Steun voor door overstromingen getroffen ondernemingen

Na corona heeft nu ook de hevige regenval een enorme impact op onze ondernemingen.

Hieronder een overzicht van de steunmaatregelen.

27/07/2021

Parafiscale steunmaatregelen

 

Tijdelijke werkloosheid

Tot en met 15 augustus 2021 kunnen ook omstandigheden die op zich het werk niet rechtstreeks onmogelijk maken toch een reden zijn om de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht in te roepen, bv. het moeten op zoek gaan naar een nieuwe woonst, opkuis, … .  Ook telethuiswerkers kunnen in aanmerking komen voor tijdelijke werkloosheid als de uitvoering van het werk volledig onmogelijk is.

Klik hier om de desbetreffende webpagina van de RVA te raadplegen.

 

Overbruggingsrecht bij gedwongen stopzetting of onderbreking

Bij een gedwongen onderbreking van alle zelfstandige beroepsactiviteiten gedurende ten minste zeven opeenvolgende dagen als gevolg van een natuurramp kunt u in aanmerking komen voor het klassiek overbruggingsrecht. 

Als u aan welbepaalde voorwaarden voldoet, kunt u een uitkering ontvangen die evenredig is met de duur van de onderbreking per periode van zeven opeenvolgende dagen. Dit bedrag is 329,38 euro (zonder persoon ten laste) en 411,60 euro bruto (met persoon ten laste) voor een eerste periode van zeven dagen en loopt op tot 1.317,52 euro en 1.646,38 euro bruto na meer dan 28 dagen. De aanvraag gebeurt via uw sociaal verzekeringsfonds. Klik hier voor meer informatie.

 

Sociale bijdragen zelfstandigen

Zelfstandigen die door overstromingen moeilijkheden ondervinden kunnen in aanmerking komen voor betalingsfaciliteiten (uitstel, vrijstelling of vermindering).  Klik hier voor meer informatie.

 

RSZ

De RSZ biedt werkgevers die het slachtoffer zijn van watersnood de mogelijkheid om een minnelijk afbetalingsplan aan te gaan voor de betaling van hun socialezekerheidsbijdragen. Klik hier voor meer informatie.

 

Fiscale steunmaatregelen

Btw

De btw-aangifte voor het tweede kwartaal (kwartaalaangevers) of voor de maand juni (maandaangevers) moet in principe gebeuren voor 20 juli 2021. Tijdens de zomerperiode wordt echter al een uitstel voorzien tot 10 augustus voor alle ondernemingen. Indien binnen deze termijn geen aangifte wordt ingediend volgen er boetes en nalatigheidsinteresten. UNIZO stelt: De FOD Financiën heeft, op vraag van UNIZO, voorzien in een versoepelde kwijtschelding van boetes en nalatigheidsinteresten voor ondernemingen die getroffen werden door de wateroverlast. Deze kwijtschelding kan echter niet automatisch worden toegekend, maar moet achteraf aangevraagd worden door de onderneming of de accountant van deze onderneming”.

Regionale steunmaatregelen

 

Wallonië

De Waalse regering voorziet leningen. Nummer 1890 blijft het contactpunt voor vragen/begeleiding.

Klik hier.

 

Vlaanderen

Klik hier.

 

Verzekeringen

 

Indien uw bedrijf schade heeft opgelopen door de recente overstromingen moet u zo snel mogelijk uw schadegeval melden bij uw brandverzekering. Het is een goede reflex om foto’s te maken van de beschadigde goederen. Gezien de omvang van de overstromingen zal u waarschijnlijk wat geduld moeten uitoefenen vooraleer de verzekeringsexpert langskomt. Het is belangrijk om daarom duidelijke afspraken te maken over de start van de opruimingswerken.

 

Brandverzekering

Sinds 2007 zit in de brandverzekeringen voor woning en handelszaken standaard een dekking voor natuurrampen. Een brandverzekering vergoed de materiële schade ten gevolge van overstromingen van rivieren of beken en een dijkbreuk, maar ook door het overlopen of het opstuwen van de riolen. Een erkenning als natuurramp door de overheid of het KMI is hierbij niet nodig.

 

Naast de schade die rechtstreeks werd veroorzaakt aan de verzekerde goederen slaat de dekking ook op de opruimings- en afbraakkosten, de huisvestingskosten als uw woning onbewoonbaar is en kosten die u maakt om een schadegeval te voorkomen. Controleer dus steeds uw polis op de omvang van de dekking.

 

Bedrijfsschadeverzekering

Deze verzekering garandeert u financiële inkomsten tijdens de periode waarin uw activiteit werd stopgezet of vertraagd, de vergoeding hiervan is vastgelegd in uw contract dit kan via een forfaitair bedrag of een percentage van de omzet.

 

Rampenfonds

Verwacht wordt dat het Vlaams Rampenfonds zal tussenkomen voor wie schade heeft geleden door het noodweer. Vooraleer een ramp effectief als ramp wordt erkend moet een hele procedure worden doorlopen. Het rampenfonds dekt enkel zaken die niet door de brand- of autoverzekering gedekt zijn. Bijvoorbeeld een weggespoelde wagen zonder kleine omnium. Wart het rampenfonds evenwel niet dekt is schade aan het tuinhuis, zwembad of spullen die weggehaald hadden kunnen worden.

 

In Wallonië kan het probleem omvangrijker zijn, om mensen die niet verzekerd zijn verder te helpen zal het Rampenfonds in Wallonië worden aangepast. Zelfstandigen en KMO’s kunnen renteloze voorschotten van 50.000 euro krijgen via de financieringsmaatschappij Sowalfin. Grotere ondernemingen kunnen voorschotten tot 75% van de geschatte schade aanvragen bij Sogepa, een andere Waalse financieringsmaatschappij. Klik hier voor meer informatie.

Nuttige links

 

Crisiscentrum

Klik hier.

 

Indien u vragen heeft of meer informatie wenst, aarzel dan niet om contact op te nemen met [email protected]

 

 

Foto : Pixabay /Hans Braxmeier

 

TRAXIO gebruikt cookies Cookie Policy Net als andere websites, houden we ook van cookies. De cookies die we gebruiken dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.

Lid worden : contactformulier

Als lid van TRAXIO geniet je van veel ledenvoordelen! Vul het formulier in en één van onze specialisten van jouw activiteit zal je contacteren met meer informatie over een lidmaatschap.

Onderneming
Contactpersoon
Ik ga akkoord met de privacy policy