Vlaanderen: een saneringsfonds voor 1.000 bedrijven

Dit fonds, TERSANA genaamd, werd opgericht door TRAXIO en andere federaties en wordt gesubsidieerd door OVAM. Het zal bedrijven die geconfronteerd worden met een bodemverontreiniging financiële steun en professionele begeleiding bieden. 1.000 bedrijven kunnen er vanaf 2019 van gebruikmaken. 

10/09/2018

In het Vlaamse Gewest bestaat de wetgeving met betrekking tot de bodemsanering al sinds 1995. Zogenaamde 'risicobedrijven' zoals garages, carrosseriebedrijven, lakwerkplaatsen, onderhouds- en reparatiewerkplaatsen, opslagplaatsen voor geaccidenteerde voertuigen en servicestations moeten elke 20 jaar een oriënterend bodemonderzoek (OBO) uitvoeren (elke 10 jaar voor servicestations en bij de opslag van meer dan 25 geaccidenteerde voertuigen) en, zo nodig, saneringswerken laten uitvoeren. Wie nog geen OBO liet uitvoeren, kan van OVAM het verzoek krijgen zich in regel te stellen en beschikt dan over een termijn van 6 maanden. Indien de uitbating dateert van voor 1 juni 2008 moest er al een onderzoek zijn uitgevoerd. Wij nodigen u dan ook uit u in regel te stellen door een beroep te doen op de partners van TRAXIO Services (zie het kader op de vorige pagina). Als de uitbating dateert van na 1 juni 2008 moet een onderzoek, al naargelang het geval 6, 10, 12 of 20 jaar na het begin van uitbating worden uitgevoerd.

Hoe eerder u dit doet, hoe groter de kans dat u kunt rekenen op de steun van TERSANA mocht er zich een bodemverontreiniging hebben voorgedaan. TERSANA is het nieuwe Bodemsaneringsfonds dat in Vlaanderen werd opgericht op gezamenlijk initiatief van TRAXIO, OVAM en andere federaties zoals Febelcar, Fedagrim en de Bond van de Garagisten Beroepsverenigingen. Het fonds, dat openstaat voor alle risicobedrijven, al dan niet lid van deze federaties, werd op de vakbeurs AutoTechnica in maart opgericht door de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege en OVAM-Administrateur-generaal Henny De Baets. Het zou officieel erkend moeten zijn in november en operationeel op 1 januari 2019. 

First come, first accepted

De doelstelling van de Vlaamse overheid is alle bodemverontreiniging, zowel nieuw als historisch (vóór 1995), tegen 2036 aan te pakken en "de oprichting van TERSANA is een belangrijke hefboom om dit te bereiken", zegt Henny De Baets. Het fonds zal alle saneringsverplichtingen van de bedrijven die toetreden op zich nemen, van het Beschrijvend Bodemonderzoek tot de uiteindelijke saneringswerken. Het fonds wordt deels gefinancierd door de leden en deels door OVAM overeenkomstig een subsidiëringssleutel die nog moet worden bepaald door de overheid.

Milieu-adviseur Ilse Vervloet van TRAXIO legt het heel goed uit: "Bedrijven die te maken hebben met bodemverontreiniging hebben twee keuzes. Ze kunnen de voorstudies en de saneringswerken zelf financieren en organiseren, zonder hulp, of ze kunnen zich bij TERSANA aansluiten. Dan genieten ze niet alleen financiële steun maar ook de expertise en kennis van specialisten."Concreet betekent dit dat het saneringsfonds de verplichtingen van het bedrijf in kwestie overneemt en zelf onderhandelingen voert met saneringsdeskundigen en aannemers. "Gezien het grote aantal dossiers in de portefeuille van TERSANA en het feit dat de openbare aanbestedingsprocedure zal worden gevolgd, zouden de kosten van de werken aanzienlijk lager moeten uitvallen voor de leden van het fonds dan voor wie zich individueel zal organiseren."

De financiële bijdrage van een bedrijf dat lid is van TERSANA zal niet worden gekoppeld aan haar grootte maar aan de omvang van de vervuiling waarvoor het de verantwoordelijkheid overdraagt, overeenkomstig de resultaten van de voorbereidende studies. Opgelet evenwel. Enkel de eerste 1000 bedrijven die om een tussenkomst verzoeken, kunnen ervan gebruikmaken. Tot besluit herinneren we eraan dat de aansprakelijkheid van een bedrijf niet ophoudt bij de grenzen van haar grond. Als de verontreiniging ook naburige percelen betreft, zal ze ook die moeten saneren. 

Bedrijven die geïnteresseerd zijn in een interventie van TERSANA kunnen zich nu al melden op de website www.tersana.be.

TRAXIO gebruikt cookies Cookie Policy Net als andere websites, houden we ook van cookies. De cookies die we gebruiken dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.

Lid worden : contactformulier

Als lid van TRAXIO geniet je van veel ledenvoordelen! Vul het formulier in en één van onze specialisten van jouw activiteit zal je contacteren met meer informatie over een lidmaatschap.

Onderneming
Contactpersoon
Ik ga akkoord met de privacy policy