Wie betaalt wat als ziekte en tijdelijke werkloosheid (of vakantie) samenvallen?

Wanneer een werknemer vlak voor of tijdens een periode van tijdelijke werkloosheid (of vakantie) ziek wordt, is altijd de regel dat de eerste schorsing primeert.

11/02/2022

Ontvangt de werknemer in dergelijke situaties het gewaarborgd loon, het vakantiegeld, een RVA- of RIZIV-uitkering? In alle mogelijke gevallen moet rekening worden gehouden met de timing en moet de eerste schorsingsgrond worden vastgesteld.

Concreet:

Wat gebeurt er als de werknemer ziek wordt voor de start van de tijdelijke werkloosheid?

In dat geval is het ziektebriefje van de werknemer van toepassing voor een periode die aanvangt vóór de tijdelijke werkloosheid. Voor de dagen voorafgaand aan de tijdelijke werkloosheid ontvangt de werknemer het gewaarborgd loon. Maar voor de dagen dat zijn arbeidsovereenkomst geschorst zou zijn geweest wegens tijdelijke werkloosheid, is geen gewaarborgd loon verschuldigd en ook geen toelage van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA). Het is de mutualiteit die de ziektedagen die samenvallen met tijdelijke werkloosheid zal vergoeden omdat het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) zich in de plaats stelt van de RVA overeenkomstig de reglementering betreffende de sociale zekerheid.  Indien de werknemer na de periode van tijdelijke werkloosheid nog steeds ziek is, behoudt hij het recht op het gewaarborgd loon. Let op: de periode van gewaarborgd loon begint op de eerste dag van arbeidsongeschiktheid en wordt niet onderbroken tijdens de periode van tijdelijke werkloosheid.

Wat gebeurt er als de werknemer al tijdelijk werkloos is als hij ziek wordt?

De arbeidsovereenkomst was al geschorst wegens tijdelijke werkloosheid, de werknemer heeft dus geen recht op het gewaarborgd loon maar krijgt opnieuw een RIZIV-uitkering (in de plaats van een RVA-uitkering). Indien de werknemer na de periode van tijdelijke werkloosheid nog steeds ziek is, behoudt hij het recht op het gewaarborgd loon onder dezelfde voorwaarden als supra vermeld.

Wat gebeurt er als de werknemer ziek wordt op dezelfde dag als het begin van zijn tijdelijke werkloosheid ?

Wanneer de oorzaken van de schorsing op dezelfde dag ingaan, dient de chronologie te worden geanalyseerd om met zekerheid vast te stellen welke schorsingsgrond de arbeidsovereenkomst voor de eerste keer heeft geschorst. In de meeste gevallen wordt de tijdelijke werkloosheid van tevoren gepland waardoor deze dus voorrang heeft op arbeidsongeschiktheid.

Wat gebeurt er als de werknemer in quarantaine wordt geplaatst ?

Er zijn twee mogelijkheden: ofwel kan de werknemer telethuiswerken, ofwel wordt zijn arbeidsovereenkomst geschorst wegens overmacht. In dat laatste geval heeft hij recht op een RVA-uitkering (tijdelijke werkloosheid corona) of op een RIZIV-uitkering (indien wordt vastgesteld dat hij ziek is tijdens zijn quarantaine, volgens de hierboven uiteengezette regels).

Wat gebeurt er als de werknemer ziek is voor/tijdens/na zijn vakantie?

Als de ziekte tijdens vakantie intreedt, was de arbeidsovereenkomst al geschorst wegens vakantie en kan hij zijn vakantiedagen niet uitstellen.

Als de ziekte voor de vakantie optreedt, zijn er twee hypothesen mogelijk:

  • Ziekte voor de (individuele of collectieve) vakantie van een bediende of individuele vakantie van een arbeider => de eerste schorsingsgrond is ziekte, de werknemer ontvangt het gewaarborgd loon en heeft de mogelijkheid om zijn vakantiedagen uit te stellen.
  • Ziekte van een arbeider voor een collectieve sluiting => de werkgever is niet verplicht het gewaarborgd loon uit te betalen omdat deze dagen door de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV) hadden moeten betaald worden en niet door de werkgever zelf. Het is dus het RIZIV dat tussenkomt om deze ziektedagen te dekken. De arbeider behoudt de mogelijkheid om de vakantiedagen op een ander moment op te nemen.

Als de werknemer op het einde van zijn vakantie nog steeds ziek is, kan hij aanspraak maken op het gewaarborgd loon.

Indien u vragen heeft of meer informatie wenst, aarzel dan niet om contact op te nemen met onze sociaalrechtelijke adviseurs: 

Nadia Van Nieuwenhuijsen (NL) [email protected]
02/778.62.00
Charlotte Waterlot (FR) [email protected]

MyTRAXIO? Zeker doen! Klik hier.

Stuur dit bericht zeker door naar uw personeelsverantwoordelijke of human resources.

Foto: pixabay.com/Clker-Free-Vector-Images

TRAXIO gebruikt cookies Cookie Policy Net als andere websites, houden we ook van cookies. De cookies die we gebruiken dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.

Lid worden : contactformulier

Als lid van TRAXIO geniet je van veel ledenvoordelen! Vul het formulier in en één van onze specialisten van jouw activiteit zal je contacteren met meer informatie over een lidmaatschap.

Onderneming
Contactpersoon
Ik ga akkoord met de privacy policy