TRAXIO lanceert politiek memorandum lokale verkiezingen 2018

Er is nood aan lokale fiscale visie op mobiliteit, administratieve vereenvoudiging voor kmo-bedrijven en overleg inzake mobiliteitsdossiers en -projecten.

23/02/2018

Begin 2019 wordt in elke gemeente, na de verkiezingen door de nieuwe meerderheden een nieuw meerjarenplan geschreven door het college van Burgemeesters en Schepenen dat de krijtlijnen vastlegt voor de komende. TRAXIO wil er mee voor zorgen dat onze eigen aandachtspunten van de mobiliteitsberoepen, ingang kunnen vinden in deze meerjarenplanningen. Mobiliteit/verkeer staan zoals aangegeven hoog op de agenda in het lokale politieke debat. TRAXIO pleit dat gemeenten lokaal (maar ook provinciaal) meer zouden samenwerken op vlak van mobiliteit (vb. rond lage-emissiezones en/of mobiliteitsplannen of verkeersmanagement) en dit samen met lokale mobiliteitsbedrijven, namelijk onze leden. De gemeenten zullen bij al hun projecten op een professionele manier indicatoren moeten inzetten zoals verkeerstellingen, wagenparkscans, luchtkwaliteitsberekeningen en -metingen om het effect op de verschoning van de mobiele bronnen in beeld te kunnen brengen en op vlak van transport vorm te geven aan de burgemeestersconvenanten.  De duurzame multimodaliteit, autodelen en autonome voertuigen staan bij wijze van spreken voor de deur, gekoppeld aan een efficiënt energiebeleid (smart grid) met de intercommunales die aangestuurd worden door deze gemeenten en met een doordacht gemeentelijk netwerk van laadpunten voor elektrische voertuigen en fietsen. Steden en gemeenten moeten investeren in onderhoud en aanleg van slimme duurzame wegeninfrastructuur, fietspaden en -stallingen.

Wat verwachten de TRAXIO-leden van hun gemeentebestuur, wetende dat de meerderheid van de leden distributeurs, verhuurders en herstellers zijn van rollend materieel (van auto tot machine over fiets en moto)? Keuzes rond woon-werkverkeer mee stimuleren is een belangrijke taak voor de gemeenten (e-bikes evenals e-bedrijfsfiets) naast lokale tewerkstelling en bereikbaarheid voor al wie actief is in onze bedrijven. Gemeenten kunnen het mobiliteitsmanagement in de bedrijven op hun grondgebied mee sturen. De TRAXIO-leden verwachten van hun gemeentebestuur een goede  bereikbaarheid van de bedrijven, ook bij wegenwerken en voldoende voorafgaande informatie hieromtrent, behoud van het handelscentrum, een slim parkeerbeleid, preventie en veiligheid, een infoloket voor bedrijfsvergunningen, overbodige of achterhaalde gemeentebelastingen wegwerken, inspraak voor onze bedrijven in langetermijnplannen (mobiliteitsplan maar ook bijvoorbeeld logistieke distributie in de stadskern), inspraak in ruimtelijke ordeningsplannen, milieu- en energieplannen, versterking van de werkgelegenheid en een sterk landbouwbeleid. Garagebedrijven en tankstations kunnen helpen in de uitbouw van een economisch platform (kopen, huren, delen en onderhouden, mobility as a service-MaaS) voor de vervoersmiddelen die de slimme steden en gemeenten van de toekomst zullen ontsluiten. Een kruispunt van vooral private vervoersmiddelen (auto, scooter, fiets) voor personen en goederenvervoer versterkt de positie van een dergelijk platform (mobi-hubs of punten).

Als beroepsorganisatie wil TRAXIO ook inzetten op een sterke lokale kmo-politiek waarbij wordt werkgemaakt van een permanente overlegstructuur met de lokale bedrijfswereld, zeker met de detailhandel. Gemeenten kunnen beroep doen op onze leden voor advies, expertise, aankopen, leasen als het gaat om de vergroening en verduurzaming van hun wagenpark (elektrisch, CNG en hybrides). Speciale aandacht gaat ook naar de groeiontwikkelingen in onze lokale fietsvakhandel. Er dreigt een groot tekort aan fietsparkeerplaatsen. TRAXIO-bikes vraagt aandacht van al de gemeenten voor deze problematiek de komende zes jaren. Dit gekoppeld aan een gedegen veiligheidsbeleid inzake diefstalpreventie met de politiezones en de ondersteuning van VELO-PASS, een uniek fietsregistratiesysteem ontwikkeld door TRAXIO en geconcretiseerd via de fietsvakhandel. 

Politiek memorandum

TRAXIO gebruikt cookies Cookie Policy Net als andere websites, houden we ook van cookies. De cookies die we gebruiken dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.

Lid worden : contactformulier

Als lid van TRAXIO geniet je van veel ledenvoordelen! Vul het formulier in en één van onze specialisten van jouw activiteit zal je contacteren met meer informatie over een lidmaatschap.

Onderneming
Contactpersoon
Ik ga akkoord met de privacy policy