Sociale flitscontroles in de carwash-sector (PC 112)

Zoals gebruikelijk informeert TRAXIO u wanneer er een inspectie wordt gepland in een van onze sectoren. De SIOD (Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst) heeft zonet een flitscontrole in de carwash-sector aangekondigd in de maand september. In tegenstelling tot de vorige jaren werd er geen specifieke controledatum aangekondigd, maar de hele maand september. U zult dus extra waakzaam moeten zijn.

21/08/2020

Met deze controle wordt een begin gemaakt met het Actieplan Sociale Fraudebestrijding dat door de Ministerraad van 20 december 2019 werd goedgekeurd. Met name sociale dumping en zwartwerk zijn het doelwit van deze controles. Het actieplan kan hier worden geraadpleegd.

SIOD-checklist

Bij een controle in de onderneming zal het vooral de werkgever zijn die vragen moet beantwoorden en alle documenten moet voorleggen die de sociale inspecteur vraagt, in het bijzonder:

 • het arbeidsreglement;
 • de arbeidsovereenkomsten en bijlagen (met inbegrip van de contracten van uitzendkrachten);
 • de individuele rekeningen, loonfiches, ...;
 • de arbeidsongevallenverzekering;
 • de afwijkingsdocumenten of het registratiesysteem voor deeltijdse werknemers;
 • de eventuele arbeidskaarten en/of arbeidsvergunningen, verblijfsvergunningen voor niet EU-onderdanen;
 • de detacheringsformulieren voor gedetacheerde werknemers.

Tijdens een werkplaatscontrole kunnen werknemers rechtstreeks door de sociale inspecteur worden ondervraagd over:

 • de identiteit van de werkgever;
 • het statuut van de werknemer;
 • hun loon;
 • hun werktijden.

Wat is toegelaten en wat niet

De sociale inspecteur beschikt in principe over alle rechten bij het uitvoeren van een inspectie binnen het bedrijf. Dit betekent dat hij vrij het pand kan betreden op elk ogenblik, maar hij moet altijd zijn identiteit kunnen bewijzen als hem dat gevraagd wordt.

Gezien de datum van een inspectie bij benadering wordt aangekondigd, kan de werkgever alle nodige documenten voorbereiden die door de sociale inspecteur kunnen worden opgevraagd. Als de inspecteur overtredingen vaststelt, is hij gemachtigd de betwiste documenten in beslag te nemen.

Bij onenigheid over in beslag genomen documenten of roerende goederen, heeft de werkgever altijd de mogelijkheid een procedure voor de arbeidsrechtbank in te leiden.

Merk op dat het hier weliswaar doelgerichte flitscontroles voor informatie- en preventiedoeleinden betreft, maar dat dit de sociale inspectie niet belet bij ernstige overtredingen pv's op te stellen. Bovendien belet de aankondiging van deze gerichte controle niet dat er andere, onaangekondigde controles gebeuren gedurende het jaar.

Nuttige documenten

Onderstaande documenten kunnen nuttig zijn voor de voorbereiding van deze inspectie:

Aarzel niet contact op te nemen met onze arbeidsrechtadviseurs als u nog vragen heeft of meer informatie wilt:

 

Charlotte Waterlot (FR)

02/778.62.00

[email protected]

 

Nadia Van Nieuwenhuijsen (NL)

02/778.62.00

[email protected]

 

Foto: Pixabay Paul Brennan

TRAXIO gebruikt cookies Cookie Policy Net als andere websites, houden we ook van cookies. De cookies die we gebruiken dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.

Lid worden : contactformulier

Als lid van TRAXIO geniet je van veel ledenvoordelen! Vul het formulier in en één van onze specialisten van jouw activiteit zal je contacteren met meer informatie over een lidmaatschap.

Onderneming
Contactpersoon
Ik ga akkoord met de privacy policy