Verdere verlenging tijdelijke werkloosheid corona?

De tijdelijke werkloosheid corona die momenteel nog geldt tot en met 31 augustus 2020 zal mogelijk niet verder verlengd worden.   De regering wil ze enkel voor de hardst getroffen sectoren (zoals de horeca en de reis- en evenementensector) verlengen. Het KB dat een overgangsregime naar de klassieke (en omslachtige) economische werkloosheid lanceert, is gepubliceerd op 1 juni.

08/07/2020

De tijdelijke werkloosheid corona werd al eerder verlengd tot en met 31 augustus 2020.  Ondanks een unaniem akkoord van de Groep van Tien wil de regering de tijdelijke werkloosheid corona enkel voor de ‘hardst getroffen sectoren’ (zoals de horeca en de reis- en evenementensector) verder verlengen tot en met 31 december 2020 (brief van de minister van Werk van 1 juli 2020 aan de voorzitter van het beheerscomité RVA).

Zoals eerder aangekondigd lanceert de regering een overgangsregime naar de klassieke (en omslachtige) economische werkloosheid

Hieronder enkel de krijtlijnen want er moet nog veel verduidelijkt worden.

Overgangsregime economische werkloosheid arbeiders

Vanaf 1 september tot en met 31 december 2020 wordt de maximale duur van de volledige en grote schorsing opgetrokken (zie onderstaande tabel). 

Schorsing - maximale duur

Normale regel

Tijdelijke afwijking

(1/9 – 31/12/20)

Volledig

4 weken

8 weken

Gedeeltelijk (grote)

3 maanden

18 weken

Aan de overige regels en voorwaarden wordt niet geraakt. Zij blijven dus onverminderd van toepassing.

Overgangsregime economische werkloosheid bedienden

Vanaf 1 september tot en met 31 december 2020 is het niet vereist dat het gaat om een ‘onderneming in moeilijkheden’.  Wel moet de werkgever kunnen aantonen dat hij in het kwartaal voorafgaand aan de invoering van de economische werkloosheid, (1) een substantiële daling van ten minste 10% van de omzet/productie heeft gekend in vergelijking met hetzelfde kwartaal van 2019 én (2) hij moet de bedienden twee vormingsdagen/maand aanbieden.

Daarnaast blijft ook de vereiste bestaan dat een onderneming die gebruik maakt van dit stelsel moet gebonden zijn door een collectieve arbeidsovereenkomst of een ondernemingsplan.

In geval gebruik wordt gemaakt van een ondernemingsplan, dient in dit plan te worden aangetoond dat de onderneming in het voorafgaande kwartaal een substantiële daling van ten minste 10 % van de omzet of de productie heeft gekend in vergelijking met hetzelfde kwartaal van 2019. Tevens moet de werkgever in het ondernemingsplan zich ertoe verbinden de bedienden op wie de regeling van volledige schorsing van de uitvoering van de overeenkomst of de regeling van gedeeltelijke arbeid wordt toegepast, twee vormingsdagen/maand aan te bieden. Een kopie van dit plan dient ook onverwijld te worden overgemaakt aan de ondernemingsraad of bij gebrek daaraan, aan de vakbondsafvaardiging. Het is ook niet vereist om tijdens deze periode ondernemingsplannen per aangetekende brief op te sturen naar de Directeur-generaal van de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen noch deze voor te leggen aan de commissie ‘Ondernemingsplannen’.

In afwijking van de bestaande regeling wordt het maximum krediet van zestien of zesentwintig kalenderweken per kalenderjaar verhoogd met acht kalenderweken.

Schorsing - maximale duur

Normale regel

Tijdelijke afwijking

(1/9 – 31/12/20)

voor kalenderjaar 2020

Volledig

16 weken

16 + 8 weken

Gedeeltelijk

26 weken

26 + 8 weken

Het is nog niet helemaal duidelijk welke ondernemingen verder gebruik kunnen maken van de tijdelijke werkloosheid corona, hoe de aanvraagprocedure er zal uitzien en hoe het opleidingsaanbod voor de bedienden zal moeten ingevuld worden. We bezorgen u later meer gedetailleerde informatie.

Consulteer hier onze FAQ.

Stuur dit bericht zeker door naar uw personeelsverantwoordelijke of human resources.

Bron - KB van 26 juni 2020 nr. 46 tot uitvoering van artikel 5, § 1, 5° van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II) tot ondersteuning van de werkgevers en de werknemers (1), BS 1 juni 2020.

Foto: Pixabay/Roegger

TRAXIO gebruikt cookies Cookie Policy Net als andere websites, houden we ook van cookies. De cookies die we gebruiken dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.

Lid worden : contactformulier

Als lid van TRAXIO geniet je van veel ledenvoordelen! Vul het formulier in en één van onze specialisten van jouw activiteit zal je contacteren met meer informatie over een lidmaatschap.

Onderneming
Contactpersoon
Ik ga akkoord met de privacy policy