Richting mobilityshift met de nieuwe fiscale en sociale behandeling van speed pedelecs

TRAXIO: “De nieuwe gelijkgeschakelde fiscale en sociale behandeling van speed pedelecs is een belangrijke stap richting echte mobilityshift.”

17/01/2018

De bedrijfsfiets wordt in toenemende mate ingezet als loonoptimaliseringsinstrument om onze nog steeds hoogste loonkosten in Europa te temperen. De bedrijfsfiets komt dan ook in het vizier van werkgevers die in dat kader een beroep doen op onze mobilityproviders in en dat vooral aantrekkelijk is wegens het (para)fiscaal gunstregime. TRAXIO pleit voor een echte mobilityshift, ook richting de intussen populaire speed pedelecs die met trapondersteuning tot 45 km/u kunnen halen.  De regering stemt de sociale en fiscale regels nu af op deze trend.

Recent kregen speed pedelecs dezelfde fiscale behandeling als klassieke (electrische) fietsen. Meer concreet wordt de speed pedelec (en o.a. de mountainbike én de koersfiets) fiscaal beschouwd als een fiets en niet meer als een bromfiets. Voor het aanslagjaar 2018 kan de werkgever die een speed pedelec koopt voor zijn werknemer genieten van een aftrekbaarheid van 120% van de omzet (in de plaats van 100%).  De werknemer moet ook geen belastingen meer betalen op de terbeschikkingstelling door de werkgever van een speed pedelec, op voorwaarde dat hij die ook gebruikt voor woon-werkverkeer. En de fiscaal vrijgestelde fietsvergoeding tot 0,23 euro/km (bedrag 2017) voor het woon-werkverkeer geldt nu ook voor de speed pedelec.

Ook de RSZ zal op dezelfde golflengte komen.  Tot op heden wordt de bedrijfsfiets die voor professionele en woon-werkverplaatsingen wordt gebruikt, niet aan RSZ-bijdragen onderworpen. Als de werknemer met die fiets echter ook privéverplaatsingen maakt, moet de werkgever dan maar naar best vermogen het percentage dienstverplaatsingen en woon-werkverplaatsingen enerzijds en het percentage privéverplaatsingen anderzijds vaststellen. RSZ-bijdragen zijn dan verschuldigd op het aandeel van het privégebruik te waarderen volgens de werkelijke waarde.
Er geldt  tot op heden geen RSZ-vrijstelling voor de terbeschikkingstelling van speed pedelecs, mountainbikes en koersfietsen.
De forfaitaire fietsvergoeding tot 0,23 euro/km is enkel vrijgesteld van RSZ voor gewone (elektrische) fietsen.

Om de groei van de inzet van de bedrijfsfietsen te stimuleren werd dan ook in een recente parlementaire vraag gepeild bij de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Maggie De Block, naar haar visie met betrekking tot het afschaffen van de RSZ-bijdrage voor het privégebruik van de bedrijfsfietsen.  
De minister antwoordde dat de speed pedelec (en o.a. de mountainbike én de koersfiets) ook parafiscaal zal beschouwd worden als een klassieke (elektrische) fiets) en dat bijgevolg de fietsvergoeding tot 0,23 euro/km voor de verplaatsingen ermee, RSZ-vrijstelling zal genieten. Het voordeel van een dergelijke fiets, inbegrepen zijn privégebruik, zal eveneens worden vrijgesteld van RSZ. De ontwerpteksten werden goedgekeurd door de Ministerraad van 15 december.

Wij houden u op de hoogte als de definitieve teksten gepubliceerd worden.

TRAXIO gebruikt cookies Cookie Policy Net als andere websites, houden we ook van cookies. De cookies die we gebruiken dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.

Lid worden : contactformulier

Als lid van TRAXIO geniet je van veel ledenvoordelen! Vul het formulier in en één van onze specialisten van jouw activiteit zal je contacteren met meer informatie over een lidmaatschap.

Onderneming
Contactpersoon
Ik ga akkoord met de privacy policy