TRAXIO pleit voor naleving van consumentenrechten door zijn leden

De handel in tweedehandsvoertuigen overtreft – in verkochte eenheden – ruimschoots de handel in nieuwe wagens en is in belangrijke mate verantwoordelijk voor de reputatie van de hele sector.

20/05/2021

TRAXIO is er zich altijd van bewust geweest dat de nakoming van contractuele verplichtingen een gepaste voorlichting van de consument vereist en dat het noodzakelijk is de leden instrumenten beschikbaar te stellen om deze informatie te verstrekken. 

In 2004 heeft TRAXIO op initiatief van zijn professionele leden actief in de verkoop van tweedehandsvoertuigen en in samenwerking met Touring en VAB, een bestelbon ontwikkeld die een checklist bevat om de staat van het te koop aangeboden voertuig te beschrijven.  

TRAXIO is actief betrokken geweest bij de totstandkoming van het Car-Pass-systeem om een einde te maken aan het gesjoemel met kilometerstanden. Sinds 1 december 2006 moet elke verkoper (professioneel of particulier) de koper van een tweedehandswagen of -bestelwagen een Car-Pass-document overhandigen. De Car-Pass wordt hem verstrekt door de technische keuring waar hij het voertuig aanbiedt voor de verplichte 'tweedehandscontrole'.

TRAXIO was nauw betrokken bij de laatste maatregelen van de wetgever bedoeld om de koper nog beter te beschermen.

Vanaf 1 maart 2019 heeft elke professional een informatieplicht wanneer hij tweedehandsvoertuigen te koop aanbiedt. Hij is verplicht in zijn reclame of showroom de geschiedenis van het voertuig en de andere Car-Pass-gegevens weer te geven.

Sinds 1 november 2019 vereist het Koninklijk Besluit van 5 april 2019 betreffende de verkoopovereenkomsten voor autovoertuigen dat elke professional die een tweedehandsvoertuig verkoopt, een verkoopovereenkomst opstelt met een controlelijst van 113 punten waarin de staat van het voertuig, de wisselstukken en de onderdelen wordt vermeld.

Om aan deze wettelijke verplichting te voldoen, raadt TRAXIO de beroepsbeoefenaars aan de onlangs onder toezicht van de FOD Economie bijgewerkte bestelbon te gebruiken. De consument heeft er belang bij de verkoper te vragen hiervan gebruik te maken. Naast duidelijke en nauwkeurige informatie over de contractuele en garantievoorwaarden, biedt het hen de mogelijkheid een beroep te doen op de alternatieve geschillenbeslechting door de Verzoeningscommissie AUTOMOTO

Ten slotte mag niet worden vergeten dat de consument bij aankoop bij een professional de wettelijke bescherming tegen een gebrek aan overeenstemming geniet. Als een gebrek zich minder dan 6 maanden na de levering voordoet, hoeft hij niet te bewijzen dat het gebrek al bestond op het moment van de levering.

Tenzij de verkoper bewijst dat het gebrek het gevolg is van normale slijtage of een externe oorzaak (gebrek aan onderhoud, ongeval, oneigenlijk gebruik enz.), moet hij het voertuig herstellen om het in overeenstemming te brengen met de beschrijving die hij heeft gegeven of met de redelijke verwachtingen van de consument.

Voor precieze informatie over de toepassing van de wettelijke garantie die bij de aankoop van een tweedehandsvoertuig wordt verleend, kunt u de website raadplegen die TRAXIO heeft gemaakt: http://www.vuesurvotregarantie.be.

TRAXIO gebruikt cookies Cookie Policy Net als andere websites, houden we ook van cookies. De cookies die we gebruiken dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.

Lid worden : contactformulier

Als lid van TRAXIO geniet je van veel ledenvoordelen! Vul het formulier in en één van onze specialisten van jouw activiteit zal je contacteren met meer informatie over een lidmaatschap.

Onderneming
Contactpersoon
Ik ga akkoord met de privacy policy