeltelijk stop te zetten, maar u moet indirect uw activiteiten voor minstens zeven kalenderdagen onderbreken dan heeft u mogelijk recht op het overbruggingsrecht in geval van gedwongen onderbreking.

Vanaf september 2020 kunnen zelfstandigen een beroep doen op deze vorm van overbruggingsrecht o.a. omwille van een gebeurtenis met economische impact. Hieronder een aantal voorbeelden.

  • in quarantaine worden geplaatst en daardoor zijn zelfstandige activiteit gedurende minstens zeven opeenvolgende kalenderdagen daadwerkelijk en volledig moeten onderbreken. Zelfstandigen die hun activiteit van thuis uit kunnen organiseren, komen niet in aanmerking voor die uitkering ;
  • de zelfstandige activiteit gedurende minstens zeven opeenvolgende kalenderdagen volledig moeten onderbreken omdat zij moet worden ingestaan voor de zorg van kind(eren), doordat de klas in quarantaine moet of door de sluiting van de school/ kinderopvang;
  • leveringsproblemen, waardoor de dienstverlening gedurende minstens zeven opeenvolgende kalenderdagen stilvalt ;
  • de werknemers zitten grotendeels thuis in quarantaine, zodat zij gedurende minstens zeven opeenvolgende kalenderdagen moet stoppen met werken. Opgelet! De medewerkers kunnen/mogen een beroep doen op de tijdelijke werkloosheid corona.

De bedragen voor het overbruggingsrecht in geval van gedwongen onderbreking zijn de volgende (pro rata in functie van de duur van de onderbreking):

Met gezinslast

Zonder gezinslast

€ 1.614,10

€ 1.291,69

Aanvragen?   Via uw sociaal verzekeringsfonds dat hiervoor een aanvraagformulier ter beschikking moet stellen, voor het einde van het tweede kwartaal dat volgt op het kwartaal waarin de zelfstandige activiteit werd onderbroken/stopgezet en met de nodige documenten waaruit de oorzaak van de onderbreking/stopzetting blijkt.

Opgelet! U moet aan een aantal voorwaarden voldoen (o.a. geen beroepsactiviteit meer uit hebben geoefend gedurende minstens zeven opeenvolgende kalenderdagen in een kalendermaand). Raadpleeg hier de voorwaarden.

Ik heb mijn activiteit verder kunnen zetten, maar kamp met een omzetverlies. Kom ik als zelfstandige in aanmerking voor een vervangingsinkomen?

Indien de (lokale) overheid u in de eerste fase van de COVID-19 crisis verplicht heeft om uw activiteit geheel of gedeeltelijk te onderbreken en u ondanks een een volledige opstart (onze sector mocht terug opstarten op 4 mei voor b2b en op 11 mei voor b2c) kampt met omzetverlies, heeft u recht op een overbruggingsrecht ter ondersteuning van de heropstart.  De uitkering kan aangevraagd worden vanaf 1 juli tot en met 31 december door alle zelfstandigen die ten minste een maand moesten sluiten, vervolgens hun activiteit volledig hebben kunnen hervatten en waarvan de omzet of de bestellingen in het kwartaal voorafgaand aan de betreffende maand met ten minste 10 % zijn gedaald ten opzichte van hetzelfde kwartaal van het voorgaande jaar.

Voorbeeld ? Een depannagebedrijf dat na de eerste lockdown zijn activiteiten volledig verderzet kan recht hebben op het relance-overbruggingsrecht.

De bedragen voor het overbruggingsrecht ter ondersteuning van de heropstart zijn de volgende:

Met gezinslast

Zonder gezinslast

€ 1.614,10

€ 1.291,69

Aanvragen?   Via uw sociaal verzekeringsfonds dat hiervoor een aanvraagformulier ter beschikking moet stellen.

Cumulatie? Ja, het kan gecumuleerd worden met (tijdelijke) werkloosheid, maar niet met het crisisoverbruggingsrecht.

Opgelet! U moet voldoen aan een aantal voorwaarden (o.a. stavingsstukken die (bv. btw-raming, …) aantonen dat de activiteit voor het derde kwartaal 2020 een omzetverlies of vermindering van bestellingen kent van minstens 10 % in vergelijking met het derde kwartaal van 2019). Klik hier.

Kom ik ook na 31 december 2020 als zelfstandige nog verder in aanmerking voor een vervangingsinkomen?

Binnen de federale regering is er een princiepsakkoord om het overbruggingsrecht ter ondersteuning van de heropstart en het crisisoverbruggingsrecht vanaf 1 januari 2021 samen te voegen tot één crisisoverbruggingsrecht om het inkomensverlies te compenseren na een tijdelijke onderbreking van de activiteit of een daling van de omzet.

Klik hier om het persbericht van 6 november 2020 te raadplegen.

Hebben mijn medewerkers recht op een vervangingsinkomen?

Werknemers komen van 1 oktober 2020 tot en met 31 maart 2021 in aanmerking voor tijdelijke werkloosheid corona. Klik hier.

Waar kan ik nog andere steunmaatregelen terugvinden?

Klik hier om ons laatste overzicht te raadplegen.

Verwante artikels

Federale regering kondigt steunmaatregelen aan

Stand van zaken tijdelijke werkloosheid corona

Aarzel niet contact op te nemen met onze arbeidsrechtadviseurs bij vragen of nood aan meer informatie:

Nadia Van Nieuwenhuijsen (NL) [email protected]

Charlotte Waterlot (FR) [email protected]

02/778.62.00

Foto: Tookapic via Pixabay

TRAXIO gebruikt cookies Cookie Policy Net als andere websites, houden we ook van cookies. De cookies die we gebruiken dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.

Lid worden : contactformulier

Als lid van TRAXIO geniet je van veel ledenvoordelen! Vul het formulier in en één van onze specialisten van jouw activiteit zal je contacteren met meer informatie over een lidmaatschap.

Onderneming
Contactpersoon
Ik ga akkoord met de privacy policy