Sociaal nieuws – arbeidsdeal

Op 15 februari werd de - inmiddels fel bekritiseerde arbeidsdeal -  bekendgemaakt. De arbeidsdeal bestaat uit een reeks van maatregelen die gestoeld zijn op vier pijlers die wij hieronder voor u opgelijst hebben. 

16/02/2022

Na het lezen van de maatregelen zult u moeten vaststellen dat deze vooral gericht zijn op de werknemers die al aan de slag zijn.  En toch maakt de federale regering zich sterk dat de arbeidsdeal er mee moet voor zorgen dat ons land tegen 2030 een werkzaamheidsgraad van maar liefst 80 % haalt. 

Om de huidige Belgische tewerkstellingsgraad op te krikken van 71,4 naar 80 % zouden ongeveer 600.000 mensen extra aan de slag moeten gaan.  En dat vergt een andere aanpak (verlaging loonkosten, de beperking van de werkloosheidsuitkering in de tijd, …)[1]

Het arbeidsrecht zou in zijn geheel moeten gemoderniseerd worden om beter aan te sluiten op de realiteit. TRAXIO betreurt dat dit op de lange baan geschoven wordt en dat onze werkgevers weer rekening moeten houden met bijkomende (nog niet helemaal bekende) verplichtingen die de onduidelijkheid en de administratieve workload nog verder zullen doen toenemen.

Het is nu aan de sociale partners om een advies te geven over het pakket maatregelen.

Meer vrijheid/flexibiliteit voor de werknemer

Vierdagenweek

  • Werknemers kunnen meer uren per dag werken in ruil voor een extra vrije dag in de week. Zo kan een voltijdse job in vier dagen worden gepresteerd.   Via het arbeidsreglement kan de werknemer maximaal 9,5 u/dag werken. Via een cao op niveau van de onderneming kan dit opgetrokken worden naar maximaal 10 u/dag (wat nodig is voor wie 40 u/week werkt).  
  • Ook op vraag van de werknemer zou het tevens mogelijk zijn om de ene week wat meer te werken en de andere week wat minder.

Bij weigering moet de werkgever dat argumenteren. 

Deeltijds variabele uurroosters

Werknemers die volgens een deeltijds variabel uurrooster werken zouden zeven werkdagen op voorhand van dat uurrooster op de hoogte gebracht moeten worden.

Investeren in talent

Individueel opleidingsrecht

Iedere werknemer heeft recht op drie dagen opleiding in 2022, vier dagen in 2023 en vijf dagen vanaf 2024.  Elke onderneming met meer dan 20 werknemers zou jaarlijks een opleidingsplan moeten overmaken aan de overlegorganen of aan de werknemers, telkens tegen uiterlijk 15 maart.

Sneller een (andere) job

  • Werknemers die ontslagen worden zouden tijdens hun opzeggingstermijn via een transitietraject al gemakkelijker bij een nieuwe werkgever aan de slag kunnen.
  • Werknemers met een opzeggingstermijn van dertig weken kunnen het laatste stuk van hun opzeggingstermijn besteden aan de voorbereiding op een nieuwe baan met behoud van hun loon.
  • De transitie tussen jobs wordt gefaciliteerd door het ‘versterken’ van de mogelijkheid om elders in het land te gaan werken
  • Er wordt extra ingezet op outplacement en opleiding bij een lange opzegperiode.
  • De deelstaten krijgen een grotere autonomie op het vlak van de beschikbaarheid van werkzoekenden.
  • Er komt een versterkte monitoring van de oorzaken van knelpuntberoepen en diversiteit in sectoren en bedrijven.

Digitalisering 

E-commerce

Avondarbeid zou gemakkelijker worden in de e-commerce. De uren tussen 20 en 24 u kunnen gewone werkuren worden in plaats van (zoals heden) nachturen mits akkoord van een vakbond of een nog soepeler regeling binnen een pilootproject.

Platformeconomie

De arbeidsdeal beoogt een betere bescherming voor deze werknemers.  Werkongevallen moeten verzekerd worden. Er zou worden gewerkt met acht criteria om te besluiten tot het bestaan van een arbeidsovereenkomst.  

Recht op deconnectie

Het recht op deconnectie zou opgelegd worden aan ondernemingen met meer dan twintig werknemers die daarover afspraken moeten maken met de vakbonden.

Lees hier de algemene informatie.

[1] https://trends.knack.be/economie/beleid/de-werkzaamheidsgraad-van-80-procent-komt-er-niet/article-opinion-1834779.html.

Indien u vragen heeft of meer informatie wenst, aarzel dan niet om contact op te nemen met onze sociaalrechtelijke adviseurs: 

Nadia Van Nieuwenhuijsen (NL) [email protected]
02/778.62.00
Charlotte Waterlot (FR) [email protected]

MyTRAXIO? Doen! Klik hier.

Stuur dit bericht zeker door naar uw personeelsverantwoordelijke of human resources.

Foto: Pixabay/Pavlofox

TRAXIO gebruikt cookies Cookie Policy Net als andere websites, houden we ook van cookies. De cookies die we gebruiken dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.

Lid worden : contactformulier

Als lid van TRAXIO geniet je van veel ledenvoordelen! Vul het formulier in en één van onze specialisten van jouw activiteit zal je contacteren met meer informatie over een lidmaatschap.

Onderneming
Contactpersoon
Ik ga akkoord met de privacy policy