Sociaal nieuws – Actie VDAB: Werkplek vrij?

Kamp je met tekorten op de werkvloer? Stel vacatures van jouw bedrijf open voor nieuwkomers. Zo geef je kansen aan mensen die het moeilijk hebben en vang je personeelstekorten op. De VDAB helpt je op weg.

22/03/2022

Vlaanderen telt heel wat nieuwkomers. Dit aantal zal de komende tijd sterk toenemen door de situatie in Oekraïne. Veel nieuwkomers zoeken werk. Heb jij vacatures?

  • Vang snel tekorten op.
  • Verrijk je werkvloer.
  • Maak kennis met nieuwe werknemers.

Meer info, klik hier.

Maar ook andere overheidsinstanties die verantwoordelijk zijn voor werk en opleiding van werkzoekenden (FOREM, ACTIRIS en ADG) nemen initiatieven.

Als gevolg van leveringsproblemen – onder andere door de sluiting van autofabrieken in Rusland, de stilgevallen aanlevering van kabelbomen vanuit Oekraïne – zal  het moeilijk blijven om (al) uw medewerkers tewerk te stellen.  Sommige ondernemingen zullen ook financieel in (nog) moeilijk(er) vaarwater komen en anderen zullen deze oorlog zien als een opportuniteit om medewerkers aan te werven.  Maar ook hier moet u als werkgever rekening houden met de do’s and dont’s die wij hieronder kort omschrijven.  Het onderstaand artikel bevat  tal van links naar andere informatiebronnen. 

Indienstneming Oekraïense vluchtelingen?

Op Europees niveau werd beslist om Oekraïense vluchtelingen een tijdelijk beschermingsstatuut toe te kennen (één jaar geldig, maar Europa kan dat nog verlengen tot maximaal drie jaar).  Het beschermingsstatuut op zich is evenwel nog geen vrijgeleide tot onze Belgische arbeidsmarkt. 

Na registratie en onderzoek door de Dienst Vreemdelingenzaken krijgen de Oekraïense vluchtelingen een attest van tijdelijke bescherming.   Vervolgens en  na inschrijving in een Belgische gemeente/stad krijgen ze van het gemeente- of stadsbestuur na een woonstcontrole een elektronische vreemdelingenkaart A die één jaar geldig is.  Op deze elektronische vreemdelingenkaart A zal de melding staan ‘onbeperkte toegang tot de arbeidsmarkt’.  In tussentijd (dus tussen inschrijving en woonstcontrole) krijgen zij een bijlage 15 die 45 dagen geldig is.  Op basis van de bijlage 15 en/of elektronische vreemdelingenkaart A met melding ‘onbeperkte toegang tot de arbeidsmarkt’ kan een Oekraïense vluchteling zonder arbeidskaart/gecombineerde vergunning werken in België tijdens de geldigheidsduur van deze documenten.

Cumul tijdelijke werkloosheid – indienstneming Oekraïense vluchtelingen?

De wetgever voerde de administratief vriendelijke tijdelijke werkloosheid corona in voor zowel arbeiders als bedienden.  De maatregel werd opnieuw verlengd tot 30 juni 2022 en uitgebreid naar alle tijdelijke werkloosheid die verband houdt met de oorlog in Oekraïne. Klik hier voor meer informatie.

Indien u zich beroept op tijdelijke werkloosheid corona, mag u het werk dat normaal door de werknemer wordt uitgevoerd echter niet uitbesteden aan derden (bv. Oekraïense vluchtelingen). Het is zonder belang of u de arbeidsovereenkomst schorst om economische redenen, dan wel omwille van overmacht.

Hoe worden Oekraïense vluchtelingen toegeleid tot de Belgische arbeidsmarkt? 

De activatie van de arbeidsmarkt is een regionale materie.  Hieronder een korte omschrijving van de initiatieven per regio. 

Vlaanderen - Vluchtelingen kunnen taal- en andere opleidingen krijgen om hen te begeleiden naar een job en de VDAB bundelt de vacatures voor vluchtelingen.  Klik hier voor meer informatie. 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest – Klik hier.  Persbericht van de Brusselse minister van Werk en Beroepsopleiding, B. CLERFAYT.

Wallonië – Oekraïense vluchtelingen moeten zich inschrijven als werkzoekende.  Klik hier

Wat bij financiële moeilijkheden als gevolg van de oorlog? 

De Vlaamse overbruggingslening (als gevolg van corona) is ook toegankelijk voor bedrijven die zware hinder ondervinden door de oorlog in Oekraïne.  Klik hier

Meer informatie? 

Algemeen

IBZ Vreemdelingenzaken

Regionaal

Vlaanderen

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Wallonië

Duitstalige Gemeenschap

Interprofessioneel

VBO

UNIZO

UCM

Indien u vragen heeft of meer informatie wenst, aarzel dan niet om contact op te nemen met onze sociaalrechtelijke adviseurs:

Nadia Van Nieuwenhuijsen (NL) - [email protected]

02/778.62.00

Charlotte Waterlot (FR) - [email protected]

Foto: Freeimages/Svilen Milev

TRAXIO gebruikt cookies Cookie Policy Net als andere websites, houden we ook van cookies. De cookies die we gebruiken dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.

Lid worden : contactformulier

Als lid van TRAXIO geniet je van veel ledenvoordelen! Vul het formulier in en één van onze specialisten van jouw activiteit zal je contacteren met meer informatie over een lidmaatschap.

Onderneming
Contactpersoon
Ik ga akkoord met de privacy policy