Opgelet! Vanaf 6 juli 2022 kunt u uw stockvoertuigen misschien niet meer inschrijven!

Door nieuwe regelgeving worden vanaf 6 juli 2022 verschillende nieuwe voertuigen van categorie M, N en O  geblokkeerd bij inschrijving. Concreet gaat het om voertuigen die nog gehomologeerd zijn volgens oude richtlijnen die door de Verordening nr. 661/2009 (artikel 19) zijn ingetrokken. En waarvan de certificaten van overeenstemming hun geldigheid verliezen vanaf 6 juli 2022.
Voertuigen die niet voldoen aan deze nieuwe regels, moeten op een restantvoorraadlijst komen.

06/07/2022

U vindt deze omzendbrieven terug op https://www.traxio.be/nl/faq/#Technisch en www.homologatie.be.

Opgelet:
De FOD Mobiliteit en Vervoer heeft de omzendbrief pas op 29 juli 2022 gepubliceerd.

Daarom vragen zij om ook de reeds ingeschreven voertuigen tussen 5 juli 2022 en de datum van publicatie van deze TRAXIO-info op de restantvoorradenlijst te laten opnemen.

U kan op basis van het COC onmogelijk controleren welke voertuigen onder deze omzendbrief vallen. Daarom raden we u aan om contact op te nemen met de officiële invoerder bij twijfel of een stockvoertuig nog kan ingeschreven worden.

Met welke deadlines moet u rekening houden voor inschrijvingen?
Hebt u nog voertuigen in stock die niet voldoen aan de regelgeving? Dan kunt u deze alsnog inschrijven via de regeling voor voertuigen uit restantvoorraden. Dit kan tot en met 5 juli 2023 voor complete voertuigen en tot en met 5 januari 2024 voor voltooide voertuigen.

Vergat u voertuigen in te schrijven?
Dan kunt u de ingediende lijsten later nog aanpassen. Dit is mogelijk tot 6 november 2022. Daarna zijn wijzigingen niet meer toegestaan. Hou er ook rekening mee dat u voertuigen, opgenomen op een restantvoorradenlijst, in de DIV-databank moet preregistreren voordat de aanvraag naar de Directie Certificatie en Toezicht gestuurd kan worden.

Belangrijk om weten: u hebt geen alternatieven om deze voertuigen in België in te schrijven.

TRAXIO gebruikt cookies Cookie Policy Net als andere websites, houden we ook van cookies. De cookies die we gebruiken dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.

Lid worden : contactformulier

Als lid van TRAXIO geniet je van veel ledenvoordelen! Vul het formulier in en één van onze specialisten van jouw activiteit zal je contacteren met meer informatie over een lidmaatschap.

Onderneming
Contactpersoon
Ik ga akkoord met de privacy policy