Webinars omgevings- en milieuvergunningen

Het aanvragen van een nieuwe omgevingsvergunning of het hernieuwen van je bestaande milieuvergunning is een fundamentele stap voor een exploitant.

16/04/2021

Dat komt omdat niemand een inrichting van klasse 2 of 3 kan exploiteren zonder milieuvergunning of melding en omdat er strikte termijnen worden vastgelegd voor de indiening van aanvragen voor de verlenging of omzetting van vergunningen in het Vlaams Gewest.

In het geval van een verlenging van de vergunning is dit ook het moment om de risicoactiviteiten en de mogelijke ontwikkeling daarvan te herevalueren: herziening van de opslaghoeveelheden, de inventaris van gevaarlijke producten, afval of nieuw ingedeelde installaties bijvoorbeeld.

Daarom hebben Resol en Intraco Consulting in samenwerking met TRAXIO webinars opgesteld waarin een aantal vragen rond de omgevings- en milieuvergunning beantwoord worden.

Resol en Intraco Consulting zijn studie- en adviesbureau en onze vaste partner voor omgevings- en milieuvergunningen respectievelijk voor het Vlaams Gewest/Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Waals Gewest.

Webinar omgevingsvergunningen: introductie

Sinds 2018 werd in het Vlaams Gewest de milieuvergunning vervangen door de ‘omgevingsvergunning’. Dit is een samenvoeging van de vroegere stedenbouwkundige vergunning, verkavelingsvergunning, vergunning voor kleinhandelsactiviteiten, natuurvergunning en milieuvergunning. De aanvragen voor een omgevingsvergunning moeten nu verplicht digitaal ingediend worden, via het omgevingsloket. In januari 2020 schreven we hierover al een infobulletin voor het Vlaams Gewest:

https://www.traxio.be/nl/artikels/de-omgevingsvergunning-en-meldingsplicht/#/.

Er is dus veel veranderd in verband met de aanvraag voor een vergunning of het indienen van een melding.

In het Waalse Gewest, toen het decreet van 11 maart 1999 een milieuvergunning in het leven riep, werden ook de administratieve stappen op elkaar afgestemd, gegroepeerd en vereenvoudigd. De milieuvergunning vervangt de oude exploitatievergunning. Als een project ook een stedenbouwkundige vergunning nodig heeft, dan moet een unieke vergunning aangevraagd worden.

Aan de verplichtingen met betrekking tot de milieuvergunning worden nog andere voorschriften toegevoegd, afhankelijk van de gewesten, in het bijzonder die met betrekking tot bodemonderzoek, de opslag en etikettering van gevaarlijke producten, de aanvaardingsplicht en inzameling van afval.

Om u hierin al een beetje wegwijs te maken, hebben Resol en Intraco Consulting in samenwerking met TRAXIO een webinar opgemaakt respectievelijk voor het Vlaams Gewest/Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Waals Gewest.

Welke wetgeving is er van toepassing wanneer we spreken over de omgevings-/milieuvergunning? Hoe moet ik een aanvraag/hernieuwing van een omgevings-/milieuvergunning opmaken? Wanneer moet ik mijn vergunning hernieuwen? Welke documenten heb ik nodig om een aanvraag in te dienen? Hoe werkt het omgevingsloket in het Vlaams Gewest?

Op al deze vragen wordt een antwoord gegeven in de webinars.

Er wordt ook duidelijk gemaakt waarom het zo belangrijk is om je huidige vergunning up-to-date te houden en er worden enkele belangrijke aandachtspunten meegegeven.

Via volgende links kan u de webinars bekijken op de website van TRAXIO:

 

RESOL :

https://www.traxio.be/nl/partners/resol/#/

Foto: pixabay - Ivan Tamas

TRAXIO gebruikt cookies Cookie Policy Net als andere websites, houden we ook van cookies. De cookies die we gebruiken dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.

Lid worden : contactformulier

Als lid van TRAXIO geniet je van veel ledenvoordelen! Vul het formulier in en één van onze specialisten van jouw activiteit zal je contacteren met meer informatie over een lidmaatschap.

Onderneming
Contactpersoon
Ik ga akkoord met de privacy policy