Uitrusting voor landbouw en groene zones: tendensen

Het jaar 2017 loopt op zijn einde en de situatie verschilt al naargelang de sector. Hieronder vindt u een jaaroverzicht van de tendensen van de sectoriële groepen van Fedagrim.

14/01/2018

De leden van Fedagrim zijn over het algemeen tevreden over het jaar 2017. Na een moeilijker 2016 zien we een kleine toename in de vraag naar bepaalde machines. Door de stijging van de prijzen voor varkensvlees en melk is er weer meer interesse om nieuwe machines aan te kopen en om te investeren in de vervanging van oude apparaten. Maar door de lage graanprijs zijn veel landbouwers pessimistisch. Door de toename van de oppervlakte voor aardappelverwerking is er meer interesse in machines zoals aardappelplant- en rooimachines.

Op technologisch vlak zien de leden heil in de ontwikkeling van machines die met gps en andere 'slimme landbouwtechnieken' ('smart farming') werken. Wat de verkoop betreft, lijkt de voorkeur uit te gaan naar duurdere machines (met opties) en met een grotere capaciteit.

Agribex zal de resultaten van 2017 positief beïnvloeden. Dit salon wordt altijd beschouwd als een belangrijk evenement voor de verkoop.

VEETEELT EN STALCONSTRUCTIE

Het jaar 2016 was een uitzonderlijk teleurstellend jaar voor de sector. Toch volgde na de daling van de melkprijs in 2016 een spectaculaire prijsstijging in 2017.  Het vertrouwen in de sector is terug, waardoor nieuwe investeringen op de planning staan. Over het algemeen gaat het vooral over 'kleine' renovatieprojecten, zoals de bouw van sleufsilo's, maar ook de interesse in nieuwe bouwprojecten groeit. De leden van Fedagrim stellen vast dat er steeds meer aandacht gaat naar de vervanging van asbesthoudende daken.

Door de gestegen prijs van varkensvlees merken we dat er opnieuw meer vraag is naar bouwprojecten voor varkensstallen. Maar eind 2017 is de prijs ingestort, wat de interesse doet verminderen. Na enkele uitstekende jaren wat het aantal offertes voor pluimveestallen betreft, was de interesse in 2017 gematigd.

TUINEN EN GROENE RUIMTEN

2017 wordt door de bedrijven beschouwd als een erg goed jaar.

Wat de verkoop betreft, doen accu-aangedreven machines het bijzonder goed. Door de grote vraag naar accu’s voor allerlei toepassingen, konden bepaalde bedrijven hun machines niet binnen de gebruikelijke termijnen leveren, wat resulteerde in wachttijden. Nog een tendens die we hebben opgemerkt, is de grote vraag naar robotmaaiers. Deze vraag groeit al enkele jaren onophoudelijk, en kent ook in 2017 een recordverkoop. Door de wijziging in de wetgeving merken de leden ook de groeiende belangstelling voor mechanische onkruidbestrijding. Zo is bijvoorbeeld de verkoop van klepelmaaiers gestegen.

De professionele markt heeft het goed gedaan. Bovendien was ook de verkoop aan gemeenten en andere overheden uitstekend. Hierbij kunnen we opmerken dat er bijvoorbeeld veel minitractoren verkocht zijn. Wat de particuliere markt betreft, is de situatie niet bij alle bedrijven eenduidig. Sommige leden spreken van goede resultaten, terwijl andere de particuliere markt zagen afnemen.

Het zal dan ook niet evident zijn om in 2018 de verkoopcijfers van 2017 te evenaren.

TRAXIO gebruikt cookies Cookie Policy Net als andere websites, houden we ook van cookies. De cookies die we gebruiken dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.

Lid worden : contactformulier

Als lid van TRAXIO geniet je van veel ledenvoordelen! Vul het formulier in en één van onze specialisten van jouw activiteit zal je contacteren met meer informatie over een lidmaatschap.

Onderneming
Contactpersoon
Ik ga akkoord met de privacy policy