Steunmaatregelen blijven noodzakelijk

De impact van de maatregelen tegen het COVID-19-coronavirus wordt verzacht met ondersteunende maatregelen. De belangrijkste is de vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid corona. De overheid wou deze alleen verlengen tot 31 december 2020 voor de zwaarst getroffen sectoren, maar liet zich uiteindelijk toch overtuigen om de verlenging toe te laten voor een bredere doelgroep.

24/07/2020

Meer in het algemeen worden steunmaatregelen (geleidelijk) afgebouwd. De toekomst zal uitwijzen of dit niet prematuur was.

Hieronder een korte update en overzicht van wat (nieuw of nog) geldig is.

Tijdelijke werkloosheid corona is nog steeds toegankelijk voor sommige van onze bedrijven

De tijdelijke werkloosheid corona die momenteel geldt tot en met 31 augustus 2020 wordt niet langer verlengd voor alle Belgische bedrijven, maar bepaalde bedrijven kunnen tot het einde van het jaar toch nog een beroep doen op tijdelijke werkloosheid corona:

  • Sectoren die na een besluit van de minister van Binnenlandse Zaken (opnieuw) moeten sluiten;
  • Ondernemingen die bijzonder zwaar worden getroffen. De ondernemingen die uitzonderlijk hard getroffen zijn door de coronacrisis zijn de werkgevers die tijdens het tweede kwartaal 2020 een aantal dagen tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen en corona kennen van ten minste 20 % van het globaal aantal bij de RSZ aangegeven dagen, met uitsluiting van de dagen die op de DmfA-aangifte worden aangegeven met codes 30, 50, 51 en 52.

Dit betekent dat bedrijven die niet aan deze voorwaarden voldoen vanaf 1 september 2020 niet langer kunnen genieten van tijdelijke werkloosheid corona. Maar de regering wil voor deze bedrijven om economische redenen toch een vereenvoudigde regeling voor tijdelijke werkloosheid garanderen. Daarom is een tijdelijke aanpassing gepland op overgangsbasis tot 31 december 2020. Klik hier voor meer informatie. 

Bron – KB 15 juli 2020 tot verlenging van de maatregelen genomen op vlak van werkloosheid in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (I), BS 17 juli 2020.

Aanvullende vergoeding voor zelfstandigen die tijdens de gezondheidscrisis niet konden werken

De zelfstandigen die tijdens de gezondheidscrisis arbeidsongeschikt zijn geworden en degenen die vanwege hun arbeidsongeschiktheid hun zelfstandige activiteit hebben moeten onderbreken, zijn benadeeld. Gedurende deze periode genoten zij alleen van arbeidsongeschiktheidsuitkeringen en niet van het overbruggingsrecht. Dit leidt tot een inkomensverlies voor degenen die in aanmerking zouden komen voor het overbruggingsrecht tegen het samenwonende tarief.

Immers, de maandelijkse vergoeding voor arbeidsongeschiktheid bedraagt 990,60 euro en het basisbedrag van het overbruggingsrecht 1.291,69 euro, dit schept een verschil in inkomen van 301,09 euro.

Minister D. DUCARME stelde daarom een KB voor, gericht op het toekennen van een vergoeding aan de zelfstandigen die arbeidsongeschikt zijn geworden, ter dekking van dit verschil van 301,09 euro. Op 17 juli 2020 heeft de ministerraad dit ontwerp van koninklijk besluit aangenomen. De tegemoetkoming wordt betaald door de mutualiteit van de zelfstandige. Het voorziene budget voor deze maatregel wordt geraamd op 6,5 miljoen.

Klik hier voor meer informatie.

Consumentencheques

De consumentencheques van 300 euro die werkgevers aan hun werknemers kunnen verstrekken, zijn vrijgesteld van sociale bijdragen en kunnen tot 31 december 2020 worden uitgegeven in sectoren die zwaar zijn getroffen door de gezondheidscrisis, namelijk de horeca, cultuur en sport.

Het verlenen van dit type cheque moet worden geregeld in een cao op sector- of bedrijfsniveau of bij individuele overeenkomst. Elke cheque kan een maximale waarde van 10 euro hebben en de werkgever kan niet meer dan 300 euro aan cheques toekennen aan elke werknemer.

Deze cheques zijn geldig tot 7 juni 2021.

Overzicht van ondersteunende maatregelen

Klik hier.

Stuur dit bericht zeker door naar uw personeelsverantwoordelijke of human resources.

 

Foto: Pixabay - Martin Str

 

TRAXIO gebruikt cookies Cookie Policy Net als andere websites, houden we ook van cookies. De cookies die we gebruiken dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.

Lid worden : contactformulier

Als lid van TRAXIO geniet je van veel ledenvoordelen! Vul het formulier in en één van onze specialisten van jouw activiteit zal je contacteren met meer informatie over een lidmaatschap.

Onderneming
Contactpersoon
Ik ga akkoord met de privacy policy