Voorrang voor veiligheid met de HEV-norm

Er rijden steeds meer hybride en elektrische voertuigen (HEV) op onze wegen en hun aantal zal nog toenemen. Als gevolg van dit nieuwe aandrijftype zijn er ook nieuwe uitdagingen op het vlak van veiligheid verschenen.

10/09/2018

HEV omvatten onder meer een elektromotor als aandrijfgroep en een hogespanningsbatterij; ze vergen van de technici die aan deze voertuigen werken niet alleen een totaal nieuw type kennis, maar ook een accurate en veilige werkwijze. De wet over het welzijn op het werk uit 1996 bevat weliswaar geen specifieke regelgeving over interventieprocedures aan HEV, maar bepaalt wel dat de werkgever verplicht is om alles in het werk te stellen om zijn medewerkers tegen risico's op het werk te beschermen. 

Als ondersteuning van de werkgever heeft EDUCAM sinds 2011 op vraag van de sectorale sociale partners een norm opgesteld over het veilig omgaan met en werken aan HEV voor werknemers uit de paritaire comités 112 (garage), 149.02 (koetswerk) en 149.04 (metaalhandel). EDUCAM biedt ook een sectoraal certificeringsstelsel met 3 opleidingsniveaus aan. Bij elk niveau behoort een opleidingsprogramma dat afgestemd is op de vereiste kennis voor de taken die op de werkvloer verricht worden. Het gaat om een open stelsel: andere operatoren kunnen de opleiding, die recht kan geven op een sectoraal certificaat, verstrekken op basis van een lastenboek.

"De norm omvat twee delen. Het eerste deel is algemeen en bepaalt de potentiële risico's van het werk aan dit voertuigtype en de geschikte uitrustingen om er zich tegen te beschermen. Het tweede is meer praktisch van aard en bepaalt de procedures die toegepast moeten worden op basis van de te verrichten taak en de staat van het voertuig. Het vereiste certificeringsniveau voor elke taak wordt er eveneens in aanbevolen", stelt Nathalie Lenaerts, manager van het departement Competences & Certification bij EDUCAM. "Sinds kort vermeldt de norm specifieke elementen voor elke subsector, met name: garage, heavy duty, koetswerk, road service en motor- en bromfietsen", vertelt Nathalie Lenaerts. 

De geldigheidsduur van de certificaten is voor alle niveaus vastgesteld op 6 jaar. De verlenging van het certificaat wordt uitsluitend door EDUCAM uitgereikt, draagt de naam "HEV Reloaded" en wordt afgeleverd aan wie slaagt voor een certificeringsproef van een bepaald niveau: HEV1, HEV2 of HEV3. Het certificaat wordt dan met 6 jaar verlengd en die handeling moet na de volgende geldigheidsperiode opnieuw herhaald worden. 

Sinds 2011 zijn er al meer dan 12.000 technici door EDUCAM gecertificeerd. Met de nieuwe cao's gaan we nu een stap verder want sinds dit jaar wordt de verplichte certificering in een wettelijk kader gegoten.

Wenst u meer info over het certificeringsstelsel en de wijze waarop het in de praktijk wordt gebracht? Raadpleeg het dossier of stel uw vragen via www.educam.be/hev/nl.

TRAXIO gebruikt cookies Cookie Policy Net als andere websites, houden we ook van cookies. De cookies die we gebruiken dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.

Lid worden : contactformulier

Als lid van TRAXIO geniet je van veel ledenvoordelen! Vul het formulier in en één van onze specialisten van jouw activiteit zal je contacteren met meer informatie over een lidmaatschap.

Onderneming
Contactpersoon
Ik ga akkoord met de privacy policy