Sectorplan corona: opleidingen vertegenwoordigen een unieke en essentiële groeihefboom voor onze bedrijven

In 2020 hebben TRAXIO en EDUCAM grondig de verschillende doelgroepen van hun ecosysteem onderzocht – de werkgevers en hun werknemers – om zo goed mogelijk aan hun behoeften te voldoen.

29/01/2021

In het kader van deze enquêtes hebben we hen gevraagd in hoeverre de coronamaatregelen een effect hebben gehad op hun activiteiten in het algemeen en op de opleidingsinspanningen in het bijzonder. Uit de onderzoeken blijkt dat onze ondernemers nu vooral proberen hun activiteit weer op te starten, de financiële gevolgen van de crisis te beheersen en zich aan te passen aan de nieuwe realiteit na de pandemie (conjuncturele fase).

Opleidingen kunnen een deel van de oplossing zijn om die uitdagingen aan te gaan. Omdat EDUCAM daarbij een sleutelrol te vervullen heeft, wil ze het belang nu te investeren in opleidingen, extra in de verf zetten. De sociale partners zijn met het 'coronaplan' een begrotingskader overeengekomen voor de uitwerking van een stimuleringsplan (structurele fase).

Het doel van dit plan is tweeledig. Het wil de opleidingsactiviteiten in de bedrijven bevorderen en de werknemers tegelijk in staat stellen hun vaardigheden te blijven ontwikkelen; dat moet gebeuren op een moment dat de bedrijven geneigd zijn minder op te leiden en in een snel veranderende omgeving met de nodige verstoringen.

Permanente vorming is en blijft belangrijk. Sterker nog, 85 % van de werkgevers is ervan overtuigd dat de permanente vorming van hun werknemers zelfs in tijden van crisis cruciaal is.

Deze info is bedoeld om dit ambitieuze plan aan u voor te stellen en de gerichte aanpassingen van de bestaande systemen te verduidelijken.

Een greep uit de maatregelen die in dit actieplan zijn opgenomen:

Intersectorale maatregelen (PC 112, PSC 149.02, PSC 149.04)

Gedeeltelijk gratis opleidingsaanbod

Dit moet de toegankelijkheid van de opleidingen voor alle doelgroepen vergroten (ook voor de minst gekwalificeerde werknemers). Het plan bevat daarom een ruim aanbod klassikale opleidingen, onlineopleidingen en certificeringen, waarvan een deel gratis is en die gegarandeerd worden georganiseerd. De gratis opleidingen zijn bedoeld voor professionals van alle niveaus.

De begunstigden van deze maatregel zijn:

  • Nieuwkomers in de sector “4 +1”;
  • Arbeiders in tijdelijke werkloosheid (corona/economische reden);
  • Laaggeschoolde arbeiders voor bepaalde basis- of meer gevorderde thema's (bv. ADAS, instelling van rijhulpsystemen) die hun technische kennis willen opfrissen of bijschaven.    

De praktische regelingen voor de uitvoering van deze maatregel moeten nog worden besproken en zullen u op een later tijdstip worden meegedeeld.

Gratis certificeringen

EDUCAM wil ook de toegang tot het HEV1-certificaat (hybride en elektrische voertuigen) bevorderen door het gratis te maken, gezien veel werknemers nog niet over zo een certificaat beschikken. Voor de gratis HEV2-opleiding komen alleen nieuwe werknemers in aanmerking of werknemers die door de coronacrisis tijdelijk of economisch werkloos zijn.

EDUCAM goes online

Door de coronacrisis zijn veel bedrijven zich bewust geworden van het enthousiasme voor online-opleidingen en digitale leermomenten.

EDUCAM biedt gratis toegang tot een reeks technische e-learningmodules (elektriciteit, storingen opsporen...) en ook tot technische en niet-technische webinars die regelmatig worden gegeven. EDUCAM geeft toe dat er nog veel meer moet gebeuren op het vlak van digitaal leren. Maar we staan hier op een keerpunt en EDUCAM wil het afstandsleren steeds beter gaan integreren in haar strategie.  

Sectorspecifieke maatregelen (PSC 149.02)

EDUCAM heeft uiteindelijk besloten zich te concentreren op sectorspecifieke maatregelen. Bv. gratis coaching/training in het bedrijf ontwikkelen voor de koetswerksector. De didactische doelstelling is het verbeteren van de prestaties op de werkplek met bestaande apparatuur. Dit kan op verzoek en in het bedrijf. Voorbeelden van thema's die behandeld worden: Voorbereidingstechnieken/Polijsten/ALU in het bedrijf/Montage- en demontagetechnologie/PDR-HEV1 enz.

Overdracht van ongebruikt bedrag van het vormingskrediet 2020 (PC 112, PSC 149.02, PSC 149.04)  

In de garagesector gebruikt slecht 12 % van de bedrijven het vormingskrediet volledig op, in de koetswerksector slechts 2,1 % en in de metaalhandel zelfs maar 1,8 %. Hieruit blijkt een zeer lage opleidingsactiviteit, zoals te verwachten viel.

Om de opleidingsinspanningen te ondersteunen, staat EDUCAM bedrijven die hun vormingskrediet in 2020 nog niet hebben opgebruikt, toe dit ongebruikte krediet over te dragen en bij dat van 2021 te voegen. Dit is uiteraard een uitzonderlijke, symbolische en niet-structurele maatregel die erop gericht is 'de goede leerlingen' op het vlak van opleidingen te belonen.

Meervoudige financiële steunmaatregelen voor opleidingen

Naast de aangeboden opleidingen biedt EDUCAM ook aanzienlijke financiële steun. Merk op dat de sectormaatregelen waarin de cao's voorzien, uiteraard ook van toepassing blijven. Deze kunnen worden gecombineerd met de acties van het Sectorplan corona.

Wat betekent dat concreet voor u?

Gratis opleidingen en premies in het kader van het peterschap (PC 112, PSC 149.02, PSC 149.04)

Elk bedrijf in de sector komt tot 30 juni 2021 in aanmerking voor een gratis mentorship-programma dat door EDUCAM wordt georganiseerd. Dit programma bevordert de integratie van een nieuwe medewerker in het bedrijf. De nieuwe werknemer krijgt op die manier persoonlijke tips terwijl hij/zij de nodige kennis verwerft en de werkwijze van uw bedrijf leert kennen.

Deze opleiding geeft de werkgever recht op een premie van 100 euro. In het kader van de peterschapsopleiding heeft de peter eveneens recht op 1 gratis terugkommoment van 4 u of van 8 u. Deze bijscholingen leveren ook een premie op voor de werkgever: 100 euro voor een volledige dag (8 u) en 50 euro voor een halve dag (4 u).

Merk op dat het recht op vormingskrediet voor permanente vorming niet wordt geïmpacteerd door de peterschapsopleiding, die geen aanleiding geeft tot het vormingskrediet.

Opleidingspremies (PC 112, PSC 149.02, PSC 149.04)

Met uw vormingskrediet beschikt u over een jaarbudget om uw opleidingsinvesteringen te ondersteunen. Het budget wordt berekend op basis van uw vormingskrediet en uitbetaald in de vorm van premies van 40 euro per opleidingsdag. De voorwaarden voor de toekenning van premies zijn vastgelegd bij cao en de premiebetalingen worden beheerd door EDUCAM.

Gratis opleidingen voor nieuwe werknemers* (PC 112, PSC 149.02, PSC 149.04)

In het kader van de cao 'Werkbaar werk en instroom' hebben ondernemingen die nieuwe werknemers aanwerven met een contract van onbepaalde duur, recht op 4 dagen opleiding. Na zes maanden anciënniteit heeft dezelfde werknemer de mogelijkheid tot 30 juni 2021 vrij een extra dag opleiding te kiezen uit het aanbod van EDUCAM. Deze opleidingen zijn volledig gratis en de regeling voorziet in een instroompremie van 100 euro voor de werkgever per opleidingsdag.

  • Met 'nieuwe werknemer' wordt een arbeider bedoeld die voor het eerst in de sector werkt OF die ten minste 6 jaar (of langer) niet in de sector heeft gewerkt.

'On the job'-training voor nieuwe werknemers (142.01)

Met de ‘on the job’-trainingen beogen de sociale partners de interne opleiding aan nieuwe werknemers die in de metaalterugwinningssector aangeworven worden. De werkgever stelt een individueel opleidingsplan op waarin de inhoud van de 'on the job’-training wordt beschreven. Dit wordt opgesteld wanneer de werknemer in dienst treedt en wordt door hem ondertekend op het einde van zijn opleiding. De werkgever kan zich hiervoor baseren op het model van het individuele opleidingsplan van EDUCAM.

Een erkende opleiding maakt het mogelijk de sectorale premie toe te kennen van 15 euro per opleidingsuur per werknemer voor een maximumduur van 3 weken (kortom 114 uur). Het plafond van deze subsidie ligt bijgevolg op 1.710 euro per nieuwe werknemer.

Instroom van nieuwe werknemers – premie 'knelpuntberoepen' (PSC 149.04)

Als u van 1 juli 2019 tot 30 juni 2021 een werknemer met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur in een knelpuntberoep in dienst neemt, hebt u recht op de vergoeding van de kosten van een door EDUCAM georganiseerde of erkende opleiding. Deze kosten kunnen variëren van 1.000 euro (bv. voor een fietsmonteur en -technicus) tot 3.000 euro (bv. voor een servicetechnicus), afhankelijk van het beroep dat door de arbeider wordt uitgeoefend. Alleen opleidingskosten met facturen als bewijs worden vergoed. Voor uitleg over wat u moet doen om deze financiële steun te krijgen en voor info over de praktische modaliteiten klikt u hier.

Een maatregel die kan worden toegevoegd aan de 4 dagen opleiding + 1 dag gratis voor nieuwe arbeiders in de sector.

Voor meer informatie over het corona-actieplan volgen hieronder enkele nuttige links:

Bent u geïnteresseerd in deze maatregelen? Nog concrete vragen?

Aarzel niet contact met ons op te nemen.

Géraldine Magalhães

Adviseur Opleiding

[email protected]

02/778.62.00

TRAXIO gebruikt cookies Cookie Policy Net als andere websites, houden we ook van cookies. De cookies die we gebruiken dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.

Lid worden : contactformulier

Als lid van TRAXIO geniet je van veel ledenvoordelen! Vul het formulier in en één van onze specialisten van jouw activiteit zal je contacteren met meer informatie over een lidmaatschap.

Onderneming
Contactpersoon
Ik ga akkoord met de privacy policy