Sociaal nieuws – Korting van 7,07 % op de patronale basisbijdrage voor het 1ste en 2de kwartaal van 2023

De lonen van de bedienden in onze sector worden in januari geïndexeerd, en die van de arbeiders in februari.

14/12/2022

Hoewel de definitieve cijfers nog niet bekend zijn, wijzen de laatste ramingen van het Federaal Planbureau op een indexering van 10,32% voor onze arbeiders[1].

indexatiearbeiders

Voor onze bedienden wordt de indexering geraamd op 11,06%[2]

indexatie bedienden

Dergelijke cijfers zijn zorgwekkend, omdat veel bedrijven in onze sector een dergelijke verhoging niet (volledig) kunnen doorberekenen in hun tarieven en bovendien te maken hebben met hogere energiekosten en leveringsproblemen.

Goed nieuws 

Om deze redenen en onder druk van de werkgeversbank heeft de federale regering besloten alle ondernemingen voor het eerste en tweede kwartaal van 2023 een vermindering van de werkgeversbijdragen met 7,07% toe te kennen (oorspronkelijk had de regering alleen een uitstel van deze bijdragen voorgesteld, maar door toedoen van de werkgeversbank is dit uitstel omgezet in een vrijstelling).

Het goede nieuws is dat deze vermindering automatisch wordt toegekend. Als werkgever hoeft u dus geen actie te ondernemen (de RSZ zal nagaan of u in aanmerking komt en de vermindering vervolgens toepassen).

Voor de laatste twee kwartalen van 2023 is het mogelijk om uitstel te krijgen, maar dit wordt niet automatisch toegekend: u moet het dus aanvragen (de details worden later door de RSZ gespecificeerd).

Een voorbeeld maakt het nog duidelijker

De voorbeeldberekening hieronder, verstrekt door UNIZO, is gebaseerd op een mediaan brutoloon van 3.550 euro in 2020, waarop de laatste indexeringsperspectieven (11,06% voor het APCB 200) worden toegepast. 

Huidige werkgeversbijdrage  (25%)

3.550€ * 0,25, = 887,5€

Indexering op 1 januari 2023

11,06%

Nieuwe werkgeversbijdrage zonder korting

3.550€ * 1.1106 * 0,25, = 985,66€

Stijging werkgeversbijdrage zonder korting

985,66€ - 887,5€ = 98,16€

Korting van 7,07% op het totaal

985,66€ * 0.0707 = 69,69€

Nieuwe werkgeversbijdrage inclusief korting

985,66€ - 69,69€ = 915,97€

Stijging werkgeversbijdrage met korting

915,97€ - 887,5€ = 28,47€

Het resultaat is een stijging van de werkgeversbijdragen - na indexering en toepassing van de vermindering - van 28,47 euro per maand in plaats van 98,16 euro (de stijging wordt dus gedeeld door 3,45).

Klik hier om de informatie van onze partner Partena Professional over dit onderwerp te raadplegen. 

Indien u vragen heeft of meer informatie wenst, aarzel dan niet om contact op te nemen met onze sociaalrechtelijke adviseurs: 
Nadia Van Nieuwenhuijsen (NL) - [email protected]
02/778.62.00
Charlotte Waterlot (FR) - [email protected]
Laurent Coppens (FR) - [email protected]

MyTRAXIO? Zeker doen! Klik hierStuur dit bericht door naar uw personeelsverantwoordelijke of human resources.

[1] Geschatte afgevlakte gezondheidsindex januari 2023 – afgevlakte gezondheindsindex januari 2022 / afgevlakte gezondheidsindex januari 2022 x 100, d.w.z. 125,12 – 113,42 / 113,42 x 100 = 10,32%. Relevant voor de arbeiders PC 112 en PSC 149.02-04 is de voorspelling van oktober 2022 voor wat betreft de afgevlakte gezondheidsindex die – volgens het Federaal Planbureau – 125,12 bedraagt in januari 2023 (tegenover 113.42 in januari 2022).

[2] Rekenkundig gemiddelde afgevlakte gezondheidsindex november – december 2022 / rekenkundig gemiddelde november - december 2021. Relevant voor de bedienden APCB 200 is de voorspelling van december 2022 voor wat betreft de afgevlakte gezondheidsindex die – volgens het Federaal Planbureau – 127,92 in november 2022 en 127,67 in december 2022 bedraagt (tegenover 111,27 in november 2021 en 111,97 in december 2021).

Foto: Shutterbug75 via Pixabay

TRAXIO gebruikt cookies Cookie Policy Net als andere websites, houden we ook van cookies. De cookies die we gebruiken dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.

Lid worden : contactformulier

Als lid van TRAXIO geniet je van veel ledenvoordelen! Vul het formulier in en één van onze specialisten van jouw activiteit zal je contacteren met meer informatie over een lidmaatschap.

Onderneming
Contactpersoon
Ik ga akkoord met de privacy policy