TRAXIO haalt slag thuis: kmo’s en zelfstandigen voortaan beter beschermd

De Commissie Bedrijfsleven van de federale Kamer heeft het wetsontwerp b2b-bescherming goedgekeurd.  Alle politieke partijen hebben de tekst en alle 43 amendementen unaniem goedgekeurd, op één enkele onthouding na.

25/02/2019

Dit is zonder meer historisch te noemen, want nooit eerder heeft ons parlement de wettelijke basis gelegd om onze kmo-bedrijven en zelfstandigen te beschermen tegen de dominantie van grote veelal internationale machtsblokken. 

Wat is er voortaan verboden?

Specifiek komt er voortaan:

 • een verbod om misbruik te maken van een positie van economische afhankelijkheid:
  • bijvoorbeeld een weigering om te verkopen, aan te kopen, te bevoorraden of van andere transactievoorwaarden, van het opleggen van buitensporige prijzen, vastgestelde hoeveelheden of onbillijke voorwaarden
  • gevolg indien het toch gebeurt: de mededingingsautoriteit kan boetes opleggen
 • een verbod op onrechtmatige bedingen
  • het gaat over een zwarte lijst van bedingen die sowieso verboden zijn:
   • bijvoorbeeld : verbintenissen die slechts voor een van de contractpartijen onherroepelijk zijn, clausules die een van de partijen het recht geven om de overeenkomst eenzijdig te interpreteren of een verbod aan een partij om af te zien van elke middel van verhaal in geval van betwisting
   • gevolg indien het toch gebeurt: bedingen zijn nietig en niet afdwingbaar
  • het gaat ook over een grijze lijst van bedingen die verboden zijn tenzij er kan worden geduid waarom dit noodzakelijk is
 • een verbod op agressieve en misleidende marktpraktijken
  • gevolg indien het toch gebeurt: de economische inspectie zal kunnen optreden

Anders gesteld: voor onze sector zijn onheuse voorwaarden, eenzijdige contractwijzigingen of beperking van bewijsmiddelen voortaan uit den boze.  Ook het verplichten van bedingen te aanvaarden die vooraf niet gekend zijn, het eenzijdig interpreteren van bepaalde contractuele afspraken of het lineair terugvragen van al gefactureerde bedragen zijn voorbeelden van praktijken die tot het verleden zouden moeten behoren.  Gebeurt dit toch, dan hebben de mededingingsautoriteit en de economische inspectie voortaan meer bevoegdheid om op te treden.  Naast de al bestaande gerechtelijke stappen die een gedupeerde kon zetten, wat in de praktijk zelden gebeurde wegens schrik voor represailles. 

Brede politieke steun voor TRAXIO-voorstel

TRAXIO heeft hiermee een belangrijk punt verworven, dankzij zeer ruime politieke steun.  Onze dank gaat dan ook naar Rita Gantois van N-VA die dit wetsontwerp heeft ingediend, evenals naar vicepremier Kris Peeters en MR-minister Denis Ducarme voor de steun vanuit de regering.  CD&V verwees expliciet naar de druk van autofabrikanten op autodealers inzake verkoopsdoelstellingen, kwaliteitsnormen, variabele marges, onvoorziene investeringen enz.  Dank tot slot naar PS-kamerlid Fabienne Winckel die onze sector ook expliciet vermeldde in de commissievergadering en haar volle steun uitsprak.

Wanneer start de nieuwe wet?

Dit is slechts een eerste grote stap die goed is afgerond: de volgende stap is stemming in de plenaire vergadering van het Parlement waar er nog geen datum voor geprikt is.  Over 2 tot 4 jaar komt er ook een evaluatie van deze wet.  Voor TRAXIO is dit dan ook slechts een eerste stap in de goede richting. 

Belangrijk om nog te vermelden is dat de nieuwe regeling NIET van toepassing is op bestaande contracten.  We roepen onze leden dan ook op om nieuwe contracten pas af te sluiten na publicatie van deze wet in het Belgisch Staatsblad, en na het verlopen van de overgangstermijn.  Hierover zullen we u via het infobulletin informeren.

Pieter VAN BASTELAERE
Directeur TRAXIO Public Affairs
0486 30 65 32

 

Foto: freeimages/Weird-Maex

TRAXIO gebruikt cookies Cookie Policy Net als andere websites, houden we ook van cookies. De cookies die we gebruiken dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.

Lid worden : contactformulier

Als lid van TRAXIO geniet je van veel ledenvoordelen! Vul het formulier in en één van onze specialisten van jouw activiteit zal je contacteren met meer informatie over een lidmaatschap.

Onderneming
Contactpersoon
Ik ga akkoord met de privacy policy