Stijging kilometervergoeding vanaf 1 juli 2021

Vanaf 1 juli 2021 verhoogt het bedrag van de kilometervergoeding voor professionele verplaatsingen (opdracht, vergadering, opleiding, levering en diensten, …) met een privéwagen van 0,3542 tot 0,3707 euro per kilometer, en zal van toepassing zijn tot en met 30 juni 2022[1].

17/06/2021

De gemaakte autokosten kunnen forfaitair door de werkgever terugbetaald worden wanneer hun bedrag bepaald is overeenkomstig ernstige normen. De FOD Financiën aanvaardt dat de vergoedingen voor autokosten werkelijke lasten dekken wanneer de bedragen ervan, vastgesteld op basis van de werkelijk afgelegde kilometers, niet meer bedragen dan dat van de gelijkaardige vergoedingen die de Staat aan zijn personeel toekent op basis van het KB van 18 januari 1965 houdende algemene regeling inzake reiskosten.

In dat geval, hoeft de werkgever het bedrag voor de vergoeding niet te rechtvaardigen. Bovendien, zijn dergelijke forfaitaire kostenvergoedingen belastingvrij en niet onderworpen aan socialezekerheidsbijdragen,  wanneer de forfaitaire kilometervergoeding niet meer bedraagt dan deze voorzien in de officiële schaal.

Aanpassing van het bedrag van de kilometervergoeding

De aanpassing van het bedrag van de kilometervergoeding bestaat uit twee delen: het bedrag  hangt voor 80% af van de evolutie van afgevlakte gezondheidsindex en de overige 20% hangt af van de evolutie van de hoogste gemiddelde benzine -en dieselprijs per dag.

Voor de periode voor de periode van 1 juli 2021 tot 30 juni 2022, is het bedrag van de kilometervergoeding als volgt vastgesteld:

Eerste deel: 80% van de vorige kilometervergoeding x afgevlakte gezondheidsindex mei 2021/afgevlakte gezondheidsindex mei 2020 of 80% van [0,3542 x 108,50/107,84] = 0,28509 euro

Tweede deel: 20% van de vorige kilometervergoeding x Diesel + Benzine mei 2021/Diesel + Benzine mei 2020 of 20% van [0,3542 x (1,5192 + 1,5186)/(1,2507 + 1,2626)] = 0,08562 euro

Totaalbedrag : 0,28509 euro + 0,08562 euro = 0,3707 euro

Dit bedrag is een maximumbedrag. Werkgevers kunnen ook een lagere vergoeding per kilometer toepassen. Een hogere vergoeding per kilometer is ook mogelijk, maar dan ligt de bewijslast bij de werkgever en de werknemer. Zij moeten bewijzen dat de uitbetaalde vergoeding overeenkomt met de reële kostprijs van de verplaatsingen.

[1] Omzendbrief nr. 695 van 8 juni 2021 aanpassing van het bedrag van de kilometervergoeding 2021, BS 17 juni 2021.

Indien u vragen heeft of meer informatie wenst, aarzel dan niet om contact op te nemen met onze sociaalrechtelijke adviseurs:

Nadia Van Nieuwenhuijsen (NL) [email protected]

02/778.62.00

Charlotte Waterlot (FR) [email protected]

MyTRAXIO? Zeker doen! Klik hierStuur dit bericht zeker door naar uw personeelsverantwoordelijke of human resources.

Afbeelding van Michael Kauer via Pixabay 

TRAXIO gebruikt cookies Cookie Policy Net als andere websites, houden we ook van cookies. De cookies die we gebruiken dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.

Lid worden : contactformulier

Als lid van TRAXIO geniet je van veel ledenvoordelen! Vul het formulier in en één van onze specialisten van jouw activiteit zal je contacteren met meer informatie over een lidmaatschap.

Onderneming
Contactpersoon
Ik ga akkoord met de privacy policy