Sociale akkoorden garages, koetswerk en metaalhandel

Voor de arbeiders garages, koetswerk en metaalhandel (PC 112, PSC 149.02-04) werden ontwerpakkoorden bereikt en voor de bedienden (APCB 200) is het akkoord definitief.  Hieronder de hoofdlijnen. 

01/12/2021

Het is een hele uitdaging om onze (knelpunt)vacatures ingevuld te krijgen. Om de tekorten in te vullen moet bijkomend ingezet worden op retentie.  Omdat de coronapremie hiervoor een parafiscaal en fiscaal gunstige hefboom vormt werd besloten om voor iedere arbeider (in dienst op 15/11 voor metaalhandel en 30/11 voor garages/koetswerk) een sectorale coronapremie toe te kennen die bestaat uit:

  • een vast deel van maximum 200 euro (garages en koetswerk) en 250 euro (metaalhandel), en
  • een variabel deel van 175 euro (garages) en 100 euro (metaalhandel) voor de ondernemingen die een positieve bedrijfswinst hadden in 2020.

De loonsverhoging, die deze keer 0,4 % bedraagt, zal voor de arbeiders (garages, koetswerk en metaalhandel) echter maar pas ingaan op 1 januari 2022 en voor de bedienden (APCB 200) op 1 december 2021.  Ook de bedienden hebben recht op een coronapremie indien er een positieve bedrijfswinst behaald werd in 2019 en 2020, die 125 euro bedraagt indien de omzet met 5 % is gestegen of 250 euro indien de omzet met 10 % is gestegen. 

Meer weten? De (betalings)modaliteiten kunt u raadplegen in de bijlagen (zie hieronder). 

Een fietsvergoeding maakt het pendelen naar het werk met de fiets nog net iets aantrekkelijker voor werkgever en werknemer en betekent een hart onder de riem voor onze fietssector. Zowel arbeiders (garages, koetswerk en metaalhandel) als bedienden hebben vanaf 1 juli 2022 recht op een fietsvergoeding van 0,20 euro per effectief afgelegde kilometer.

Tevens werd gesleuteld aan de eindejaarspremie met een optrek van de gelijkgestelde periodes bij ongeval/ziekte van maximum 90 kalenderdagen per referteperiode naar maximum 100 kalenderdagen.  De anciënniteitsperiode werd van drie jaar verlaagd naar twee jaar bij vrijwillig vertrek. Jobstudenten worden evenwel uitgesloten uit het toepassingsgebied (garages).  Voor koetswerk werden de gelijkgestelde periodes bij tijdelijke werkloosheid opgetrokken van 120 naar maximum 150 arbeidsdagen per referteperiode.  Ingangsdatum: 1 januari 2022 (garages en koetswerk).  Voor metaalhandel verandert er niets wat de eindejaarspremie betreft.   

Wanneer telewerk voor de bedienden wordt geïmplementeerd worden de ondernemingen aangemoedigd om dit op te nemen in hun sociaal overleg.

De instroommaatregel met vijf gratis opleidingsdagen voor nieuwe arbeiders (garages, koetswerk en metaalhandel), die EDUCAM organiseert en die tevens aanleiding geven tot een premie van 100 euro per opleidingsdag voor de werkgever, werd verlengd tot 31 december 2023. 

Er geldt een dag betaald verlof na 15 jaar anciënniteit in de plaats van na 18 jaar (garages), er is een cumul van de tweede dag loopbaanverlof met anciënniteitsverlof (koetswerk) en de eerste dag anciënniteitsverlof gaat in na acht jaar in de plaats van na tien jaar en de tweede dag na 12 jaar in de plaats van na 15 jaar (metaalhandel). Ingangsdatum: 1 januari 2022 (garages, koetswerk en metaalhandel).   

Ook de tussenkomst bij outplacement (garages, koetswerk en metaalhandel) van maximum 1.300 euro werd verlengd van 1 oktober 2021 tot en met 30 juni 2023.  Voor bedienden geldt sowieso een volledige tussenkomst bij outplacement (klik hier voor meer informatie).

Wat flexibiliteit betreft raden wij u aan om gebruik te maken van de relance-uren.  Klik hier voor meer informatie. Op niveau van de sector werden de nieuwe arbeidsregelingen voor de bandencentrales (garages) en de kleine flexibiliteit (metaalhandel) verlengd.  Tijdens de eerste helft van 2023 kunnen servicetechniekers tot 300 vrijwillige overuren presteren (metaalhandel). 

Klik hieronder op de desbetreffende link(en) om de (eerste) informatie te raadplegen over de akkoorden voor de arbeiders en bedienden.

U wilt de definitieve teksten raadplegen voor uw bedienden? Klik dan hier.

Opgelet! Begin december zullen er nog meer details volgen als de definitieve akkoorden voor de arbeiders gesloten zijn. Wij bevelen aan om deze communicatie nog even af te wachten.

TRAXIO gebruikt cookies Cookie Policy Net als andere websites, houden we ook van cookies. De cookies die we gebruiken dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.

Lid worden : contactformulier

Als lid van TRAXIO geniet je van veel ledenvoordelen! Vul het formulier in en één van onze specialisten van jouw activiteit zal je contacteren met meer informatie over een lidmaatschap.

Onderneming
Contactpersoon
Ik ga akkoord met de privacy policy