Stagiairs? Vergeet de Dimona STG-aangifte niet!

Door de overheveling van de onderwijsbevoegdheden naar de gewesten in het kader van de 6de Staatshervorming, breidde de combinatie ‘leren - werken’ de afgelopen jaren in ijltempo uit. Dat leidde tot een wildgroei aan stages/systemen die uitgesloten zijn van het toepassingsgebied van de arbeidsongevallenwet, wat op zijn beurt voor diverse stagiairs juridische onzekerheid opleverde.

21/01/2022

Slechts bepaalde opleidingen vielen al onder de wetgeving over de arbeidsongevallen, waaronder met name de overeenkomst van alternerende opleiding en de stageovereenkomst alternerende opleiding.

De wetgever besloot daarop een meer coherent kader te creëren door de ‘kleine statuten’ vanaf 1 januari 2020 mee op te nemen in het toepassingsgebied van de arbeidsongevallenwet.

Sinds 2020 moeten stagiairs die op basis van zo een ‘klein statuut’ in dienst worden genomen door een werkgever, verplicht verzekerd zijn tegen arbeidsongevallen.

‘Klein statuut’ is de benaming voor de combinatie ‘leren - werken’ waarbij een persoon:

  • arbeidsprestaties levert buiten de onderwijs- of opleidingsinstelling;
  • in het kader van een opleiding tot betaalde arbeid;
  • en zonder dat deze arbeidsprestaties leiden tot een onderwerping als gewone werknemer of leerling.

Voorbeelden zijn de individuele beroepsopleiding in de onderneming (FPI/PFI of IBO), de beroepsinlevingsovereenkomst (BIO of BIS), opleidingstrajecten voor werkzoekenden enz.

Een uitgebreide lijst van de stages in kwestie valt te raadplegen via de website van Fedris (het federaal agentschap voor beroepsrisico’s).

Wie is de wettelijke ‘werkgever’?

Het Koninklijk Besluit duidt voor de daarin bepaalde categorieën personen aan welk orgaan als werkgever wordt beschouwd en dus verplicht is een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten.

Afhankelijk van het opleidingstype is dat het bedrijf waarin de stage doorgaat, de school die de onbetaalde stage opnam in haar opleiding of de overheidsinstelling die de opleiding coördineert (bv.  VDAB, Syntra, Forem, Bruxelles Formation enz.).

De verzekeringsplichtige ‘werkgever’ is ten aanzien van de stagiair verantwoordelijk voor:

  • de Dimona-aangifte;
  • het afsluiten van een arbeidsongevallenverzekering;
  • de aangifte van arbeidsongevallen. 

Hoe gaat u tewerk?

U moet een Dimona-aangifte van het type ‘STG’ verrichten voor de stagiairs die u op basis van een ‘klein statuut’ in dienst neemt. Het gaat om een nieuw type Dimona. Bij deze aangifte moet u de volgende informatie verstrekken:

  • de gedekte periode: als de aangifte niet door de school gebeurt, moet u als werkgever het begin en het einde van de stageperiode aangeven;
  • de stagecategorie: u moet aangeven of het om een arbeider of bediende gaat;
  • de risicoklasse voor arbeidsongevallen: u moet dezelfde regels volgen als voor uw gewone werknemers. U moet de risicoklasse enkel invullen als de stagiair tot een risicoklasse behoort die verschillend is van uw voornaamste activiteit;
  • het statuut van de stagiair: u moet ofwel F1 aangeven (als het om een bezoldigde stage gaat), ofwel F2 (als het om een niet-bezoldigde stage gaat). Als u twijfelt tussen F1 of F2, kunt u altijd contact opnemen met Fedris.

Nieuw in 2021?

Er zijn twee nieuwe overeenkomsten toegevoegd aan de lijst met opleidingen waarvoor de werkgever de Dimona-aangifte moet verrichten:

-           in het Vlaamse Gewest: de overeenkomst voor korte opleiding met stage op de werkvloer. Dit is een opleiding die op uw verzoek of dat van een uitzendkantoor georganiseerd wordt. Vanaf 9 december 2021 moet u (of het uitzendkantoor) de Dimona verrichten (Dimona type STG);

-           in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: de First-stage of de stage eerste werkervaring. Vanaf 1 januari 2020 moet u de Dimona-aangifte uitvoeren (Dimona type STG). In de praktijk heeft Actiris u, wanneer u een First-stage met deze instantie afsloot, al ingelicht over uw verplichting om de Dimona uit te voeren. Deze verplichting is nu met terugwerkende kracht in de wetgeving opgenomen.

Bronnen:

Koninklijk besluit van 29 juli 2019 tot uitvoering van de afdeling 1 van het hoofdstuk 2 van de wet van 21 december 2018 houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken betreffende de ‘kleine statuten’, B.S. 02.09. 2019

Koninklijk besluit van 2 december 2021 tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 juli 2019 tot uitvoering van de afdeling 1 van het hoofdstuk 2 van de wet van 21 december 2018 houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken betreffende de ‘kleine statuten’, B.S.  09.12.2021

A.GHYSELS , ‘Kleine statuten: voer de Dimona uit’, Partena, januari 2022

 

 

TRAXIO gebruikt cookies Cookie Policy Net als andere websites, houden we ook van cookies. De cookies die we gebruiken dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.

Lid worden : contactformulier

Als lid van TRAXIO geniet je van veel ledenvoordelen! Vul het formulier in en één van onze specialisten van jouw activiteit zal je contacteren met meer informatie over een lidmaatschap.

Onderneming
Contactpersoon
Ik ga akkoord met de privacy policy