Sociaal nieuws – nieuwigheden voorjaar

Het voorjaar staat synoniem voor nieuwe ontwikkelingen en veranderingen (in het sociaal recht).

27/01/2022

Maar in de marge van het nieuws over corona,  loonindexatie, transportkosten enz. - dat u (binnenkort) ontvangt - hebben we voor u hieronder een overzicht met sociale nieuwigheden opgelijst om in de gaten te houden:

a. Bedrijfsvervoersplan : BVP-formulier verzenden uiterlijk op 31 januari 2022 (Brussel) en op 28 februari (Vlaanderen en Wallonië)

Bedrijven die meer dan 100 werknemers tewerkstellen, moeten om de drie jaar een bedrijfsvervoersplan opstellen (BVP). Het doel van een BVP is tweeledig: het verminderen van de milieu-impact van het verkeer dat uw bedrijf genereert (verbetering van de luchtkwaliteit) en het verminderen van het verkeer en de files op de wegen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (verbetering van de mobiliteit). Concreet betekent dit dat de maatregelen die u neemt, de overstap bevorderen van gemotoriseerde verplaatsingen naar meer duurzamere vervoersmiddelen. Een BVP bestaat uit twee delen: een diagnose van uw huidige mobiliteitssituatie en een concreet actieplan om die situatie te verbeteren.

Voor bedrijven gevestigd in Brussel moet het BVP-formulier uiterlijk op 31 januari 2022 worden opgestuurd. U kunt het formulier downloaden en de stappen van de procedure meer in detail raadplegen door hier te klikken.

Voor bedrijven gevestigd in Vlaanderen en Wallonië moet het BVP-formulier uiterlijk 28 februari 2022 worden opgestuurd. U kunt het formulier downloaden en de stappen van de procedure meer in detail raadplegen door hier te klikken.

b. Vaccinatieverlof : uitbreiding en verlenging

Wanneer een werknemer afwezig is van het werk om zich te laten vaccineren of om zijn minderjarige kind (of meerderjarige gehandicapte kinderen) te vergezellen om te worden gevaccineerd, heeft hij recht op klein verlet gedurende de tijd die nodig is voor de vaccinatie (de verplaatsing naar het vaccinatiecentrum inbegrepen).

Ter herinnering: om recht te hebben op een bezoldigde afwezigheid, moet de werknemer zijn werkgever verwittigen, moet hij het bewijs van vaccinatie kunnen tonen als de werkgever daarom vraagt ​​en mag hij niet langer afwezig zijn dan nodig is.

Dit vaccinatieverlof wordt niet alleen uitgebreid om minderjarige kinderen te kunnen begeleiden, maar ook verlengd tot 30 juni 2022 (met een mogelijke verdere verlenging tot 31 december 2022).

c. SWT

De aanvangsleeftijd voor het Stelsel van Werkloosheid met Bedrijfstoeslag (SWT) is vastgelegd op 60 jaar voor alle specifieke regelingen met uitzondering van het ‘medisch SWT’ op 58 jaar. Voor de algemene regeling (cao nr. 17) blijft de leeftijd vastgesteld op 62 jaar.

Voor nieuwe aanvullende vergoedingen werd het nieuwe loonplafond dat in aanmerking genomen moet worden voor de berekening van het nettoreferteloon vastgelegd op 4.359,59 euro/maand.  De herwaarderingscoëfficiënt van 1,0026 (voor een volledig jaar) moet worden toegepast op het bedrag van de lopende aanvullende vergoedingen. 

d. Telewerkvergoeding

Werkgevers kunnen een forfaitaire telewerkvergoeding betalen aan werknemers die regelmatig en structureel telewerk verrichten. Deze tegemoetkoming is bedoeld om de kosten te dekken die de werknemers in dit verband maken (kantoorkosten, computerapparatuur, drukwerk, kleine kantoorbenodigdheden, basisbenodigdheden zoals water, elektriciteit en verwarming, verzekeringen, koffie en water of onroerende voorheffing).

Deze vergoeding werd geïndexeerd tot 132,07 euro per maand en is vrijgesteld van roerende voorheffing en sociale bijdragen. Klik hier voor meer informatie.

e. Tijdelijke werkloosheid : verhoging van de uitkeringen

Op 1 januari 2022 werd de tijdelijke werkloosheidsuitkering verhoogd die nu 2.028,31 euro bedraagt (= 70% van het plafond dat werd vastgesteld op 2.897,58 euro). Eens de roerende voorheffing van 15% is ingehouden, blijft er dus netto een maximumbedrag van 1.724,06 euro over.

Werkgevers die een aanvullende vergoeding hebben betaald die hetzelfde nettoloon garandeert, moeten het bedrag daarom aanpassen om geen hoger nettoloon te betalen dan wanneer de werknemers effectieve prestaties hadden verricht.

Alternerende opleiding

  • Brussel : tijdelijke boost voor de mentorpremie

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest biedt een mentorpremie aan om bedrijven aan te moedigen om stagiaires op te leiden. Voor het schooljaar 2021-2022 stijgt het bedrag van de premie van 1.750 naar 3.000 euro.

Klik hier om alle informatie van Actiris te raadplegen.

  • Franse Gemeenschap : update van de minimumbezoldiging

De leerlingen ontvangen een bedrag berekend op basis van een percentage van het GGMMI dat geïndexeerd wordt op dezelfde basis als de automatische loonindexatie.

Zo zijn de bedragen van de bezoldiging van de alternerende leerovereenkomst die voor elk vaardigheidsniveau van toepassing zijn op op 1 januari 2022 :

  • Niveau A : 287,54 euro
  • Niveau B : 405,94 euro
  • Niveau C : 541,25 euro

g. Stageovereenkomst (Franse Gemeenschap) : bedragen vanaf 1 januari 2022

Klik hier om het overzicht van de nieuwe bedragen te raadplegen.

 

Indien u vragen heeft of meer informatie wenst, aarzel dan niet om contact op te nemen met onze sociaalrechtelijke adviseurs.

Nadia Van Nieuwenhuijsen (NL)

02/778.62.00

[email protected]

Charlotte Waterlot (FR)

02/778.62.00

[email protected]

MyTRAXIO ?

Zeker doen ! Klik hier.

Stuur dit bericht zeker door naar uw personeelsverantwoordelijke of human resources.

Foto: Pixabay/geralt

TRAXIO gebruikt cookies Cookie Policy Net als andere websites, houden we ook van cookies. De cookies die we gebruiken dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.

Lid worden : contactformulier

Als lid van TRAXIO geniet je van veel ledenvoordelen! Vul het formulier in en één van onze specialisten van jouw activiteit zal je contacteren met meer informatie over een lidmaatschap.

Onderneming
Contactpersoon
Ik ga akkoord met de privacy policy