Snel schakelen voor de tijdelijke werkloosheid vanaf 1 september

Zeer recent geeft de RVA informatie over het overgangsregime economische werkloosheid en twee nieuwe formulieren die hem toelaten om te oordelen of een onderneming vanaf 1 september tot en met 31 december nog de tijdelijke werkloosheid corona (administratief het eenvoudigste stelsel) kan verderzetten, en zo niet of ze het overgangsregime economische werkloosheid voor bedienden kan toepassen. De onderneming die niet meer in aanmerking komt voor de tijdelijke werkloosheid corona en het overgangsregime bedienden kan enkel voor zijn arbeiders een beroep doen op het overgangsregime. Voor zijn bedienden valt de onderneming dan terug op de klassieke (en omslachtige) economische werkloosheid. 

04/08/2020

Het is dan ook aangewezen om tijdig het desbetreffende formulier in te dienen bij de RVA om vóór 1 september 2020 in kennis gesteld te worden van de beslissing van de RVA.

Voortzetting tijdelijke werkloosheid corona

Het administratief eenvoudigste regime, de tijdelijke werkloosheid corona (voor arbeiders en bedienden), geldt tot en met 31 augustus 2020, maar kan voor bepaalde ondernemingen nog verder doorlopen van 1 september 2020 tot en met 31 december 2020. 

Voorwaarden:

  • ofwel behoren tot een sector die na een besluit van de minister van Binnenlandse Zaken (opnieuw) moet sluiten;
  • ofwel als onderneming tijdens het tweede kwartaal van 2020 minstens 20% dagen tijdelijke werkloosheid werkgebrek wegens economische oorzaken en/of wegens overmacht corona hebben ten opzichte van het globaal aantal aan de RSZ aangegeven dagen. De dagen verlof zonder wedde, ziekte/ongeval, moederschapsbescherming, vaderschaps- of geboorteverlof en adoptie- en pleegouderverlof ten laste van het RIZIV, komen niet in aanmerking bij de vergelijking.

De onderneming die in aanmerking komt en de tijdelijke werkloosheid corona wil gebruiken tot en met 31 december, moet het formulier C106a – corona – HGO (hard getroffen onderneming) via e-mail opsturen naar de dienst tijdelijke werkloosheid van het plaatselijk werkloosheidsbureau van de RVA.  Binnen de twee weken volgt het antwoord.  De onderneming die een positief antwoord ontvangt, kan van 1 september 2020 tot en met 31 december 2020, verder gebruik maken van de tijdelijke werkloosheid corona. Er is geen termijn voorzien waarbinnen het formulier moet worden bezorgd, maar gezien de doorlooptermijn valt het aan te bevelen om het tijdig in te dienen.

Overgangsregime economische werkloosheid bedienden

Werkgevers die op 1 september een beroep willen doen op het overgangsregime economische werkloosheid bedienden zullen echter nog sneller moeten schakelen.  

Minstens 14 dagen vóór de eerste kennisgeving aan de RVA « schorsing bedienden wegens werkgebrek » wordt het formulier C106a – corona -overgangsregeling (overgangsregime economische werkloosheid bedienden) per aangetekend schrijven opgestuurd naar de dienst tijdelijke werkloosheid van het plaatselijk werkloosheidsbureau van de RVA.

Minstens 7 dagen vóór de eerste effectieve dag van volledige of gedeeltelijke schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst (de dag van de kennisgeving en de eerste effectieve dag van volledige of gedeeltelijke schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst tellen niet mee) moet de werkgever een kennisgeving doen aan de bedienden en de RVA van de uitvoering van een volledige of gedeeltelijke schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst. Voor een tijdelijke werkloosheid bedienden bv. op 1 september moet het formulier dus uiterlijk verstuurd worden op 10 augustus 2020.

In het formulier verbindt de werkgever er zich tevens toe om de betrokken bedienden twee vormingsdagen/maand aan te bieden.

Om de behandeling van het dossier te faciliteren adviseert de RVA om het formulier daarnaast ook zo snel mogelijk elektronisch (per mail) te bezorgen aan de bevoegde dienst. De e-mailadressen zijn te vinden op www.rva.be.

Klik hier voor meer informatie

Klik hier om het overzicht te raadplegen met de stelsels tijdelijke werkloosheid in het kader van de coronapandemie die gelden vanaf 1 september 2020[1].

 

foto: time-3216282_1280_Gerd Altmann_Pixabay

TRAXIO gebruikt cookies Cookie Policy Net als andere websites, houden we ook van cookies. De cookies die we gebruiken dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.

Lid worden : contactformulier

Als lid van TRAXIO geniet je van veel ledenvoordelen! Vul het formulier in en één van onze specialisten van jouw activiteit zal je contacteren met meer informatie over een lidmaatschap.

Onderneming
Contactpersoon
Ik ga akkoord met de privacy policy