“Opleidingen zijn graadmeter van professionalisme”

Het volgen van opleidingen over de meest diverse materies mag dan al een evidentie zijn geworden, het was ooit anders. Toen EDUCAM 30 jaar geleden opgericht werd, bevond de automotive zich op een kantelmoment. Doorheen de jaren verruimde het aanbod, maar groeide ook de vraag. Een stand van zaken naar aanleiding van drie decennia EDUCAM, dé standaard in het opleidingslandschap. 

06/02/2020

TRAXIO Magazine: Aangezien we graag beginnen met het begin: waar ligt de oorsprong van EDUCAM?

Paul-Henri Gilissen: “Daarvoor moeten we precies 30 jaar in de tijd teruggaan. De oprichting was alvast geen toeval, laat me dat duidelijk stellen. Het was een periode waarin steeds meer elektronica in wagens gestopt werd, en dat was een ontwikkeling die de toenmalige Voorzitter van Fegarbel (samen met Comaubel de voorlopers van wat nu TRAXIO is) Henry Paisse, zelf een concessiehouder, niet ontgaan was. Nuchter stelde hij vast dat hij auto's verkocht waar zijn medewerkers op termijn het onderhoud niet meer van zouden kunnen uitvoeren, laat staan herstellingen. Hij stapte toen naar Herman De Croo, iemand die altijd een belangstelling heeft gehad voor de automotive. Die adviseerde hem een paritaire organisatie tot stand te brengen waar zowel werkgevers als vakbonden in vertegenwoordigd zouden zijn. Zo geschiedde en EDUCAM zag het licht in de schoot van het Paritair Comité (PC) voor Garages, later werd dit uitgebreid tot het PC van Koetswerk, Metaalhandel en Terugwinning van metalen. En dat is misschien een eerste misverstand dat de wereld uitgeholpen moet worden. Vaak worden we in één adem genoemd met de automotive, maar ons actieterrein is ruimer. Maar laten we terugkeren naar de beginfase. Onze opdracht bestond erin een politiek van vorming uit te bouwen, wat altijd op een proactieve manier gedaan hebben. Eigen vormingen werden uitgebouwd en we beschikken inmiddels ook al over eigen vormingscentra.” 

Band met TRAXIO 

TRAXIO Magazine: Voordat we naar de activiteitenwaaier overgaan, graag een korte verduidelijking over de relatie EDUCAM- TRAXIO? 

Eric Cortois: “Dit kan je niet los zien van het feit dat we een creatie van de sociale partners zijn waarvan TRAXIO er één is. Strikt genomen krijgen wij uit die hoek onze instructies, die we vervolgens uitvoeren. Dit verhindert echter niet dat we heel wat ruimte geven om hier zelf gestalte aan te geven. Maar ik wil het zeker niet te hiërarchisch voorstellen. Essentieel aan onze werking is die wisselwerking met de sector en in die zin is er die nauwe en intense relatie met TRAXIO.” 

TRAXIO Magazine: Opleiding is voor jullie een vlag die een brede lading dekt? 

Patrick Bonni: “We gaan heel breed, dat klopt. Enerzijds dekken we verschillende sectoren, van de metaalhandel tot de carrosseriebouwers en met zeer grote volumes aan activiteiten in de garagesector. Anderzijds zijn de sterke veranderingen in onze sectoren niet beperkt tot technologieën, maar beïnvloeden ze ook de verkoop, het management en de processen in bedrijven. In het verleden waren we erg technisch, maar in de loop der jaren zijn er steeds meer niet-technische trainingen toegevoegd aan ons serviceportfolio. We richten ons op management- en human resources-vaardigheden, verkooptraining en niet-technische profielen in after-sales, of de motivatie van werknemers in de sector om te veranderen. Bovendien hebben we veel flexibiliteit omdat de behoeften van bedrijven heel verschillend zijn. Een kmo heeft bijvoorbeeld een heel specifieke en effectieve eenmalige training nodig, terwijl sommige auto-invoerders zo ver zijn gegaan om hun trainingsactiviteiten volledig uit te besteden, van content-ontwikkeling tot facturatie aan hun netwerken." 

Eric Cortois: “In mijn professioneel verleden heb ik kunnen vaststellen hoezeer de nood aan adequate opleidingen systematisch toenam. Jammer genoeg schiet de schoolse opleiding tekort. En dat is ontzettend jammer in een periode dat de vereisten van pakweg een atelier complexer worden. De klassieke onderhoudsbeurt of simpele operaties worden schaarser, terwijl de ingewikkelde problemen toenemen. De sterke van EDUCAM, meen ik, bestaat erin kennis te hebben van net die noden om daar vervolgens een correct antwoord op te formuleren. En wat de evolutie van de aangeboden opleidingen betreft, voeg ik daar graag een herkenbaar voorbeeld aan toe. Niemand kan het succes van de fiets, en dan in het bijzonder de elektrische fiets, miskennen of nog maar minimaliseren. Het is niet toevallig dat deze ook vast onderdeel van de werking van TRAXIO geworden zijn. Welnu, deze groei heeft de vraag naar geschikte opleidingen gevoed. Op dat moment spelen wij als EDUCAM onze rol.” 

Commerciële activiteiten 

TRAXIO Magazine: Opvallend is alvast dat jullie een dubbele structuur kennen: EDUCAM Partner en EDUCAM Service, het ene een vzw, het andere een nv. Waarom precies? 

Paul-Henri Gilissen: “Zoals gezegd, hebben we als EDUCAM eigen vormingsactiviteiten ontwikkeld. Als we daarmee de markt opgaan, moeten we als het ware kunnen strijden met dezelfde wapens als zij met een soortgelijk aanbod. Om die reden werd EDUCAM Services in het leven geroepen. Het betreft hier een nv, dat klopt, maar wel een met een sociaal doel. Anders gesteld: het is niet de bedoelingen winsten te boeken die vervolgens aan een schare aandeelhouders uitgekeerd worden. Maar elke euro winst wordt opnieuw in dat doel geherinvesteerd, en dat is het volbrengen van onze opleidingsrol.” 

Patrick Bonni: “Aangezien we ons op commercieel terrein begeven, leggen we de nodige aandacht aan de dag om niet marktverstorend op te treden. Het is niet de bedoeling om een monopolistische rol te spelen, integendeel, we hebben het bewust niet over concurrenten, maar over collega's. Iedereen heeft zijn plaats onder de zon en de neuzen wijzen in één richting: voldoende opleidingen van hoge kwaliteit aan de sector verschaffen. Met sommige collega's werden trouwens al partnerships opgezet. Wij willen knowhow aan de sector aanbieden, maar daarvoor moet je die ook zelf in huis hebben. Daarom werken we voor sommige opleidingen met externe partners. Onze eigen trainers bewijzen bovendien elke dag hun knowhow, hun pedagogisch vakmanschap en hun passie voor hun werk.”   

TRAXIO Magazine: Het tekort aan voldoende en gedegen personeel is een vaak gehoorde klacht in de sector en daarbuiten. Zie jullie een rol voor jezelf weggelegd? 

Paul-Henri Gilissen: “Ik denk dat dit onze rol is. Onze taak bestaat erin opleidingen aan te bieden, niet de sector als dusdanig aantrekkelijk te maken als werkgever. Onrechtstreeks spelen we natuurlijk wel een rol op dat vlak. Een werkgever heeft er alle belang bij medewerkers opleidingsmogelijkheden aan te bieden. Dit maakt de job aantrekkelijk en werkt motiverend. Goed opgeleide werknemers zijn ook productiever, dat is een wetmatigheid.” 

TRAXIO Magazine: We hebben het vooral over bedrijven en opleidingen gehad. Maar begint het niet allemaal op school? Spelen jullie daar een rol? 

Patrick Bonni: “Absoluut, op tal van manieren trouwens. We verschaffen de scholen ondersteuning met gespecialiseerde opleidingsmodules, maar ook de leerkrachten kunnen op onze steun rekenen. Belangrijk is in deze ook de sectorale certificering die wij organiseren. Het betreft een examen waar jongeren zich via hun school of opleidingscentrum voor kunnen inschrijven. En wie het haalt, ontvangt zijn Sectoraal Certificaat. Grote voordelen van dit examen is dat het in samenspraak met de sector opgesteld is en overal in België identiek is. Begrijp me niet verkeerd: dit is geen kritiek op het onderwijs, maar een standaard om alle actoren naar boven te tillen.”   

Patronale-syndicale basis

TRAXIO Magazine: In hoeverre speelt die patronale-syndicale basis in de manier waarop gewerkt wordt?

Géraldine Magalhães: “Als medewerkster van TRAXIO en vertegenwoordiger van een van die partijen kan ik u alvast geruststellen (lacht). Een probleem stelt zich niet, aangezien zowel de patronale als syndicale vertegenwoordigers zich bewust zijn van de noodzaak en meerwaarde van opleidingen. Dat de voorbije jaren stappen zijn gezet om opleidingsdagen tot een recht voor werknemers te maken is de illustratie dat beide hun verantwoordelijkheid genomen hebben. Het moet ook gezegd dat de terreinkennis die de vzw bezit belangrijk is om de opleidingsinitiatieven succesvol uit te bouwen.”

TRAXIO Magazine: Bestaan er verschillen in de manier waarop kleine of grote bedrijven ten aanzien van opleidingen staan?

Eric Cortois: “Kleine bedrijven zullen al snel met de bekommernis kampen dat een medewerker die een opleiding volgt niet aan het werk is. En dit terwijl alle handen nodig zijn om de zaak draaiende te houden. In grotere structuren zal je die vrees minder snel aantreffen natuurlijk. Punt is dat dit weinig verandert aan de meerwaarde van de opleidingen als dusdanig. Maar er is wel degelijk een onderscheid.”

TRAXIO Magazine: EDUCAM is gegroeid tot een organisatie met niet minder dan 125 medewerkers. Krijgen jullie ook met de moeilijkheid van het vinden van de juiste profielen te maken? 

Paul-Henri Gilissen: “We hebben natuurlijk hetzelfde probleem als de ondernemingen, maar we hebben dan wel het voordeel dat onze sociale missie en onze toekomstgerichtheid aanlokkelijk werkt voor heel wat mensen. Ze zien iets groots waar ze graag aan meewerken.”

Patrick Bonni

“Met een achtergrond als industrieel ingenieur, werkte ik verschillende jaren voor een grote internationale gieterijgroep met hoofdkantoor in Luik en als algemeen directeur van de duale opleiding in de Duitstalige Gemeenschap. Bijna 6 jaar geleden kwam ik bij EDUCAM terecht en sinds 3 jaar als Director of Sales and Marketing bij EDUCAM Service. Het is de bedoeling dat ik volgend jaar Paul-Henri Gilissen als Managing Director opvolg.” 

“Het is een feit dat opleiding iets is dat een hele sector verenigt. Alle actoren krijgen ermee te maken en ervaren de meerwaarde voor zowel de competentie, persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid van de medewerker als voor het duurzame succes van de bedrijven. Stel gerust dat ze de tegenstellingen helpen overstijgen.”

Paul-Henri Gilissen

“Gedurende een 10-tal jaar was ik vertegenwoordiger van een automerk, en in die hoedanigheid al snel belast met het organiseren van opleidingen. Je zou kunnen zeggen dat opleiding net de rode draad doorheen mijn professioneel bestaan is. In 2010 kwam ik bij EDUCAM en inmiddels ben ik Managing Director van EDUCAM Service.”

“Het sociaal doel dat wij als EDUCAM vervullen, net als onze toekomstgerichtheid, maakt van ons een aantrekkelijke werkgever.”

Eric Cortois 

“In de automotive deed ik zowat alles wat een mens kan doen (lacht). Ik was onder meer verantwoordelijk voor de naverkoop van D'Ieteren en sinds enige tijd CEO van Sopadis, een vennootschap die een 10-tal concessies van D'Ieteren beheert. Ben al een hele tijd aangesloten en actief bij TRAXIO, ook bestuurder bij EDUCAM en sinds oktober 2019 Voorzitter van EDUCAM Service.”

“De sterke van EDUCAM, meen ik, bestaat erin kennis te hebben van net die noden om daar vervolgens een correct antwoord op te formuleren. Een concreet voorbeeld? Het succes van de elektrische fiets waarop wij hebben ingespeeld.”

 

Foto: Jerry De Brie

 

TRAXIO gebruikt cookies Cookie Policy Net als andere websites, houden we ook van cookies. De cookies die we gebruiken dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.

Lid worden : contactformulier

Als lid van TRAXIO geniet je van veel ledenvoordelen! Vul het formulier in en één van onze specialisten van jouw activiteit zal je contacteren met meer informatie over een lidmaatschap.

Onderneming
Contactpersoon
Ik ga akkoord met de privacy policy