TERSANA vzw start met eerste beschrijvende bodemonderzoek in Vlaanderen

Sectorfederatie van garagisten en carrosseriebedrijven wil tegen 31 maart 2022 
1.000 dossiers behandelen.

18/11/2019

De Vlaamse overheid zet al jaren hoog in op bodemsanering. In die zin zijn, met medewerking van OVAM, diverse bodemsaneringsfondsen actief zoals BOFAS voor de tankstations, VLABOTEX voor de droogkuis en het meest recent TERSANA voor de garage- en carrosserie- en landbouwmachinesector. TERSANA vzw is een initiatief van de sectorfederaties zelf, in concrete Traxio, Febelcar, Fedagrim en de Bond van Garagisten beroepsverenigingen. Het is ontstaan vanuit de noodzaak om bedrijven te ondersteunen in hun saneringsplicht. Een activiteit die bijzonder tijdrovend en complex is. 

Opmerkelijk is wel dat ondanks alles het bij veel bedrijven niet echt bekend is dat de overheid bedrijven verplicht om minstens om de 20 jaar een oriënterend bodemonderzoek (OBO) uit te voeren. “Dat is al een belangrijke vaststelling”, aldus Ilse Vervloet, directeur van TERSANA vzw. “We hebben op dat vlak wel een belangrijke taak. Eerst moeten we sensibiliseren en daarna remediëren. Bodemgezondheid is een belangrijk aandachtspunt bij de Vlaamse overheid. Daarom komt de overheid ook zwaar tussen in deze materie waarbij 40% van de totale saneringskost en diensten van TERSANA terugbetaald worden.” 

Voor TERSANA vzw is Garage Antoine uit Geraardsbergen het eerste dossier dat wordt opgestart met een beschrijvend bodemonderzoek. 

“In onze dagelijkse werking staat Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen centraal. We zijn dan ook zeer trots dat we deze kans krijgen en zo ons steentje kunnen bijdragen voor het milieu”, stelt Benedicte Van Wonterghem, zaakvoerster van Renault Trucks Antoine. “Los daarvan is het cruciaal dat we ons in regel stellen met de wetgeving. Onze sector wordt te vaak met de vinger gewezen alsof wij niet bekommerd zouden zijn om de bodemgezondheid of andere milieuaspecten. TERSANA is gegroeid uit de sector zelf en dat bewijst dat die er wel degelijk mee begaan is. Bovendien is de subsidie voor ons bedrijf mooi meegenomen. TERSANA kent, deelt onze bekommernissen en dus spreken we dezelfde taal”. 

Volgens Ilse Vervloet van TERSANA is het alleszins de bedoeling om binnen de vooropgestelde termijn het target te halen. “De overheid heeft ons tot 31 maart 2022 de tijd gegeven om 1.000 dossiers te behandelen. Die 1.000 dossiers zullen aanspraak kunnen maken op de hulp van TERSANA en hiervoor ook nog financieel gecompenseerd worden. TERSANA is in het leven geroepen om binnen de sector de bodem maximaal te saneren waar nodig, om bedrijven die hiervoor in aanmerking komen te ondersteunen en hen dus die zorg uit handen te nemen en om hen financieel te ondersteunen. Enkel met de hulp van TERSANA komt een bedrijf in aanmerking voor de subsidie, uiteraard als aan de voorwaarden is voldaan.” Volgens Ilse Vervloet wil TERSANA in haar aanpak transparant zijn. “Bij het aanduiden van een bodemsaneringsdeskundige of saneerder zullen wij steeds de procedure van openbare aanbestedingen volgen. Dat kan hier en daar wel voor wat spanningen zorgen omdat het niet per se zo is dat de deskundige die het oriënterend bodemonderzoek heeft uitgevoerd ook automatisch het beschrijvend onderzoek zal doen of de sanering begeleiden. Dat kan verschillen. Dus het is niet uitgesloten dat saneringsdeskundigen ‘en cours de route’ een klant verliezen. Dat zorgt voor een dubbel gevoel bij de saneringsdeskundigen. Enerzijds zijn ze tevreden dat TERSANA meehelpt bij de sensibilisering rond een sanering van de bodem, maar anderzijds moet TERSANA objectief blijven en is het mogelijk dat ze hierdoor ook een klant verliezen, omdat ze niet als beste keuze uit de selectie komen.” 

Voor TERSANA is het nu zaak dat bedrijven snel overgaan tot een oriënterend bodemonderzoek. “Dit is echt de eerste stap die bedrijven moeten ondernemen. Trouwens bedrijven die voor 1 juni 2008 zijn gestart, hadden dit OBO al lang moeten uitvoeren. Zij riskeren hierover een aanmaning te krijgen van OVAM indien dit nog niet is gebeurd. Bedrijven met een oprichtingsdatum na 2008 moeten dit OBO ten laatste 12 jaar na de start laten uitvoeren. Als er dan verontreiniging wordt vastgesteld, dan komt er een bijkomend onderzoek, zoals hier bij Garage Antoine. Een beschrijvend bodemonderzoek waaruit moet blijken wat de volgende stappen zullen zijn. Maar nogmaals: het is zeer belangrijk dat bedrijven snel overgaan tot het OBO om daarna, in geval van bodemverontreiniging, aan te sluiten bij TERSANA. Bedrijven die reeds een OBO hebben waaruit blijkt dat er verder onderzoek nodig is, kunnen vandaag al hun aanvraag indienen.”

Meer informatie: Ilse Vervloet – Algemeen Directeur TERSANA vzw – Jules Bordetlaan 164, 1140 Brussel–  tel. 02-776 78 75 / 0479 830 947 

TRAXIO gebruikt cookies Cookie Policy Net als andere websites, houden we ook van cookies. De cookies die we gebruiken dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.

Lid worden : contactformulier

Als lid van TRAXIO geniet je van veel ledenvoordelen! Vul het formulier in en één van onze specialisten van jouw activiteit zal je contacteren met meer informatie over een lidmaatschap.

Onderneming
Contactpersoon
Ik ga akkoord met de privacy policy