TERSANA: ondersteunend bodemsaneringsfonds

Voor garage-, carrosserie- en landbouwmachinebedrijven die kampen met bodemverontreiniging en zich zorgen maken over de kosten voor hun erfopvolgers, is er goed nieuws. 

26/03/2018

Bodembescherming en bodemsanering zijn onder andere noodzakelijke randvoorwaarden om een circulaire economie, waar deze sectoren een belangrijke rol in spelen door het onderhouden en herstellen van voertuigen en machines, mogelijk te maken. Redenen voor TRAXIO en zijn partners om actie te ondernemen met de Vlaamse milieuoverheid - OVAM. De OVAM wil tegen 2036 alle historische bodemverontreiniging kennen, en de sanering ervan opstarten. Garage- carrosserie en landbouwmachinebedrijven zijn daarbij een belangrijke doelgroep. Samen met beroepsverenigingen FEBELCAR, FEDAGRIM en de Bond van de garagisten heeft TRAXIO zijn schouders gezet onder een Bodemsaneringsorganisatie of -fonds voor de garage-, carrosserie- en landbouwmachinesector. Dit fonds, wat de naam TERSANA meekreeg zal, zodra erkend, de door bodemverontreiniging getroffen bedrijven in de sector zowel financieel als met expertise bijstaan. Daarnaast hebben diezelfde federaties ook partnerships aangegaan met bodemsaneringsdeskundigen om het Oriënterend Bodem Onderzoek (OBO) gemakkelijker te maken voor de leden.

Tersana

De officiële start van voor dit broodnodige fonds wordt gegeven op de vakbeurs voor de autoprofessional, AutoTechnica, en dit samen met Vlaams minister voor Omgeving Joke Schauvliege, en de OVAM. De sector levert met TRAXIO sinds jaren inspanningen om een dergelijk fonds voor de garage-, carrosserie- en landbouwmachinesector mogelijk te maken via een mutualisering en ondersteuning van de inspanningen die nodig zijn om bodemsaneringen mogelijk te maken en binnen het bereik te brengen van de getroffen kmo-bedrijven en hun families. Het verleden leert dat opgelegde saneringen soms het dramatische einde kunnen betekenen van jarenlange fier opgebouwde economische activiteiten of enorme familiale geldschulden kunnen genereren met alle gevolgen van dien.  

Voor de vertegenwoordigers van de garage-, carrosserie en landbouwmachinebedrijven is dit een eerste belangrijke stap in het onder controle brengen van de saneringen waarbij bedrijven en overheid elk een deel dragen van de saneringskosten. Het fonds saneert niet alleen maar helpt ook de preventie te organiseren en de mogelijkheid te bieden om tegen gunstige voorwaarden oriënterende bodemonderzoeken te doen. Beter voorkomen dan genezen is hier als leuze op zijn plaats!

Het op te richten fonds onder vzw-structuur wil ook de nodige expertise opbouwen steunend op ervaring van het Bofas-fonds voor tankstations en Vlabotex voor de droogkuis.

Naast de oprichting van TERSANA hebben de betrokken federaties partnerships aangegaan met bodemsaneringsdeskundigen om hun leden de mogelijkheid te bieden om tegen gunstige voorwaarden oriënterende bodemonderzoeken te laten uitvoeren.

Er wordt voorzien dat maximaal 1.000 bedrijven in Vlaanderen bij het fonds zullen terechtkunnen om hun saneringsverplichting aan het fonds over te dragen.

Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege: "Sectorfondsen zoals TERSANA zijn een belangrijk onderdeel van het bodembeleid met uiteenlopende voordelen: eigenaars (vaak kmo's) van risicopercelen worden financieel en technisch geholpen, bodemsanering wordt versneld aangepakt en in de plaats krijgen we nieuwe, gezonde grond en ruimte om te wonen of te ondernemen."

Administrateur-generaal van OVAM Henny De Baets: “De OVAM wil tegen 2036 alle historische bodemverontreiniging saneren. Dat is een immense klus die alleen planmatig en met de medewerking van sterke partners gerealiseerd kan worden. De oprichting van het nieuwe sectorfonds TERSANA is een belangrijke hefboom om het 2036-doel een flinke stap dichterbij te brengen.”

Milieuadviseur van TRAXIO Ilse Vervloet: “Bedrijven die met bodemverontreiniging geconfronteerd worden hebben twee keuzes: de sanering zelf financieren of aansluiten bij TERSANA waarbij voorzien wordt in een financiële tussenkomst vanuit de overheid.”

Vanaf heden start de sensibilisering bij deze bedrijven, saneringsplichtige probleembezitters die kunnen aansluiten bij TERSANA. TERSANA staat vervolgens in voor het uitvoeren en financieren van de volledige bodemsaneringsprocedure. Deze sites worden aangeschreven om aan te sluiten bij het fonds om tegen 2036 onderzocht en gesaneerd te worden. Samen met de bijdrage van de probleembezitters wordt ook voorzien in een subsidie van de overheid. Dankzij die – uiterst noodzakelijke – subsidieregeling en de knowhow bij elkaar gebracht binnen het fonds TERSANA  worden de complexe en dure bodemonderzoeken en -saneringen financieel en technisch haalbaar voor onze familiale kmo-bedrijven in Vlaanderen. TRAXIO hoopt deze regeling ook met de twee andere Gewesten in ons land uit te breiden om ook daar de garage-, carrosserie- en landbouwmachinebedrijven te kunnen ondersteunen bij het uitvoeren van saneringswerken.

Meer info vindt u op www.tersana.be. U kan ook aanmelden via deze website.

Foto: pixabay.com/daeron

TRAXIO gebruikt cookies Cookie Policy Net als andere websites, houden we ook van cookies. De cookies die we gebruiken dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.

Lid worden : contactformulier

Als lid van TRAXIO geniet je van veel ledenvoordelen! Vul het formulier in en één van onze specialisten van jouw activiteit zal je contacteren met meer informatie over een lidmaatschap.

Onderneming
Contactpersoon
Ik ga akkoord met de privacy policy