Stapp.in autodelen zoekt garagebedrijven voor deelwagenproject in Vlaanderen

·         Uniek deelwagenproject via franchiseformule
·         Autodealer wordt autodeler
·         Beheersportaal per regio
·         Toekomst is multimodaal

09/07/2018

Onder invloed van technologische evoluties transformeren garagebedrijven van autoverkopers naar mobiliteitsaanbieders. De woorden autohandelaar en autodelen in één zin? Het klinkt misschien contradictorisch, maar ligt duidelijk in lijn van de opkomst van de deeleconomie: van bezit naar gebruik van producten en diensten. De prognoses over de toekomst van de autoverkoop zijn niet rooskleurig. Zo stevent de sector af op een stagnatie en op termijn zelfs een sterke daling in de verkoop van het aantal privéwagens. Daarbovenop dalen de marges op de verkoop van een wagen zienderogen. 

In het licht van deze evoluties startte garage Houttequiet, een erkend Opel-dealer in het Waasland, medio 2017 een proefproject autodelen in het Waasland. “De mobiliteit in ons land is in transitie”, vertelt Dirk Houttequiet, zaakvoeder van Stapp.in België en garage Houttequiet. “Zo is het idee van Stapp.in autodelen ontstaan vanuit de drijfveer om actief bij te dragen aan het milieu. Om ons heen zien we een toenemende belangstelling voor het verlagen van de CO2-uitstoot, het verlagen van de parkeerdruk en het verminderen van het aantal files. Stapp.in daagt mensen uit om zelf geen wagen aan te schaffen, maar alleen een wagen te gebruiken wanneer je echt één nodig hebt. Wij geloven steevast dat de toekomst van onze mobiliteit multimodaal is. Kortom, ons project wordt een aanvulling op het huidige mobiliteitsaanbod en biedt de burger een bredere waaier aan verplaatsingsmogelijkheden.” 

Autodealer wordt autodeler

Voor de exploitatie van het deelwagenproject in Vlaanderen zoekt Stapp.in lokale, innovatieve garagebedrijven via een franchiseformule. Stapp.in zit zelf aan het stuur van de ontwikkeling van de soft -en hardware, waardoor ze kunnen inspelen op de noden en behoeften van klanten. Zodoende is Stapp.in niet afhankelijk van één bepaald automerk. Stapp.in wil zich echter niet beperken tot de grootsteden – waar autodelen al ingeburgerd is – maar eveneens in de landelijke gebieden. Een missionariswerk dat tijd vereist om intrede te vinden binnen alle lagen van de bevolking. Zo biedt Stapp.in garagebedrijven een kant-en-klaar model aan met een beheersportaal om hun wagenpark vanop afstand te monitoren. Kortom, een geleidelijke transformatie van autodealer naar mobiliteitsaanbieder. Op die manier tracht Stapp.in een landelijke dekking te verwerven, met lokale verankering. Think global, act local. “Garagebedrijven zijn de ideale partner om een deelwagenproject in hun regio uit te rollen”, vertelt Dirk Houttequiet. “Ten eerste kent de wagen geen geheimen voor hen. Waardoor ze over de juiste knowhow en technische kennis beschikken voor de installatie en opvolging van de deelwagens. Ten tweede kunnen ze makkelijk schakelen bij de implementatie van extra deelwagens in hun regio. Ten derde blijft het financiële risico voor een autobedrijf eerder beperkt.” 

Over Stapp.in België 

Stapp.in België is een recente autodeelorganisatie, opgericht in 2016.Het betreft een uitbreiding van de activiteiten van Houttequiet NV, een Opel-dealer in het Waasland die sinds 1924 in het vak zit betreffende de verkoop en herstelling van voertuigen. Gedurende de laatste twee jaar bereidt het bedrijf zich voor op een uitbreiding van de dienstverlening naar mobiliteitsoptimalisatie. Omwille van de hoge kostprijs van het bezit en de dalende marges voor autoverdelers wenst het bedrijf te anticiperen op de voortgang van deze neerwaartse trend door het businessmodel uit te breiden via innovatie op het vlak van autodelen en vlootbeheer. Het Waasland neemt Stapp.in België zelf voor haar rekening. Voor de andere regio's in Vlaanderen zoekt Stapp.in België innovatieve garagebedrijven die het project lokaal wensen uit te rollen.
 

Wim Houttequiet, Perscontact, [email protected], 0473 804 806 

Dirk Houttequiet, Zaakvoerder, [email protected]

Geert Houttequiet, Zaakvoerder, [email protected]

TRAXIO gebruikt cookies Cookie Policy Net als andere websites, houden we ook van cookies. De cookies die we gebruiken dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.

Lid worden : contactformulier

Als lid van TRAXIO geniet je van veel ledenvoordelen! Vul het formulier in en één van onze specialisten van jouw activiteit zal je contacteren met meer informatie over een lidmaatschap.

Onderneming
Contactpersoon
Ik ga akkoord met de privacy policy