Oproeping voor Algemene Vergadering van feitelijke vereniging GDA (TRAXIO)

De heer Peter Daeninck, Voorzitter van het Bestuursorgaan, nodigt u graag uit voor de Algemene Vergadering van GDA die zal plaatsvinden op 3 juni 2021 om 9 uur via videoconferentie.

18/05/2021

Agenda:

  1. Activiteitenverslag
  2. Financiële situatie
  3. Verkiezing van het Bestuursorgaan
  4. Varia

De verkiezing van de bestuurders van GDA (Groepering van de Autodealers en -Agenten) wordt georganiseerd tijdens deze Algemene Vergadering van GDA. Vervolgens zal een vergadering van het Bestuursorgaan worden gehouden met de verkozen bestuurders. 

De Algemene Vergadering van GDA op 3 juni 2021 zal worden verzocht een nieuw Bestuursorgaan te kiezen voor een termijn van drie jaar (2021-2024). Er wordt aan herinnerd dat het Bestuursorgaan van de feitelijke vereniging in 2019 heeft besloten een VZW op te richten om de belangen van de groepering GDA te behartigen, wat gebeurde met de oprichting van GDAB VZW op 13 juni 2019. Onder de verkozen bestuurders van de groepering werden de bestuurders van de VZW verkozen, hetgeen ook het geval zal zijn wanneer de nieuwe bestuurders van de feitelijke groepering GDA worden verkozen. Alle leden van GDA kunnen zich kandidaat stellen voor het Bestuursorgaan van GDA, wetende dat deze kandidaatstelling tot gevolg de kandidaatstelling van de kandidaat-bestuurders van de VZW heeft.

De leden van het Bestuursorgaan moeten personen zijn die bij machte zijn het algemene en hogere professionele belang van de sector boven hun persoonlijke belangen te stellen. Het Bestuursorgaan is bevoegd om het professionele beleid van de groepering GDA te bepalen. De uitvoering van deze besluiten en taken wordt toevertrouwd aan het secretariaat en de diensten van de Federatie TRAXIO. De vergaderingen van het Bestuursorgaan kunnen ook buiten de werkuren worden gehouden. Het mandaat als lid van het Bestuursorgaan is een mandaat op naam voor een periode van 3 jaar. De aftredende leden van het Bestuursorgaan zijn herverkiesbaar, maar moeten het kandidaatstellingsformulier indienen 

Gezien de coronaregels die momenteel van kracht zijn, zal deze Algemene Vergadering op afstand worden gehouden per videoconferentie.

Hieronder vindt u ook een volmacht om u door een ander lid te laten vertegenwoordigen. Een lid mag slechts een ander lid vertegenwoordigen.

  1. Inschrijvingsformulier voor de Algemene Vergadering
  2. Kandidaatstelling
  3. Volmacht

Gelieve, naar keuze, een of meerdere documenten uiterlijk op 25 mei 2021 per e-mail te sturen naar [email protected] en [email protected]. Na deze datum worden de documenten niet meer aanvaard.

Na controle van uw lidmaatschap krijgt u een persoonlijke link toegestuurd waarmee u aan de videoconferentie kunt deelnemen.

Wij staan tot uw dienst voor alle verdere inlichtingen.

Met vriendelijke groeten,

 

Voor het Bestuursorgaan: Christian Rampelbergh, Algemeen Secretaris GDA-TRAXIO

Beeld: Pixabay/clker-free-vector-images

TRAXIO gebruikt cookies Cookie Policy Net als andere websites, houden we ook van cookies. De cookies die we gebruiken dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.

Lid worden : contactformulier

Als lid van TRAXIO geniet je van veel ledenvoordelen! Vul het formulier in en één van onze specialisten van jouw activiteit zal je contacteren met meer informatie over een lidmaatschap.

Onderneming
Contactpersoon
Ik ga akkoord met de privacy policy