Vanaf 1 juni 2022: nieuwe wettelijke garantieregeling voor aan particulieren verkochte goederen

Vanaf 1 juni 2022 moeten alle bedrijven die goederen aan consumenten verkopen, aan de nieuwe wettelijke garantieregeling voldoen. 

01/06/2022

Hoewel de garantieperiode van twee jaar wordt gehandhaafd voor alle goederen, wordt de omkering van de bewijslast verhoogd van zes maanden tot twee jaar. Elk gebrek aan het product dat binnen twee jaar na de levering aan het licht komt, wordt bijgevolg geacht aanwezig te zijn geweest op het ogenblik van de levering. Tijdens deze periode zal de verkoper moeten bewijzen dat het gebrek werd veroorzaakt door verkeerd gebruik door de consument, normale slijtage enz.

Voor tweedehandsgoederen heeft de regering echter de mogelijkheid opengehouden om de garantieperiode in te korten. De partijen kunnen een periode van minder dan twee jaar overeenkomen maar niet minder dan één jaar. De verkoper moet de consument hiervan op een duidelijke en ondubbelzinnige wijze in kennis stellen. Als hij dat niet doet, moet hij een periode van twee jaar uitzitten.   

De lijst van "gebrek aan overeenstemming" waarop consumenten aanspraak kunnen maken, is verduidelijkt. Deze maakt het mogelijk vast te stellen wanneer de geleverde goederen niet in overeenstemming zijn met de koopovereenkomst. Er wordt nu een onderscheid gemaakt tussen subjectieve en objectieve criteria. Essentiële criteria blijven: de overeenstemming van de door de verkoper gegeven beschrijving van het goed en de geschiktheid ervan voor het gebruik waarvoor goederen van dezelfde soort gewoonlijk zijn bestemd. De wetgever heeft echter ook rekening gehouden met de digitale context. Zo is bijvoorbeeld het niet verstrekken van noodzakelijke updates nu in de lijst opgenomen.

De hiërarchie van de rechtsmiddelen die de consumenten ter beschikking staan, blijft gehandhaafd. In eerste instantie behouden zij het recht om herstel of vervanging te eisen. Het recht om een evenredige prijsvermindering of ontbinding van de koopovereenkomst te eisen, wordt slechts erkend in de door de wetgever limitatief opgesomde omstandigheden.   

Alle ondernemingen moeten ervoor zorgen dat hun algemene verkoopvoorwaarden aan deze nieuwe regeling worden aangepast. TRAXIO heeft de voorwaarden van de bestelbon (koopovereenkomst) voor de verkoop van een tweedehands auto aan een particulier geactualiseerd.

 

Foto: Davide Guglielmo

TRAXIO gebruikt cookies Cookie Policy Net als andere websites, houden we ook van cookies. De cookies die we gebruiken dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.

Lid worden : contactformulier

Als lid van TRAXIO geniet je van veel ledenvoordelen! Vul het formulier in en één van onze specialisten van jouw activiteit zal je contacteren met meer informatie over een lidmaatschap.

Onderneming
Contactpersoon
Ik ga akkoord met de privacy policy