Wat verandert de federale arbeidsdeal voor uw bedrijf?

Het begint een jaarlijkse gewoonte te worden: de federale regering neemt diverse besluiten vlak voor het politieke zomerreces.

26/07/2018

Een aantal van deze beslissingen zal een impact hebben op onze sector. We informeren u graag over deze onderdelen, al moet er meteen worden bij vermeld dat het enkel gaat over initiële politieke akkoorden die technisch nog volledig moeten uitgewerkt worden. Net als vorig jaar zal het een druk najaar worden om via bilateraal overleg de nodige zaken te verkrijgen, waarbij de lokale verkiezingen voor bijkomende spanning zal zorgen.

Het belangrijkste thema in het federale akkoord is de problematiek rond de knelpuntberoepen. Diverse sectoren van TRAXIO worden geconfronteerd met knelpuntberoepen. Denken we maar aan onderhoudsmechanici van personen- en vrachtvoertuigen, onderhoudstechniekers van werf- en lanbouwvoertuigen en heftrucks, beroepsactieven in de sector van de auto-onderdelen… De federale regering neemt een dertigtal maatregelen, waarvan we de vijf belangrijkste even op een rijtje zetten:

 • De federale regering wil gaan naar een systeem van belastingvrije aanwervings-, opleidings- en outplacementpremies. In concreto zal er worden voorzien in een forfaitaire belastingvrijstelling voor nieuwe premies die door de gewesten worden toegekend aan werkzoekenden die met succes een opleiding voor een knelpuntberoep afronden.
    
 • Er zijn nog andere maatregelen voor knelpuntberoepen. Zo zal het tijdskrediet voor opleidingen tot knelpuntberoepen verhoogd worden van 36 naar 48 maanden. De toegankelijkheid tot tijdskrediet eindeloopbaan zal vanaf 1 januari 2019 verhoogd worden van 55 naar 60 jaar. Een verhoging komt er ook voor het thematisch tijdskrediet gemotiveerd door het voortzetten van een opleiding in een knelpuntberoep van 36 naar 48 maanden, eveneens vanaf 1 januari 2019.
    
 • Nog een maatregel die gekoppeld wordt aan knelpuntberoepen is het toekennen van incentives aan werkgevers die investeren in de opleiding van hun werknemers. Zo zullen de bestaande voorwaarden met betrekking tot de opleidingsclausules en de niet-concurrentieclausules in knelpuntberoepen geëvalueerd worden en desnoods aangepast om werkgevers er toe aan te zetten in opleiding van hun werknemers op lange termijn te investeren.
    
 • Ook werkzoekenden zullen gestimuleerd worden om een opleiding te volgen voor een knelpuntberoep: zo wordt er momenteel gedacht aan het bevriezen van de degressiviteit van de werkloosheidsuitkering voor de werklozen die een dergelijke opleiding volgen.
    
 • Laatste maatregel met betrekking tot onze knelpuntberoepen is het aantal overuren dat recht heeft op belastingverminderingen op te trekken van 130 naar 184 uur, maar enkel voor de sectoren die getroffen worden door deze problematiek en indien de begroting het toelaat.

Het is te vroeg om te evalueren of dit de nodige oplossingen biedt voor de uitdagingen waar onze sector mee kampt, vooral omdat een aantal teksten nog concreet moet uitgewerkt worden en omdat de gewesten betrokken partij zijn, maar dat de federale regering met deze arbeidsdeal erkent dat het probleem van knelpuntberoepen best zo snel mogelijk moet opgelost worden en daar ook maatregelen voor wil treffen, verdient al een pluim op zich. 

Het komt er nu op aan de knelpuntberoepen in onze sector (her)bevestigd te zien opdat zij van deze maatregelen kunnen profiteren. Ook de concrete uitwerking van de wetten en KB’s zullen we in nauwe samenwerking met de sociale partners in het paritaire comité van nabij opvolgen.

TRAXIO gebruikt cookies Cookie Policy Net als andere websites, houden we ook van cookies. De cookies die we gebruiken dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.

Lid worden : contactformulier

Als lid van TRAXIO geniet je van veel ledenvoordelen! Vul het formulier in en één van onze specialisten van jouw activiteit zal je contacteren met meer informatie over een lidmaatschap.

Onderneming
Contactpersoon
Ik ga akkoord met de privacy policy